BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broagerhus er Broager by og Broagerlands Medborgerhus

Idéen til Broagerhus blev født i oktober 2014, hvor en gruppe frivillige tog initiativ til etablering af det nye medborgerhus i byens gamle rådhus.

Siden indvielsen i april 2017 er der mange der bruger huset dagligt, herunder ældresagen, pensionist-foreningen, kreative værksteder, div. caféer, kortspilsgrupper samt mange flere, som er glade for det nye samlingssted. Vil du gerne bruge Broagerhus til aktiviteter så kontakter du os, se nedenfor.  

Personligt medlemsskab af Broagerhus er 50 kr. årligt.

Kontakt til Broagerhus, Allégade 4, 6310 Broager:

E-mail: Broagerhus@Broager.dk
Tlf. mobil 26738130 Erik Krogh (formand)

--

 

Nyhedsbrev fra Broagerhus juni 2021

Kære medlemmer

Så er sommervejret kommet, håber det bliver en god sommer 😊

På grund af Coronaen, har vi ikke kunnet afholde vores generalforsamling i februar måned som vi plejer.

Derfor afholder vi generalforsamling på Broagerhus

Mandag d. 21. juni kl. 19.30 - (husk opdateret/gyldigt Coronapas)

Dagsorden

Valg af dirigent og protokolfører
 Bestyrelsens beretning
 Regnskab til godkendelse
 Fastsættelse af kontingent
 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

                (på valg er Vagn Peter Petersen, Gerd Bargum Petersen og Orla Kristensen            

               - suppleant til bestyrelse Chresten Matthiesen er på valg.)  

 

 Valg af revisor samt 1 suppleant

                (på valg er Birthe Brink Sørensen og suppleant Elin Lunding)

 Indkomne forslag - (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde  senest 2 dage inden.)
 Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Broagerhus vært ved kaffe og kage.

Efter en stille og rolig genåbning kan vi mærke, at der kommer mere aktivitet på Broagerhus og når sommeren er overstået, kommer der for alvor gang i aktiviteterne igen. Det betyder at vi skal bruge nogle flere frivillige til at hjælpe os på Broagerhus. Det er specielt hjælp til arrangementer, hvor det er Broagerhus, som står for det praktiske med klargøring, hjælp i køkken, servering og oprydning. Det er som regel 2-3 timers opgaver, det er normalt én måske to gange om måneden og for det meste om aftenen. Vi har frivillige som hjælper os i dag, men med et øget aktivitetsniveau ønsker vi gerne flere.

Vil du/I gerne hjælpe os på Broagerhus, må du meget gerne tage kontakt til   

Karin Gerber på mobil. tlf. 40 84 71 55 el. e-mail: gerber.midtskov@gmail.com

Vi ses til generalforsamlingen!

Sommerhilsner fra Bestyrelsen 

Aktiviteter

Ingen begivenheder