BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broager Kultur Arrangement arkiv

 

 

Broager Kultur Generalforsamling 22. Marts 2022

Broager Kultur Generalforsamling 22. Marts 2022

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsen/ formanden aflægger beretning
 3. Regnskab forelægges til godkendelse. Nyt kontingent fastsættes.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
 5. Valg af kasserer
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt
-Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen.
-Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Rasmus
Referent: Rasmus

 

2. Beretning fra formanden.

Vi har i 2021 haft brug for at have is i maven. Koncerten med sømændene er blevet flyttet af 2 omgange- det lykkedes os endelig at få koncerten afholdt i november.  Det var en super god aften dog ikke så stor opbakning.

I september afholdt vi BDA Broager Disco Awards Børnedisko hvilket var en fantastisk aften med ca. 250 børn. Vi havde fået fine sponsorgaver ind. Forældre hjalp til og gjorde en god indsats for at sikre at børnene havde det godt. 

Mørkets gerninger 2.0 blev afholdt den 30.10.21. Vi havde et stort arrangement med en god historie, skønne skuespillere og hjælpere bag scenen- der var god omtale. SLURK var en stor medspiller. Vi havde desværre ikke så mange besøgende- specielt børneforestillingen var der begrænset deltagelse. Aktørerne var meget mere deltagende end ved vores første arrangement ift. planlægning af deres scener, kostumer mm. Da der ikke er nogen som har lyst til at fortsætte som drivkraft i eventet er der besluttet at vi lukker ned for eventet. Det har været megasjovt at prøve af.

Tak for jeres støtte. Kostumer og presenninger er foræret til Broager pige og drenge spejder med glæde.

Der er blevet ryddet op og ud i kælderen hvor vi har vores ting opmagasineret. Vi håber på at hallens planer om at få vores scene til at stå på stueplan snart lykkes.

Vi har afholdt foredrag på Broager Hus- omkring genforeningen. Fremmødet var begrænset men et spændene foredrag og nogle hyggelige timer.

Vi har været 5 personer afsted til temadag Back Stage omkring publikum og den 19.3 er det omkring scenen. Dagen i lørdags den 12.3 omkring publikum var inspirerende og fedt at komme afsted sammen i gruppen. Der var lagt op til hvordan vi håndterer SoMe og håber vi kan trække nogle til os som kan styrke den opgave i Kultur.

Som formand kunne jeg godt tænke mig at vi i kultur gentænker os lidt- kunne vi være stedet for små hyggelige og intime koncerter – i stedet for at hige efter de store koncerter og mange deltagere. Jeg forestiller mig at vi skal sætte nogle nye ideer på bordet- så vi kan skabe det hyggelige, i at gå op og deltage i forskellige små koncerter i Broager. Om vi skal afholde en stor koncert igen, vil jeg ikke afvise, men måske kan vi også noget andet.

Jeg glæder mig til endnu et år med børnedisco, parkunderholdning, koncert med Hitfabrikken og Chief 1. Lad os bevare hvad vi har, men lad os også blive ved med at udvikle os og prøve af.  

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab forelægges til godkendelse. Nyt kontingent fastsættes.

- Kasserer fremlagde regnskabet, og redegjorde for de forskellige poster. Der var ingen kommentarer til regnskabet.
- Nyt kontingent fastsættes- fortsat intet gebyr.
 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

På Valg 2022:
Christel (bestyrelsesmedlem) – genvalgt
Rasmus (bestyrelsesmedlem) – genvalgt
Kim (suppleant) - genvalgt.
 
Ikke på valg:
Mette (formand) på valg 2023
Tove (bestyrelsesmedlem) på valg 2023
Jørgen P. (bestyrelsesmedlem) på valg 2023

 

5. Valg af kasserer.

Rasmus K Madsen - genvalgt

 

6. Indkomne forslag: ingen.

 

7. Eventuelt.

- Der blev diskuteret fremtidige projekter, både store og små.
- Ønsker/ideer til at gøre salen mere hyggelig.
- Tove har lavet et opslag hvor der efterlyses hjælp til SoMe.
- Der blev diskuteret de omkostninger der er ved at drive en forening. Mest bankudgifter.
- Mette og Christel beretter om Smølvold-projektet 22 maj – og vil gerne involvere kultur. Vi tilbyder pølse/drikkevaresalg.
 

Arrangement I 2021:

 • 07.06.22 Eight days a week i Broager parken.
 • 22.05.22. Øl og pølsesalg I parken til “mal smølvold gul”
 • 7. og 21 aug. Parkunderholdning: 2 søndage.  
 • 16.09.22. Børnedisco
 • 09.09.22. Chief1 + Hitfabrikken.

Næste bestyrelsesmøde: 19/4-2022.

 

 

 


 

Mørkets Gerninger på Cathrinesminde Teglværk 30. Oktober 2021

For anden gang i Broager Kulturs historie blev Mørkets Gerninger arrangeret på Cathrinesminde Teglværk. Mørkets Gerninger er lavet som en oplevelsestur, hvor lys, lydeffekter, skuespillere og statister skaber illusionen af den rå og barske virkelighed på teglværket under første verdenskrig. Intro-historien og scenerne til arrangementet blev skrevet i 2020, men på grund af Corona, var det først i år vi kunne fuldføre arrangementet.

Det har igen været en stor opgave at løse på så mange frivillige hænder- men også rigtig sjov. Cathrinesminde Teglværk lægger de perfekte rammer til sådan et event og det var 180 gæster som turde springe ud i årets udgave af Mørkets Gerninger.

I alt har vi været et sted imellem 70 og 80 frivillige til at stable dette stor arrangement på benene. Syerskerne på Broagerhus har lavet kostumer, sminkører har sminket og kreeret sår og ødelagte lemmer. Broager Kulturs formand; Mette, har stået for all koordinering og planlægning af alle hjælpere og de frivillige fantastiske skuespillere og aktører. Vi har haft et super godt samarbejde med S.L.u.R.K (Sønderborg rollespilsforening) som bare har givet den “hele armen”- det er så skønt med nogle flere folk med vilde ideer…. Læs mere om S.L.u.R.K. HER.

Historie og scene- skrivere har skabt en fantastisk historie, som du kan læse her:

Ja, nu er I så her - og guderne må vide, hvorfor I har valgt det. Hvis jeg kunne, ville jeg vælge at holde mig så langt væk herfra som muligt.

Her er bare usselt og elendigt – og når I så kommer i den mørke tid, er der frit spil for alle de onde kræfter, synd og råddenskab.

Her på teglværket er vi kun børn, gamle, kvinder, tosser og vanvittige tilbage – alle de andre mænd har de satans prøjsere sendt til fronten som kanonføde i en krig, der slet ikke er deres. Føj!

Der er kun to mænd her, der kan arbejde. Den ene er teglværksejeren – det svin. Den anden er posten. Og Posten – ja, han plejer jo nok at kunne bringe nyt fra vores mænd, men nu er der nogen, der har overfaldet ham.

Han har mistet alle de breve, vores mænd har sendt til kvinderne her på teglværket og alle de breve, som kvinderne har sendt til deres mænd – så nu er alle overladt til hver deres kvalmende fortvivlelse.

Hver og en må kæmpe alene i navnløs rædsel for at overleve.

Vi ved ikke, hvem der har overfaldet posten. Måske er det de mærkelige krigsfanger oppe fra Mølmark. De er ikke til at stole på, fremmede som de er. Men de kunne jo også være jer – for jer kender jeg jo heller ikke – ingen ved jo faktisk, hvad vi hver især gemmer at i det dunkle.

Det eneste jeg kan sige med sikkerhed er, at der sker nogle ubegribelige ting her på teglværket, og hvis vi skal have nogen mulighed for at få et tåleligt liv igen, så er I nødt til at finde de breve. Men det er nok for farligt for jer…..

 

Se billeder fra Mørkets Gerninger 2021 HER.

 

Se film fra ”Ved Landhandleren” scenen HER OBS: Filmen er fra aftenarrangementet hvor aldersgrænsen er 13 år.

Se film fra ”Voldtægt” scenen HER OBS: Filmen er fra aftenarrangementet hvor aldersgrænsen er 13 år.

Se film fra ”Nøkken/Å-manden” scenen HER OBS: Filmen er fra aftenarrangementet hvor aldersgrænsen er 13 år.

Se Billeder fra Mørkets Gerninger 2021

 


 

Foredrag om Genforeningen med Simon Ankjærgaard 30. September 2021

30. September 2021 inviterede Broager Kultur til foredrag om Genforenignen 1920 med foredragsholder Simon Ankjærgaard på Broagerhus. Dette er først arrangement Broager Kutur afholder på Broagerhus.

Med 36 solgte billetter i forsalg og nogle i døren var der et lille, men dedikeret hold tilhørerere som lyttede til den dramatiske og medrivende fortælling om hvorfor og hvordan Genforeningen i 1920 fandt sted.

Se Billeder her.

 


 

Broager Disco Award 10. September 2021

Broager Kultur, Diskoteket Beat og 330 børn var klar til at feste igen efter lang tid med aflysninger, nedlukning og Corona restriktioner.

330 børn fra Eckersberg Børneunivers, Nydamskolen, Förde Schule Gråsten, Nybøl skole, Ahlmann-Skolen, Sønderborg Internationale skole og Broager skole mødtes fredag 10. september kl. 18:00 forventningsfulde op til 2 1/2 time med dans, leger, konkurrencer, slik, popcorn og farverige alkoholfrie drinks.

Det skal god organisering og planlægning til for at underholde så mange, men Diskoteket Beat klarede opgaven og satte nok uofficiel rekord med: ”verdens største limbo konkurrence". Se FILM HER.

Det er kamp om at finde de rigtige balloner når det er 330 børn, 200 balloner og kun 40 gaverkort. Se FILM HER

Tak til de alle generøse sponsorer:
* Broager Top Pizza Express for gavekort til pizza.
* Broager Pizza og Grill for gavekort til pizza.
* Universe for 2 gavekort til Universe oplevelsespark.
* Bowl'n'Fun for 2 gavekort til Happies legeland.
* Burger King Sønderborg for 20 gavekort til Junior Menu.
* McDonald's Sønderborg for 20 gavekort til burgere.
* Jump A Lot for 2 gavekort til fri adgang til Jump A Lot legeland.

Vi takker også de forældre som frivillig stillet op og hjælp med at holde opsyn og til at sælge varer i kiosken.

De børn der under Covid 19 aflysning i 2020 gik i 5. klasse blev inviteret med til BDA 2021, selv om de nu er i 6. klasse. Fra Broager skole deltog alle elever på nær 2 fra 6. årgang. Det bidrog til at BDA 2021 blev totalt udsolgt for første gang siden opstart af børne disko i 2014.

Billeder fra BDA 2021

 


 

Broager Kultur Generalforsamling 16. April 2021

Læs mere her

 


 

Signe Svendsen - Solo koncert 28. November 2020

Læs mere her

 


 

Broager Kultur Generalforsamling 5. Marts 2020

Læs mere her

 


 

Afterski Party i Broager 21. Februar 2020

Som noget nyt i Broager Kulturs historie inviterede vi alle 18-99 årige til Afterski Party, fredag 21. Februar 2020, med sne, med vinter-stjernehimmel og hytter. Det blev en fuldendt vinter-oplevelse for de 386 gæster som havde en FEST i Broager salen.

En snekanon sørgede for fin "ny-sne" i foyeren og de skiglade gæster kunne købe drinks af BUI Rock som var på plads med sit bedste team. Inde i Broager Salen var musik, lyd og lysshow arrangered af Extreme Party. Den kæmpe stjernehimmel dækkede det meste af loftet og billeder af vinter og snelandskab prydede salens ende væg. 

DJ Tvilligerne holdt gang i dansegulvet med de helt store klassikere fra 80’er og 90’erne.

Som gæste DJ spillede Harske Hubbi fra “Polle fra Snave” 80’er musik og talte fynsk henover pladerne.

Læs Broager.dk fine omtale om arrangementet HER

 

 

Se Billeder fra Afterski Party 21. Februar 2020

 


 

Mørkets Gerninger - Mareridt på teglværket 2. November 2019

Læs mere her

 


 

Broager Disco Award 6. September 2019

Læs mere her

 


 

80’er fest i Broager 3. Maj 2019

Læs mere her

 


 

Julefrokost 24. November 2018

 

 

Læs mere her

 


 

Broager Disco Award 21. September 2018

Til BDA 22. September 2018 havde 183 børn købt billett. Det var 10,- kroners bar med slik, chokolade, popcorn, chips, sluch ice og farverige drinks. Mobildiskoteket BEAT stod for musik, aktiviteter og afholdelse af konkurrencer.:-

Se firm fra stoleleg konkurrencen HER

Se firm fra BDA HER

Tak for sonsorater til:
* Top Pizza Express for gavekort til pizza :-)
* Broager Pizza og Grill for gavekort til pizza :-)
* Universe for 2 gavekort til Universe oplevelsespark :-)
* Jump A Lot for 2 gavekort med gratis adgang til Jump A Lot legeland :-)
* Burger King Sønderborg for 20 gavekort til burgere :-)
* Super Brugsen Broager for legetøjs gaver, som skabte sjov og ballade :-)
* Broager Sparekasse og Nordea Fonden for balloner 

Billeder fra BDA 2018

 


 

Münchener Freiheit 7. September 2018

Lørdag 7. September besøgte Münchener Freiheit Broager Hallen

Vi arrangerede vores første rigtig store arrangement 7. september. Det var en enorm opbakning til Münchener Freiheit koncerten fra første offentliggørelse. Billetterne blev lagt ud til salg 11. december og 18. april var 1133 billetter udsolgt. Broager Hallen var i aftenens anledning godkendt til 1200 personer og med crew, vagter, lyd og lysteknikere, musik og artister var Broager Hallen fuldt udnyttet😊

Det var en fantastisk aften. Dørene åbnede kl 18.30. Michael Vogensen og Morten Petersen startet at spille for et forventningsfuldt publikum. Og de skuffede ikke, folk sang med fra første sang og stemningen var sat. Münchener Freiheit spillede nye og gamle sanger. De er bedst kendt for de gamle hits som “Ohne dich” og “Tausendmal du” og taget løftede sig i Broager Hallen.

En kæmpe tak skal lyde til alle sponsorer, som var med til at gøre vores drøm til virkelighed. Uden jeres hjælp havde det ikke kunne lade sig gøre.

Tak til alle de frivillige. Hvor er det skønt med sådan et lokalsamfund, hvor folk gerne vil hjælpe til.

Vi kan hilse fra Münchener Freiheit og fortælle at de havde en fest i vores dejlige by “Broacker”. Og de kommer gerne tilbage 😉

Billeder fra Münchener Freiheit i Broager Hallen

 


 

Julefrokost 18. November 2017

18. november blev Broager Kultur´s julefrokost 2017 afholdt.

Kun 84 gæster, men trods få gæster var det en fantastisk god stemning.

Billeder Julefrokost 2017

 


 

Broager Disco Award 22. September 2017

22. September 2017 var det 175 børn til Broager Disco Award i Broager salen.

For at tiltrække flere børn til BDA har vi flyttet aldersgrænsen ned, så 2. klasserne kunne komme med. De ældste er nu 5. klasse. Som noget nyt er der i tillæg til Awards også gavekort som børnene kan vinde. Gavekort er sponsoreret fra Jump A Lot, Universe, Burger King og Broager Pizza & Grill.

Pernille fra AB Dance lærte børnene de nyeste ”moves” og det var et populært indslag som blev afsluttet med en lille danseopvisning. Se film HER

Som altid er det 10 kroner bar med farverige drinks, slik, chips og popcorn.

Billeder fra BDA NEON Disco 2017

 


 

Broager Disco Award 18. November 2016

18. November 2016 var der Broager Disco Award i Broager salen.

Det er 4. gang vi arrangerer Børne Disco for 3. til 6. klasserne.

Tema er: Jul !

 

Billeder fra BDA Juledisco 2016

 


 

Sankt Hans 2016

Torsdag 23. juni 2016 var vi igen samlet på Smøl Vold.

Klokken 21:00 blev det store bålet tændt. Båltalen blev holdt af Erik Lorenzen. Det var gratis snobrød til alle små og store børn. Der kan købes kage, kaffe, øl og vand.

Tak for en smuk aften 🙂

Billeder fra Sankt Hans 2016

 


 

Disco Award Neon Edition 26. Februar 2016

26. Februar 2016 arrangerede Broager Kultur igen Børne Disco i Broager salen. Det er 3. gang vi arrangerer Børne Disco for 3. til 6. klasse. Tema denne gang er: Neon Edition Disco Award !

Diskoteket brugte UV lys; som lyser op specielt hvidt tøj, men også neon gul, neon pink, lime grønt og lyst blå giver gode lysreflekser.

Se nedenstående filmer fra Børne Disco

Film: 1.Vi forbereder Børne Disco

Film 2: 26. Februar 2016

Film 3: Streamet live 26. feb. 2016

Film 4: Streamet live 26. feb. 2016

I baren blev det solgt slik, popcorn, slush ice, sodavand og farverige drinks til kun 10,- kr stykket.

Tak for en super fed aften:-)

 

Billeder fra Disco Award 2016

 


 

Julefrokost 20. november 2015

20. november blev Broager Kultur´s julefrokost 2015 afholdt.

Det var en rigtig god fest og 100 gæster bidrog til den gode stemning.

Julebuffeten blev leveret af Per Vadgaard Nielsen som har Smedeby Kro i Kruså og Det Grønne Køkken i Sønderborg. Det var rigelig med god mad til alle mand.

Musikken stod Mobil diskoteket BEAT for.

 

Billeder Julefrokost 2015

 


 

Særligt Sensitive Børn Oktober 2015

Broager Skole og Broager Kultur arrangerede den 7. oktober foredrag om Særlig Sensitive Børn på Broager skole. Arrangementet var gratis og det mødte 200 personer op i Broager Skoles Aula til dette spændende foredrag. Foredragsholder var Anne Holst.

Anne Holst skrev en hilsen til deltagerne efter arrangementet:

På min hjemmeside http://anneholst.dk kan I finde anmeldelser af enkelte bøger og titler på alle de bøger jeg havde med onsdag aften. Min resourcebank, I også finder på siden, er lavet af mig for at gøre det nemt for jer, som forældre eller fagperonale, at finde frem til steder I kan hente hjælp eller inspiration. Her ligger bla. link til de mediationer jeg havde med onsdag aften.

Jeg har derudover lavet et lille hæfte til forældre med 4 små tips i til hvordan I med små midler kan skabe mulighed for trivsel for jeres barn. Det lægger i forlængelse af noget af det jeg talte om til foredraget. Hæftet finder i under punktet Gratis på min hjemmeside og I kan gratis downloade det og bruge det til inspiration.

Her på dette link kan I finde mine slides fra aftenen; http://anneholst.dk./foredrag-2/ Det er en side i kun kan finde med dette link da den ikke er offentlig på nettet. I kan blot printe alt hvad I har lyst til.

Tak for en rigtig god aften. Det var en stor fornøjelse.

Mange hilsner /:Anne Holst

 

Billeder fra Særlig Sensitive Børn 2015

 


 

Music Award Disco Party 18. September 2015

Vi var godt forberedt til dette 2. gangs Børne Disco arrangement. Det blev handlet ind rigeligt med slik, slush ice og farverige party drinks! Den røde løber blev lagt frem.

Vi kan ikke lægge skjul på at vi havde store forventninger til dette 2. Børne-Disco. Vi havde kalkuleret med 200 børn (ligesom i August 2014), men der kom 150. Dog var det ikke noget at sige på stemningen! Børnene fra 3.-6. klasse; danset, sang, leget, drak farverige drinks og spiste popcorn til den store guldmedalje:-).

Det vil blive uddelt Awards til: Aftens Disco Dronning- Aftens Disco Konge - Aftens Smarteste gut - Aftens Smarteste babe - Aftens Stoledanser - Aftens Sangstjerne (nyt)

Nyt i år var karaoke: Børnene var ikke svære at få op på senen:-)

Se film 1 her

Se film 2 her

Det var biografbilletter i 4 af ballonerne i loftet.

Mange ville gerne fotograferes og det blev showet foran camera:-)

Se film 3 her

Se film 4 her

Ude i forhallen havde vi lavet en Idé Kasse som børnene kunne skrive forslag til tema, emner og konkurrencer til næste Music Award Disco Party. Det blev skrevet og skrevet og kassen blev fyldt! Vi glæder os til at se børnenes forslag og forventninger til næste Music Award Disco Party som er 26. februar 2016.

Både store og små stjerner blev trætte og trængte at sidde ned og slappe lidt af:-) Tak for en super aften!

Billeder fra Music Award Disco Party 2015

 


 

Sankt Hans 2015

Endelig fik vi en Sankt Hans uden regn!

Fakkeloptoget startet fra Broager Parken 20:15 og vel oppe på Smølvold blev det forsøgt at tænde bålet ved at kaste faklerne på bålet, men det lykkedes ikke så let at få ild. Det havde regnet om eftermiddagen og bål materialet var vådt.

20:45 talte Jørn Lehmann, men det kom ikke rigtig gang i bålet før efter han var færdig.

Jørn Lehmann talte om uddannelse, iværksætteri og hvor vigtig ungdommen er for vores samfund. Han snakkede også om forurening og vores fælles ansvar for miljøet.

Der var en lille flok studenter med til vores markering af Sankt Hans på Smølvold og de sluttede aftenen af med at kaste alle deres notater på bålet. Se film her

Billeder fra Sankt Hans 2015

 


 

René Nielsen 12. Februar 2015

Torsdag 12. februar fik vi endelig gennemført foredraget med René Nielsen. Vi forsøgte første gang 27. Mai 2014 at få René Nielsen til Broager, men der var desværre for få tilmeldinger. Vi ville gennemføre dette arrangement og satte op ny dato 12. februar og det var flere som ville høre dette fantastisk inspirerende og fascinerende foredrag denne mørke kolde februar aften.

Vi dækkede op i Broager Salen med 75-80 stole og det kun få ledige stole indimellem. René Nielsen startede med at fortalte at han havde vært målbevidst og fulgte sine drømmer fra han var en lille dreng. Som 10-årig havde han sat sig det mål at ville til de Olympiske Leger i Håndbold. Skæbnen ville bare ikke at det skulle gå sådan. Han blev en dygtig, meget lovende håndboldspiller og var på vej til at nå sit mål, da han efter en bytur i 1991 vågner op på togskinnerne og er blevet overkørt af et tog og mistet begge ben.

Med humor og livslyst fortæller René om de første dage på sygehuset, om udfordringerne at komme på toilet, om mødet med systemet som bedømmer ham 130 % invalid, og at han takker NEJ tak til kommunens eneste forslag som er invalidepension, og om hjælpemidler som er mere til besvær end nytte. Han besluttede sig for at studere; til idrætslærer. Han gennemfører uddannelsen og latteren spreder sig i salen når han fortæller om; spring fra vippe med tilløb og fodbold som han desværre ikke kunne bestå. Hans drøm og mål om at deltage i de Olympiske Leger lever endnu og nu som en mand på kun 113 cm er det jo stadig mulig: Han deltager til De Paralympiske Lege i Sydney i 2000 og Athen i 2004 hvor han vinder tilsammen fem medaljer i atletik og i Sidney er fanebærer for det danske hold. I Sydney vinder han guld og sætter verdensrekord i spydkast med et kast på 32,66 meter.

René afslører for os at han gør comeback og har mål om at deltage til De Paralympiske Lege 2016 i Rio og sigter mod at stille op i en disciplin – diskoskast.

Bagefter sidder vi alle dybt imponerede over denne “store” mand med så meget livslyst og vilje af stål. Tak til Renè for et fantastisk godt foredrag

Billeder fra Rene Nielsen 2015

 


 

Julefrokost 28. November 2014

28. november kastet vi os ud i et nyt arrangement! Med bare en måneds forberedelse arrangerede vi julefrokost for Broager og omegn. Alle kunne tilmelde sig, men det blev et rent firma arrangement.

Årets gæster var Egernsund bådebyggeri, Hornes Auto, Salon Klip og Krøl v/Henriette Nørgaard Horne, Murer Lars Hansen og Din Maler.

Under maden var stemningen noget lav, og jeg ved ikke om dette skyldtes den manglende fællessang eller hvad;-) Stemningen tog sig dog hurtig op efter nogle snaps og større mængde øl. Resten af aften blev der danset og sunget.

Vi i Broager Kultur er tilfreds med arrangementet og vi har også kun fået gode tilbagemeldinger. Vi arrangerer julefrokost igen næste år og vil gerne have 100 gæster mere end de 55 i år. Næste år vil vi være bedre forberedt og meget tidligere ude med invitationerne...

Tak for en god fest 🙂

Billeder fra Julefrokost 2014

 


 

Hobby og Loppemarked 1. November 2014

1. November blev det 4. Hobby – Loppemarked i Broager hallen arrangeret. Dørene åbnet klokken 10:00 og da vi lukkede kl. 16:00 havde det vært 612 personer inde at kikke og købe.

Vi havde svært med at finde hobby udstiller som havde andledning til at komme til Hobby og Loppemarkedet i år. Derfor var det kun 58 stande. Kun 1/3 del var kreative hobby stande og 2/3 dele var loppe sælgere.

Vi havde to langbord til aktiviteter og de blev flittig brugt af store og små:-) Det blev tegnet, klippet, limet, lavet jule-stjerner og flettede hår.

I cafeen blev der solgt kager, lagkage, æbleskiver, slik, popcorn, slush ice, sodavand, øl, kaffe og te.

Det var en træskærer som lavet snurretopper sammen med børnene: Se film her.

Billeder fra Hobby og Loppemarkedet 2014

 


 

Music Award Disco Party 29. August 2014

200 forventningsfulde og glade 3.-6. klasses børn mødte op og gik ind over den røde løber til blitzlys fra fotografen.
Glæden blev endnu større da billederne fra den røde løber blev vist på storskærm i salen. 

Det blev uddelt Awards for:
Aftens Smarteste Gut, Aftens Smarteste Babe, Årets Ballon Danser, Årets Stole Danser, Årets Disco Dronning, Årets Disco Konge
Det blev afviklet ballon og stole dans og vinderne modtog deres årets ballon og stole danser awards. 

En anden af aftenens højdepunkter var da det væltede balloner ned over danse gulvet og konkuransen bestod i at sprænge ballonerne og finde de 3 sedler som indløste biograf billetter. Baren blev flittigt besøgt hele aftenen. De farvestrålende drinks pyntet med paraplyer og frugter blev lavet i et imponerende tempo og med flid af de frivillige i Broager Kultur. Slush ice maskinerne blev desværre hurtigt tømt. Men de unge kunne også købe Popcorn og Chips i krammehuse. Sodavand, vand, slik og chokolade. Syddansk Sceneteknik spillede non stop og varierende musik og sørgede for at dansegulvet var fuldt af glade, syngende og tilfredse børn hele aften. 

Se en lille film fra dansegulvet her

Billeder fra Music Award Disco Party 2014

 


 

Sankt Hans 2014

Sidste år var første gang Broager Kultur stod for arrangementet på Smøl Vold og derfor havde vi store forventninger til anden gang som var udvidet med gratis snobrød til de unge og i tillæg til salg af pølser og kaffe kunne der i år også købes cupcakes. 

Mandag 23. Juni 2014 var en fantastisk solrig og varm dag, ja det var indtil vi var færdig med aftensmaden og skulle ud af døren for at mødes i Parken i Broager. Nu begyndte det at regne og det var derfor et noget skuffende antal som købte fakler og gik i optog op til Smøl Vold.

Faklerne stod imod regnet og hold sig brændende indtil de blev kastet på bålet på toppen af Smøl Vold. Linda Rasmussen fra Broager Kultur præsenterede årets båltaler som var Margrete Iversen. Bagefter blev det sunget: Midsommer visen “vi elsker vort land” og “Danmark, nu blunder den lyse nat”. 

Se film her 

Så blev der lavet snobrød og folk nød det flotte store bål. Snobrød dejen var lavet og sponseret af Rathje’s Bageri i Egernsund. Mikrofon og lyd var det Broager og Gråsten Radio som sponseret. Tak for sponsoraterne.

Billeder fra Sankt Hans 2014

 


 

Forårsmesse 5. April 2014

Den 5. April åbnede vi dørene for et nyt arrangement: Forårsmesse for erhvervs og foreningslivet i Broager. Det var en kæmpe succes fra første minut… og det kom ca. 1000 små og store. I den store Broager Hallen var alle de erhvervsdrivende samlet. Det var god stemning og glade mennesker hele dagen. De fleste udstillere havde foræret en eller flere gaver til lodtrækning som foregik hver halve time. Det var alt fra drikke dunke til 3 timers danseband musik. 

Se film fra messen her. 

Inde i Kultur salen var Broagers foreningsliv, masser af aktiviteter for børn og Skelde vinhus samt en café hvor mad, kaffe og vand kunne købes.

Billeder fra Forårsmessen 2014

 


 

Hobby og Loppemarked 16. og 17. November 2013

16. og 17. November holdt vi det store hobby og loppemarked. Det er afholdt hobby og loppemarked i Broager Hallen tidligere, men dette var første gang under regi af Broager Kultur og at arrangementet løb over 2 dage. Det var mange udstillere, men knapt så mange besøgende som vi havde forventet.

I Broager Hallen var alle udstillerne samlet. I Kultur salen var det Workshops og man kunne prøve at sy, lave cup cake’s og male:-) Det var mange børn der havde en fantastisk dag.

Søndag var det sønderjysk kaffebord og Broager Egnskor var inviterede til at afholde fællessang, men desværre kom der kun få gæster. De gæster som tog sig tid til at sætte sig ned og spise kage var meget tilfreds.

Billeder fra Hobby og Loppemarkedet 2013

 


 

Kommune valget 2013

Vi inviteret til vælgermøde 12. november og 12 partier stillede op. Det var også godt op møde af borgere og der var mange spørgsmål og god deltagelse til debatten. I pausen solgte vi ny lavede muffens og kaffe:-)

 

Billeder fra Kommune valget 2013

 


 

Lola Jensen 31. Oktober 2013

31. Oktober havde vi besøg af Lola Jensen som er kendt fra TV. Vi havde dækket op til 250 personer og der kom 230, så vi var godt tilfreds. De sidste 25 år har Lola Jensen arbejdet som familievejleder for børnefamilier og hun troldbandt publikum fra første minut med sine sjove kommentarer og erfaringer 🙂

Hendes foredrag var bygget op omkring at alle forældre jo vil deres børn det bedste, men er bare ikke altid, at mål og handling stemmer overens. At vores usikkerhed, dårlig samvittighed, manglende selvtillid, stress, osv. overhaler vores gode intentioner. For eksempel snakker og forklarer vi alt, alt for meget, mens børnene jo bedst forstår en kort og præcis besked…

 

Billeder fra Lola Jensen 2013

 


 

Peter Mygind 29. August 2013

29. August 2013 havde vi besøg af Peter Mygind.Han var sammen med 4, 5 og 6. klassetrin fra kl. 11:00 til 12:30. Han fortalte om sig selv, og det liv han har haft som barn af en “kreativ skuespiller” og de udfordringer han har haft  i sit liv. Specielt lyttede børnene til hans beretninger fra hans tid på kostskole i Schweiz hvor han var kun 13 år når forældrene sendt han af sted. Skole børnene var også meget interesseret i Peter Myginds skuespiller karriere og hvordan det er at være en kendt skuespiller:-)

Det blev brugt meget tid på at snakke om Peter Myginds søn som blev udsat for 2 voldlige overfald på kun 2 måneder og den angst og vrede disse hændelser skabte for hele hans familie. Han lagde også meget vægt på at forklare børnene at de ikke skal møde vold med vold. Om hvad vi selv kan gøre for at få et bedre fællesskab og at vi skal se hinandens forskelligheder som en udfordring, fremfor en modstand. Han snakkede også meget om hvordan vi kan kommunikere med hinanden på en positiv måde og hvor godt det er at se på sig selv med et positivt sind.

Om aften fra kl. 19:00 havde vi lagt op til at forældrene kunne komme og høre hvad deres børn havde oplevet sammen med Peter Mygind om formiddagen. Men til vores store skuffelse, mødte der desværre meget få forældre op. Blandt gæsterne til foredraget var dog mange ungdommer fra Dybbøl Efterskole og Adventure efterskolen fra Skelde. Det var en god aften med mange gode spørgsmål fra salen og Peter Mygind var meget imponeret over nogle af de modige unge mennesker i salen.

 

Billeder fra Peter Mygind 2013

 


 

Sankt Hans 2013

Vi glædet os og var meget spændte inden dette arrangement, for det var Broager Kulturs første  arrangement:-) Det blev en vellykket aften og god opbakning fra folk fra Broager og Smøl. Vejret var desværre ikke på vores side og både bål og folk blev våde.

Kl. 20:00 startede fakkeloptoget fra parken i Broager. På vej til Smølvold mødtes optoget med et optog fra Smøl alle gik sammen sidste stykket. Ved ankomst Smølvold blev alle fakler smidt på bålet for at tænde bålet. Båltalen blev holdt af Søren Kamp Knudsen.

Se film fra Sankt Hans 2013

Billeder fra Sankt Hans 2013

 


 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk