BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED
Broager Kultur Generalforsamling 16. April 2021

Broager Kultur Generalforsamling 16. April 2021

 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsen/ formanden aflægger beretning.
 4. Regnskab forelægges til godkendelse. Nyt kontingent fastsættes.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
 6. Valg af kasserer.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år af gangen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

1+2: Valg af dirigent og referent.

Dirigent og Referent: Mette

 

3. Beretning fra formanden.

Beretningen kan i år gøres meget kort. Der har i 2020 været afholdt:

 • Afterski- fest den 21.2.20
 • Intimkoncert ved Signe Svendsen i 28.11.20. ( i samarb. med Egernsund)

Sponsorater i 2020:

 • Legatmidler fra Borgerforeningen i Broager: 110.412,35kr

Vi har afholdt møde i Kultur 2 gange (bestyrelsesmøde i marts, samling juli 2020).

Børnedisco og mørkets gerninger aflyst samt ” de glade sømænd” udsat.

Beretningen blev godkendt.

 

4. Regnskab forelægges til godkendelse og godkendes.

 • Nyt kontingent fastsættes- fortsat intet gebyr.
 • Regnskabet er udarbejdet for perioden for 2020

 

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

På valg:

 • Mette (formand) - på valg 2021 - genvalgt
 • Tove (bestyrelsesmedlem) - på valg 2021 - genvalgt
 • Kim (suppleant) - på valg 2021 - genvalgt

 

Ikke på valg:

 • Christel - på valg 2022 (bestyrelsesmedlem)
 • Rasmus M - på valg 2022

 

6. Valg af kasserer:

 • Rasmus K Madsen

 

7. Indkomne forslag.

 • -vedtægter for Broager Kultur tilrettet for at berettige at generalforsamlinger kan afholdes på medie samt at det ikke skal skrives i avisen, men reklameres i de tilgængelige medier så som FB. Godkendt.

 

8. Eventuelt.

Forslag:

 • Chief 1? I februar 2022– der arbejdes videre med ideen. Christel, Kim, Rasmus M. undersøger nærmere. Mette afklarer hvornår, pris, fest.
 • ”Lys over Broagerland” – OBS Lysforurening? – vi arbejder med ideen og prøver at afklare om vi har kunstnere i området som kunne tænke sig at være med på dette. Opfølgning med brainstorm på ideen til næste møde.
 • Større koncert 2022- udenlands navn. Christel har talt med booker samt fået forslag på pris samt på rider. Det virker meget dyrt ift deres rider. Vi går i forhandling med booker ift rider. Planen er at afholde koncerten til september 2022.

Arrangementer 2021:

 • Børnedisko september (Rasmus, Jørgen, Tove)
 • Mørkets gerninger 30.10.21.(Mette, Jørgen, Christel)
 • De glade sømænd 19.11.21.(Christel, Rasmus)
 • Broager Parkunderholdning? det afklares på det først kommende møde i gruppen.
 • Derefter besluttes det hvorvidt BK fortsat skal være en del af det.
 • Chif 1/ party februar 2022 (Christel, Trine, Kim)

 

 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk