BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED
Broager Kultur Generalforsamling 5 Marts 2020

Broager Kultur Generalforsamling 5 Marts 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsen/ formanden aflægger beretning

4. Regnskab forelægges til godkendelse. Nyt kontingent fastsættes

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

-Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen.

-Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

1 + 2: Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Mette. Referent Janni.

 

3. Beretning fra formanden.

Der har i 2019 været afholdt:

* Hit med 80érne i maj.

* 3 x deltagelse i august/ september til parkunderholdning i samarbejde med BUI rock og Broager Erhverv.

* BDA – Broager Disco Award - Børnedisko i september

* Mørkets gerninger i november.

* Der har i 2020 været afholdt: Afterski-party den 21.2.20

 

Sponsorater indhentet det sidste år:

Fra Broager sparekasse: 10 cafeborde (høje)

Fra Fabrikant Mads Clausen Fonden: 10.000 til indkøb af pavilloner (tilskud)

Fra Broager Antennelaug: ca kr. 7.000

Gavekort til Broager Disco Awards:

* Top Pizza Express for gavekort til pizza.

* Broager Pizza og Grill for gavekort til pizza.

* Universe for 2 gavekort til Universe oplevelsespark.

* Bowl'n'Fun for 2 gavekort til Happies legeland.

* Burger King Sønderborg for gavekort til burgere.

* McDonald's Sønderborg for gavekort til burgere.

* Grønne Bakken for gavekort til økologisk frugt og grønt.

* Ændring for Livet for gavekort til massage/zoneterapi.

 

Sponsorater uddelt sidste år:

Kr. 6.000 til Broager hallen til videoovervågning (også som sikring af eget udstyr)

 

Møder afholdt:

Vi har afholdt møde i Kultur ca. hver 3 måned.

 

Arrangement afholdt:

Hit med 80érne var en sjov aften- hvor vi afprøvede nyt drinkskoncept med en maskine som selv blandede. Det var formodentligt det der udgjorde at arrangementet gav overskud. Smagen var dog ikke så god. Der var lidt over 500 deltager er. Det kunne have været godt med nogen flere, men med de tiltag ift. at trække scenen frem og gøre baren større samt anvendelse af de nye runde borde gav en god effekt.

 

Deltagelse i parkunderholdning indebar opstilling og nedtagning af div telte samt borde og bænke samt organisering af sminkning af børn samt hoppeborg. Der blev bagt kage nogle gange af medlemmerne fra Kultur til salg. Udgifter blev dækket af kultur efter aftale. Der var et godt overskud- på ca 8.000kr. Kultur har efterfølgende investeret i 4 pavilloner af 4 x 4 meter (med 3 sider på hver). Evaluering og aftaler for parkunderholdning i 2020 skal aftales til marts.

 

Broager Disco Awards – (Børne Disko) i september gik rigtig godt- der var deltagelse af lidt over 200 glade børn. Der var skrevet ud til voksne (forældre) om at hjælpe til ved arrangementet, hvilket var en succes. Disse ville gerne hjælpe igen. Et team ift. opstilling og oprydning kunne være hensigtsmæssigt, da der fra halbestyreren var frustration om at tingene ikke var som aftalt ved aflevering. Der bliver sat en vejledning op omkring aftaler for modtagelse og aflevering samt billeder i køkkenet.

 

Mørkets gerninger 2019 var et forsøg på at lave noget andet i Kultur og ramme nogle nye aldersgrupper. Der var arrangement for børn om eftermiddagen hvilket var en stor succes. Der var dog plads til flere børn. Det er vigtigt at der er nogen som følger børnene. Skal vurdere en forældreindsats / forældredeltagelse?

Arrangementet for de voksne fra kl 19.00 var bestemt også en succes- der var stor omtale af arrangementet både før og ifm. afholdelse. Der var repræsentanter fra alle aldersgrupper.

 

Planen for 2020 er pt:

- 04.09-2020? Broager Disco Awards

- 24.10-2020: Mørkets gerninger. Der er nedsat en gruppe til at skrive historien og en gruppe til opstilling af scener. PR-billede er snart på vej. 2 nye administrative er sat på til koordinering af opgaverne omkring mørkets gerninger. Mai og Maria.

- Parkunderholdning? Afventer tilbagemelding fra mødet som afholdes med de øvrige aktører.

- 21.11-2020: Koncert med Sømændene i samarbejde med Egernsund ”den gamle skole”. Samarbejdet er endnu ikke på plads.

 

Udgår af bestyrelse:

Malene (bestyrelsesmedlem) og Linda (suppleant) udgår af bestyrelsen.

På valg er:

Christel (bestyrelsesmedlem) 0g Rasmus (kasserer)

Mette (formand) og Tove (bestyrelsesmedlem) er på valg næste år.

 

Beretningen blev godkendt.

 

4. Regnskab forelægges til godkendelse. Nyt kontingent fastsættes.

Regnskabet er udarbejdet for perioden 7.12.2018 – 31.12.2019: Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Kontinent fastholdes på 0,- kroner.

 

5. Valg af kasserer, bestyrelsesmedlem og suppleant.

Kasserer på valg: Rasmus Kiølseth Madsen (modtager genvalg). Blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem på valg: Christel Leiendecker (modtager genvalg). Blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem på valg: Malene Munk Møller (modtager ikke genvalg).

- Jørgen P. blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Suppleant på valg: Linda Rasmussen (modtager ikke genvalg).

- Kim blev valgt som ny suppleant.

 

6. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

7. Eventuelt.

Kim: YouTube kanal Broager Kultur. Vil BK være med til at lægge video op i forbindelse med arrangementer? Det blev vedtaget – Tove kigger på opgaven.

Kim: I vedtægterne står det, at BK arbejder for kulturelle idrætsmæssige aktiviteter? Er BK interesseret i lidt mere idrætsmæssige aktiviteter?

Bestyrelsen er bestemt ikke afvisende for mere idrætsmæssige aktiviteter, det kræver blot nogle andre ressourcer.

 

Arrangement koordinatorer 2020/2021:

Broager Parkunderholdning? det afklares på det først kommende møde i gruppen. Derefter besluttes det hvorvidt BK ønsker at være en del af det.

BDA 4.9.2020 (Rasmus, Jørgen, Tove)

Mørkets gerninger 24.10.2020 (Mette, Jørgen, Christel)

De glade sømænd 21.11.2020 (Christel, Rasmus)

After-ski party 2021 (Christel, Trine, Kim)

 

Billede af den nye bestyrelse:


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk