BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broagerhus er Broager by og Broagerlands Medborgerhus

Idéen til Broagerhus blev født i oktober 2014, hvor en gruppe frivillige tog initiativ til etablering af det nye medborgerhus i byens gamle rådhus.

Siden indvielsen i april 2017 er der mange der bruger huset dagligt, herunder ældresagen, pensionist-foreningen, kreative værksteder, div. caféer, kortspilsgrupper samt mange flere, som er glade for det nye samlingssted. Vil du gerne bruge Broagerhus til aktiviteter så kontakter du os, se nedenfor.  

Kontakt til Broagerhus, Allégade 4, 6310 Broager:

E-mail: Broagerhus@Broager.dk
Tlf. mobil 26738130 Erik Krogh (formand)

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen august 2019

Kære medlemmer

Mange fritidstilbud og andre spændende aktiviteter! Sommeren er nu så småt ved at være slut og de mange aktiviteter som har holdt sommerpause er nu startet, så det summer igen af aktivitet på Broagerhus. Har du lyst til at prøve en af de mange aktiviteter så se mere på hjemmeside www.Broagerhus.dk.

Du har også mulighed for at besøge KIK IND, som er åben hver onsdag fra kl. 9.30 til 12.30 og her kan du få meget mere information om de forskellige aktiviteter og udstillinger med mere der foregår på Broagerhus.

Fremover vil også lokalarkivet holde åbent om onsdagen fra kl. 9.30 til 12.30 Det er ikke sådan at man skal være med fra start, for at være med på et hold. Man kan møde op, når man vil, og man er heller ikke forpligtet til at fortsætte, hvis man ikke har lyst at være med i hele sæsonen.

Så vores tilbud er ikke som aftenskolernes, hvor man betaler for en hel sæson. Det koster kun kr. 10,00 inkl. Kaffe/the hver gang man deltager i en aktivitet, og alle kan inspirere hinanden.

Stadig flere bruger Broagerhus.

– Vi har gode møde- og aktivitetslokaler og oplever, at stadig flere booker et lokale til møder og arrangementer. Bestyrelse og frivillige er enige om, at borgerne skal opleve et levende Broagerhus.

Vi lægger ud med en stor husflidsudstilling, som Sundeved Husflid afholder i weekenden d. 7. og 8. september, hvor ca. 35 udstillere viser deres flotte resultater, og der arbejdes ligeledes på mange af standene, det bliver en spændende weekend.

Den 1. oktober åbner udstillingen ”Kunst på Broagerland” i lokalarkivets udstillingslokale ”nabo” til KIK IND det er Kaj Østergård som står bag denne. Der er startet en AA gruppe i Broagerhus. Der holdes møde hver torsdag fra kl. 19 – 20, i lokale 118, kontakt tlf. 23704278.

Vores nye aktivitet i samarbejde med Brian O’driscoll der hedder ”musik og fællessang” som er lig med hygge 😊, kom godt fra start i maj og juni, og vi fortsætter dette samarbejde i efteråret. Første gang bliver d. 7. oktober og igen d. 4. november samt 16. november med Heartland, mere info følger på broager.dk.

Vi gentager succesen ”De 5 onsdage”, og der er 5 spændende foredrag på programmet. I bestyrelsen drøfter vi jævnligt, hvordan vi kan gøre det endnu mere tillokkende at gæste huset.

Frem mod jul arbejder bestyrelsen på at undersøge muligheden for at etablere et keramikværksted på Broagerhus. Der er en del der skal falde på plads, inden vi kan realisere dette. Ikke mindst den finansielle del. Ca. 30 personer har tilkendegivet at de interesseret i et keramikværksted og derfor håber vi, at det lykkes at få det stablet på benene.

Uden vores frivillige hjælpere havde vi ikke været så langt som vi er i dag. Det er virkelig positivt, at I har energi og lyst til hjælpe os med forskellige aktiviteter på Broagerhus, indimellem har vi brug for lidt flere frivillige der kan hjælpe til i huset, - og har I lyst! - er I velkommen til at kontakte Karin Gerber på e-mail: gerber.midtskov@gmail.com el. på tlf. 40847155.

Vi ses på Broagerhus – m.v.h. Bestyrelsen

--

Broagerhus udvider med flere værksteder

27-02-2019

I 2019 er der udsigt til, at der også kommer et keramikværksted i værkstedsområdet i Broagerhus. Det varslede formanden Erik Krogh på generalforsamlingen. - Der er frivillige, som er i gang med at udarbejde et koncept. Der skal foretages nogle ændringer i kælderen og indkøb af udstyr, og bestyrelsen arbejder med at få de indretningsmæssige ting på plads samt myndighedsgodkendelse m.v. Vi forventer at opstart kan ske i efteråret, oplyste formanden.

Bestyrelsen er også i dialog med kommunen om at ændre skiltning på P-Pladsområdet ved hovedindgangen. Ønsket er, at der bliver to handicappladser og et område til af- og pålæsning.

- Jeg har netop fået en mail fra kommunen i denne uge, og i den oplyser man, at den ændrede skiltning vil ske i uge 11 (midt i marts), fortalte formanden.

Om aktiviteterne oplyste han også, at bestyrelsen gentager sidste års succes med Åbent Hus på Broagerhus. Denne gang torsdag d. 11. april 2019. Her vil hele huset summe af aktivitet, og der vil være arbejdende værksteder, udstilling af færdige kreationer og meget mere. Broagerlands Lokalarkiv har naturligvis også åbent.

500 medlemmer

Broagerhus har ca. 500 medlemmer. - Det er vi meget glade for. Det fortæller os, at der er mange der stadig støtter op om vores medborgerhus, men vi vil jo gerne have flere medlemmer, understregede Erik Krogh og opfordrede til, at interesserede ser mere på vores hjemmeside under www. Broager.dk

Der er heller ikke tvivl om, at kassereren smiler, hvis han får 50 kr. fra hver af de ca. 150 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingentet, som holdes uforandret i 2019. På generalforsamlingen lød ét af forslagene til at øge medlemstallet, at man gør det muligt at give et medlemsgave i form af et gavekort!

Vi gengiver her beretningen om året, der er gået:

2018 var det første hele driftsår for Broagerhus, et år med mange nye tiltag og med mange der benytter sig af de aktiviteter, som vores uundværlige frivillige hjælpere og tovholdere arrangerer her i huset.

I marts måned havde vi det første Åbent Hus arrangement på Broagerhus, hvor der var arbejdende værksteder og der var udstillinger af de flotte ting, der var blevet produceret i de kreative værksteder. Der var rigtig mange, som lagde vejen forbi og så de fine resultater. 

I 2018 fik vi også husets informationssystem på plads. Der er nu opsat en infoskærm på væggen inde i hovedindgangen. På skærmen kan følge med i de ting, der sker dagligt og de kommende arrangementer i huset. Ligeledes fik huset sit ønske om et nyt klaver opfyldt. I oktober kunne vi takket være sponsorater fra Ældre Sagen og Pensionistforeningen i Broager tage vores nye klaver i brug.   

Gode fællesskaber

De kreative værksteder har også haft et spændende og travlt år. Der er mange hold i gang, og der skabes rigtig mange flotte ting, og som sidegevinst opstår der gode fællesskaber. Tovholder på de kreative værksteder er Sussie Søndergaard Sommer.        

Træværkstedet på Broagerhus er nu en realitet Et hold frivillige har lagt et stort arbejde i at få det færdiggjort, så det kan tages i brug fra det nye års begyndelse. Tovholder i træværkstedet er Gert Bargum Petersen.

KIK IND blev efterfølgeren for Info-Caféen, KIK IND er nu navnet på Broagerhus’s nye onsdags-cafe og mødested for alle der har lyst til et uforpligtende besøg i huset, se de forskellige udstillinger og få en hyggesnak med de frivillige værter i caféen, der også serverer kaffe/the. KIK IND er åben for alle hver onsdag fra kl. 9.30 til kl. 12.30. Tovholder på KIK IND er Wilma Klein Lenderink.  

I september havde vi den glæde at være vært for Sundeved Husflids store efterårsudstilling. Hen over en weekend var der rigtig mange besøgende på de godt 35 stande. Vi har allerede fået henvendelse fra Sundeved Husflid om at der er udstillingsweekend d. 7/8-septenber i år.

”de 5 onsdage” sæson 2 er netop overstået med ølsmagning og musikalsk underholdning, vi har haft en god fremgang af deltagere, og vi er i bestyrelsen allerede i gang planlægning af sæson 3 2019/2020.

Jeg vil hermed gerne benytte lejligheden til at takke alle de faste brugere af Broagerhus, alle de frivillige hjælpere som er med til at få dagligdagen til at fungere og ikke mindst stor tak til bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde.

Nyvalg og genvalg

Generalforsamlingen tog til efterretning, at Carl Jürgen Bock ønskede at udtræde af bestyrelsen og i det kommende år afløses af suppleanten Wilma Klein Lenderink. Der var nyvalg af Bent Moldt som suppleant og genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Vagn Peter Petersen, Gert Bargum Petersen og Orla Kristensen.

Watlher Jacobsen og Elin Lunding (suppleant) genvalgtes til revisionsopgaverne.

--

Hobby- og fritidsprogrammet for efterår og vinter: Det bliver et mere levende Broagerhus. Læs her

--

 

 

Aktiviteter


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk