BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broagerhus er Broager by og Broagerlands Medborgerhus

Idéen til Broagerhus blev født i oktober 2014, hvor en gruppe frivillige tog initiativ til etablering af det nye medborgerhus i byens gamle rådhus.

Siden indvielsen i april 2017 er der mange der bruger huset dagligt, herunder ældresagen, pensionist-foreningen, kreative værksteder, div. caféer, kortspilsgrupper samt mange flere, som er glade for det nye samlingssted. Vil du gerne bruge Broagerhus til aktiviteter så kontakter du os, se nedenfor.  

Personligt medlemsskab af Broagerhus er 50 kr. årligt.

Kontakt til Broagerhus, Allégade 4, 6310 Broager:

E-mail: Broagerhus@Broager.dk
Tlf. mobil 26738130 Erik Krogh (formand)

--

 

Kontingent til Broagerhus for 2022 er 50,00 kr. - gerne enten til konto nr. 9797- 0001333992 i Broager Sparekasse el. via Mobilepay nr. 65610. Husk at opgive medlemsnummer eller navn og adresse i forbindelse med betalingen. Generalforsamling på Broagerhus er fastsat til mandag d. 28. februar kl. 19.30.

--

 

Broagerhus åbner igen mandag den 10. januar

 

Nytårshilsen fra Broagerhus

Broager, d. 31.12.2021

Kære medlem af Broagerhus

2021 har også været præget af Covid19 og nu er det Omikron varianten, som vi skal forholde os til. Broagerhus var nedlukket fra julen 2020 frem til 10 maj 2021. Først i starten af juni blev der normale forhold igen og på det tidspunkt var der mange af husets aktiviteter som gik på sommerpause. Først efter sommerferien kunne vi starte med det fulde program igen.

Under Corona-nedlukningen gjorde bestyrelse og frivillige klar til, at vores nye keramikværksted kunne tages i brug og d. 22. september holdt vi åbent hus. I bestyrelsen var vi spændte på hvor mange der ville møde op, der kom ca. 60 personer, det var et flot fremmøde. Samme dag kunne man tilmelde sig på 4 keramikhold og de 8 tovholdere fik hurtigt holdene fyldt op, så nu er der 4 hold med 5 deltagere på hver plus 2 tovholdere, d.v.s. at vi hver uge har 28 personer i gang i keramikværkstedet. Det er dejligt når vi kan øge tilbuddet af aktiviteter i vores kreative værksteder.

Det var Mark og Christoffer der startede de nye sæson af ”de 5 onsdage” den 6. oktober og der var fuldt hus. Til denne og til fremtidige koncerter har bestyrelse og frivillige bygget en scene til den store sal, så publikum bedre kan se de optrædende. På den anden af ”de 5 onsdage” d. 24. november, var det Jens Peter Kolbeck som holdt et spændende foredrag.

Broagerhus’s samarbejde med Brian O’Driscoll og hans musikvenner er fortsat i 2021. Den 24. oktober var første musik- og fællessangaften og den 29. november var det Magnas Croi som var på scenen for første gang på Broagerhus.

Både ”de 5 onsdage” og Brians musikvenner skal efter planen fortætte i januar måned, men på grund af nye restriktioner i.f.m. Corona, bliver musik og fællessangaften den 10. januar med Brian og hans venner aflyst. Foredrag (”de 5 onsdage”) med Carsten Holved d. 26. januar er stadig på plakaten, men vi melder ud, såfremt det ikke kan afholdes p.g.a. evt. restriktioner.

Vores medlemsantal er stadig støt stigende og vi er nu næsten oppe på 600 medlemmer af Broagerhus, det er glædeligt, at så mange støtter op om vores Forenings-, Medborger- og Kulturhus.    

Selv om vi kun har haft Broagerhus åbent siden juni måned, har vil alligevel opnået en fornuftig drift og vi har en sund økonomi.  

Vi håber at 2022 ikke bliver præget af så mange Corona restriktioner, som vi har haft 2021, men lige nu er de stadig en del af vores hverdag og det må vi forholde os til. Vi har stadig nye aktiviteter som vi gerne vil arbejde med, men det vil først ske når Corona er lagt bag os.      

N.B. Husk kontingent til Broagerhus for 2022 er 50,00 kr. - skal gerne betales senest d. 1. februar enten til konto nr. 9797- 0001333992 i Broager Sparekasse el. via Mobilepay nr. 65610. Husk at opgive medlems-nummer eller navn og adresse i forbindelse med betalingen. Generalforsamling på Broagerhus er fastsat til mandag d. 28. februar kl. 19.30.

Broagerlands Lokalarkiv på Broagerhus har også kørt på lavt blus p.g.a. Covid 19. Se mere om deres aktiviteter på www. broagerlandsarkiv.dk.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige for det store arbejde, de har ydet i året, der er gået, også en

stor tak til alle, der bruger medborgerhuset i Broager.

Vi vil hermed gerne benytte lejligheden til at ønske alle et rigtig godt nytår 2022!

Bestyrelsen for Broagerhus

 

 

 

 

Aktiviteter

Ingen begivenheder