BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Aktiviteter i Broagerhus

Beretning til Generalforsamling 2023

                                                                                                 Broager, d. 20.2.2023

 

I starten af februar sidste år kunne vi ”sige farvel til” Corona restriktioner og glæde os over vi var kommet godt igennem 2 fase. Desværre blev glæden over dette kun kortvarig. Den 24. februar invaderede Rusland jo Ukraine og vi fik krig i Europa igen, vi har i 2022 mærket dette på mange ting i vores dagligdag og er stadig påvirket af dette.

På Broagerhus har det været et normalt og aktivt år, der har været travlt i værkstederne og der er fabrikeret mange flotte ting hos trædrejerne, i malerværkstedet, hos keramikholdene og hos de forskellige strikkehold.

Kortspillerne har også haft travlt og der er blevet hevet mange stik hjem og meldingerne har måske ind imellem været lidt optimistiske og det giver måske lidt panderynker, men til sidst er der jo trods alt, smil hos alle bordet rundt.  

I september havde Sundeved Husflid weekendudstilling på Broagerhus med over 30 udstillere, der kom mange og besøgte udstillingen.

Vi har 2022 startet på en ny sæson med ”de 5 onsdage” vi startede i oktober med virksomhedsejer Peter Hansen, som fortalte om at drive virksomhed i det krigshærgede Ukraine. I november var det Annette og Sven Ruder der fortalte om deres virksomhed ROSARIO Olivenolie, hvor de importerer olivenolie fra Spanien og videresælger det her landet bl.a. via webshop. I januar var det meteorolog og vejrvært Anders Brandt fortalte os alt mellem himmel og jord. GAS-Nitterne kommer nu på onsdag og d. 15. marts kommer Kari Stochholm og fortæller om BMC Fonden, til de 3 første af ”de 5 onsdage” har der været mange deltagere og det glæder bestyrelsen, som står bag disse arrangementer.

Samarbejdet med Brian O’driscoll er også fortsat i 2022 og der har været 3 koncerter h.h.v. d. 19. oktober med Macnas Croi, julekoncert d. 17. december med Brian og Stefan samt Nytårskur-koncert d. 27. januar med The Carzy Kingdom New Year Band, også her har der været mange deltagere. Julekoncert og Nytårskur-koncert vil vi arbejde på at de fortsætter år og januar 2024. 

I 2022 tog vi initiativ til at reparere og udbedre det dansende par, som har stået foran Broagerhus siden 2012. Vejr og vind har været hård ved parret og nu er træværkstedet med Gerd Bargum Petersen som tovholder i gang med at renovere træskulpturen, så den igen kan pynte foran vores medborgerhus.               

Når vi sætter lidt tal på brugere og besøgende der kommer til Broagerhus kan vi sige, at de faste brugere og værkstederne genererer ca. 130 besøgende ugentligt i ca. 46 uger det svarer til ca. 6000 personer årligt. Når vi dertil lægger Ældresagens, Pensionistforeningens og de øvrige foreningers, virksomheders og Broagerhus’s egne møder/arrangementer og udstillinger, kan vi lægge ca. 4000 besøgende oveni.  

Til april har Broagerhus været i gang i 6 år og antal af kreative værksteder er vokset, antal af foreninger og interessegrupper med flere der bruger huset er også vokset og det viser at Broager havde brug for et Medborger- og Kulturhus, det er glædeligt og samtidigt et godt aktiv for området.

Broagerhus kan jo ikke drives uden frivillige og ildsjæle, de udfører et stort stykke arbejde i dagligdagen, både som tovholdere på de forskellige hold i de kreative værksteder og som tovholdere for kortspils- og strikkehold m.m., samt til arrangementer i huset og ikke mindst til den daglige drift og vedligehold.

Vores medlemsantal er stadig støt stigende og vi nærmer os nu 650 medlemmer af Broagerhus, det er glædeligt, at så mange støtter op om vores Medborgerhus.   

I 2022 har vi opnået en fornuftig drift og vi har en sund økonomi, det kan kassereren fortælle mere om.  

Vores lejere Broagerlands Lokalarkiv har også et højt aktivitetsniveau og har gennem året også mange besøgende.

Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle de frivillige for det store arbejde de har ydet i året der er gået, også en stor tak til alle der bruger medborgerhuset i Broager og ikke mindst stor tak til en aktiv bestyrelse og suppleanter.

  

 

 

Faste brugere i Broagerhus

Ældre Sagen

Tove Hansen

tove@egernsund.dk

20321747

 

Pensionistforeningen

Thea Brodersen

svthea@hotmail.dk

2076 0137

Røde Kors Frivillige

Knud og Birgit Hviid

knhv@mail.dk

7444 2650

Anna Mindes skatklub

Tage Jørgensen

leneogtage@gmail.com

2963 5849

Smøl Landsbylaug

Ingebeth Clausen

clausen1818@gmail.com

2346 1523

Broager Udviklingsforum  

Christel Leiendecker       

leiendeckerchristel@gmail.com

2625 9350              

Broagerlands Lokalarkiv

Orla Kristensen          

orla.broager@gmail.com

2263 1030

IT-café /Ældresagen

Per Berthing

it@berthing.dk

2443 0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertil kommer div. kortspilshold og andre interessegrupper!   

Klik på Hobby og fritid i venstre spalte og se, hvad husets kreative værksted byder på.


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk