BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broagerhus er Broager by og Broagerlands Medborgerhus

Idéen til Broagerhus blev født i oktober 2014, hvor en gruppe frivillige tog initiativ til etablering af det nye medborgerhus i byens gamle rådhus.

Siden indvielsen i april 2017 er der mange der bruger huset dagligt, herunder ældresagen, pensionist-foreningen, kreative værksteder, div. caféer, kortspilsgrupper samt mange flere, som er glade for det nye samlingssted. Vil du gerne bruge Broagerhus til aktiviteter så kontakter du os, se nedenfor.  

Personligt medlemsskab af Broagerhus er 50 kr. årligt.

Kontakt til Broagerhus, Allégade 4, 6310 Broager:

E-mail: Broagerhus@Broager.dk
Tlf. mobil 26738130 Erik Krogh (formand)

--

Nytårshilsen fra Broagerhus

                                                                                                 Broager, d. 31.12.2020

Kære medlem af Broagerhus

2020 har været et noget anderledes år. Vi startede så fint med planlægning af genforeningsarrangementer i forbindelse med 100 året for genforeningen samt mange andre tiltag, der skulle foregå på Broagerhus. Vi nående at åbne en udstilling, som Broagerlands Lokalarkiv m.fl. var initiativtager til. Den 7. februar åbnede borgmester Erik Lauritzen udstillingen, og der var mange besøgende. Vi nåede også lige en vinsmagning d. 19. februar, den sidste af ”de 5 onsdage” i sæson 2019/2020.

11. marts blev Danmark lukket ned på grund af Covid19. Det samme gjorde Broagerhus d. 13. marts, og alle aktiviteter lukkede.  Først d. 8. juni kunne vi så genåbne Broagerhus. Siden den dato har meget kørt på lavt blus, også på Broagerhus. Vi har naturligvis efterlevet retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne med hensyn til forsamlingsforbud, afstandskrav, mundbind, afspritning og ekstra rengøring samt et maks. antal personer i de forskellige lokaler. Alle brugere har efterlevet dette, og vi vil derfor gerne rette en stor tak til tovholdere og brugere samt besøgende på Broagerhus for at passe på sig selv og hinanden.

Anden nedlukning kom så fredag d. 18. december og varer foreløbig til søndag d. 17. januar 2021. (Jævnfør den seneste udmelding fra regering og sundhedsmyndigheder). Hold jer orienteret på broager.dk. og ved opslag i huset, om vi kan genåbne fra d. 17. januar.

Frem til nedlukningen har der været 2 udstillinger på Broagerhus, nemlig ”Natur på Broagerland” v/Kaj Østergaard og ”Foto og fortælling” v/Asta Flyvholm Kjær, det er ikke muligt at besøge disse udstillinger under nedlukningen.  

De sidste af ”de 5 onsdage” h.h.v.  Jens Peter Kolbeck i januar, DammVine-vinsmagning i februar og Mark og Christoffer koncert i marts bliver alle flyttet til efteråret. De 3 arrangementer bliver en del af ”de 5 onsdage” i sæsonen 2021/2022. Der er nogle, som har betalt entre til ovennævnte arrangementer, og de kan vælge at få pengene tilbage ved at sende en mail til broagerhus.adm@broager.dk eller ringe til 51231272 vores kasserer. Ønsker man at deltage i ovennævnte arrangementer i efteråret, bliver det indbetalte beløb overført til disse. Skulle man være forhindret i at deltage i efteråret, betales det indbetalte beløb naturligvis tilbage!

Vores samarbejde med Brian O´Driscoll omkring musik, sang og koncerter er blevet sat på standby, når vi ikke mere er begrænset af forsamlingsforbud m.m., vil vi planlægge nye musikarrangementer i 2021.

Vi har i år ændret på værkstedsområdet i forbindelse med, at der bliver etableret et keramikværksted i kælderen i det nye år. Det er lykkes os få kr. 230.000,00 fra div. fonde, som har gjort det muligt at opgradere vores male-værksted, som nu er flyttet til stueetagen. Ligeledes har vi lavet forbedringer i det lille køkken på stueetagen. Vi forventer, at vi kan tage vores nye keramikværksted i brug i februar/marts måned, lidt afhængig af Covid19-udviklingen.

Vi har endnu ikke planlagt aktiviteter og arrangementer på Broagerhus i det nye år, men vi er klar, så snart det er muligt, at vi må være sammen igen uden forbud og alt for mange restriktioner - det glæder vi os til -😊

N.B. Husk kontingent til Broagerhus for 2021 er 50,00 kr. - skal gerne betales senest d. 1. februar enten til konto nr. 9797- 0001333992 i Broager Sparekasse el. via Mobilepay nr. 65610. Husk at opgive medlems-nummer eller navn og adresse i forbindelse med betalingen. Generalforsamling på Broagerhus er ikke fastsat endnu, vi afventer ændringer i forhold til forsamlingsforbud med mere.

 

Broagerlands Lokalarkiv på Broagerhus har også kørt på lavt blus p.g.a. Covid 19. Se mere om deres aktiviteter på www. broagerlandsarkiv.dk.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige for det store arbejde, de har ydet i året, der er gået, også en

stor tak til alle, der bruger medborgerhuset i Broager.

Vi vil hermed gerne benytte lejligheden til at ønske alle et rigtig godt nytår 2021!

 

Bestyrelsen for Broagerhus

 

Aktiviteter