BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyhedsarkiv

Nyhedsbrev fra Broagerhus - juni 2018

Kære medlemmer

Efter et travlt vinterhalvår og forår nærmer vi os nu sommermånederne på Broagerhus, og der bliver færre møder og sammenkomster de næste to måneder. Vores Info-Cafe er åben i hele sommerperioden ! - men hold hele tiden øje med, hvad der sker i huset på www.broager.dk.

Vi takker alle de frivillige, der gør et stort arbejde ved at hjælpe med forskellige gøremål i huset og altid er klar, når vi indkalder!

Lige nu mangler vi dog flere frivillige til INFO-CAFEEN. Er der interesse for at hjælpe her efter ferien, kan henvendelse rettes til Wilma Klein Lenderink på tlf. 31953367 eller mail:

wilmakleinlenderink@hotmail.com.

Vi er p.t. i gang med at gøre træværksted m.v. klar, således, at det kan starte op efter sommerferien. Træværkstedet vil også kunne benyttes til andre aktiviteter, når det står færdigt. Det kreative værksted har stor succes med mange forskellige tiIbud, og der er flere ny aktiviteter på vej. Se mere på www.broager.dk/ klik på Broagerhus klik på Hobby og Fritid.

Vi har nu fået nyt infosystem - en touchskærm - placeret til højre, når man kommer ind af hovedindgangen. På skærmen kan man se, hvad der foregår af møder og aktiviteter i huset samt søge oplysninger på www.broager.dk og visit@sonderborg.dk. Når økonomien er til det, vil der også blive placeret en infoskærm i kælderindgangen.

Som mange nok har lagt mærke til, så har vi i februar/marts måned fået fældet og stynet træer rundt om huset, og det har gjort, at udenomsarealerne nu fremstår pænere, og der er blevet mere lyst ved Broagerhus.

I starten af april fik huset sin nye granitsten med Broagerhus's navnetræk på. Den står flot på 2 granitsokler ved huset. Stenen er lavet af Børge Hansen fra Skelde, som er vores lokale "stenkunstner".

Vi har i vinterhalvåret holdt 5 foredrag, som vi kaldte "DE 5 ONSDAGE", hvor vi tilsammen har haft knap 300 tilhørere. Derfor gentager vi "DE 5 ONSDAGE" i vinterhalvåret 2018/2019. Vi kan her afsløre de 5 datoer, så man allerede nu kan sætte x i kalenderen: 26.september, 24. oktober, 21.november 2018 samt 23.januar og 20.februar 2019. Hvem der besøger os, bliver offentliggjort i august/september måned.

GOD SOMMER

Bestyrelsen for Broagerhus

--

 

Nytårshilsen fra Broagerhus!

Året 2017 er nu ved at rinde ud, og vi glæder os til nye aktiviteter i Broagerhus i det nye år.

7. april var der indvielse af Broagerhus, og vi har oplevet stor interesse for vores nye medborgerhus.

Vi har fået mange faste brugere og foreninger med flere, der bruger vores lokaliteter til mange formål og det er positivt. Det lover godt for fremtiden.

Af nye tiltag siden åbningen kan vi blandt andet nævne opstart af de kreative værksteder, åbning af info-café her i december måned, foredragsaftener ”De 5 onsdage”, hvor vi indtil nu har haft besøg af Teglværksejer Chr. A. Petersen, tidligere direktør hos Danfoss Sven Ruder  og kunstneren Vibeke Fonnesberg. 3 interessante og underholdende aftener på Broagerhus.

Broagerhus har nu ca. 530 medlemmer. Det er vi meget glade for. Det fortæller os, at der er mange der støtter op om vores nye medborgerhus, men vi vil jo gerne have flere medlemmer, se mere på vores hjemmeside under www. Broager.dk  

Vi har mange frivillige, som har meldt sig til at hjælpe på Broagerhus, bl.a. tovholdere for de forskellige aktiviteter i de kreative værksteder, info-caféen og hjælpere i forbindelse med diverse arrangementer på Broagerhus - de frivillige udgør er en uvurderlig hjælp for vores medborgerhus!  

Af nye tiltag i 2018 kan vi nævne færdiggørelse af værkstedområdet i kælderen og investering i nyt info-system som placeres i de 2 indgangspartier på Broagerhus. Dette vil ske i løbet af 1. kvartal 2018.

De 2 sidste af ”De 5 onsdage” finder sted h.h.v. onsdag d. 17. januar kl. 19.30 og onsdag d. 21. februar kl. 19.00.

Den 17. januar kommer Rasmus Juhl, som har været med i TV programmet Rigtige Mænd (2) og fortæller om de udfordringer og oplevelser, der var i.f.m. at være Rigtige mænd! – Husk sidste frist for tilmelding er fredag d. 12. januar. (tilmelding til: e-mail Broagerhus@Broager.dk el. til mob. tlf. 26738130.) Entre kr. 45,00 betales ved indgangen.

Vinaften medtilmeldingsfrist 13.februar

Den 21. februar får vi besøg af 3 vineksperter Bent Moldt og Ove Nielsen fra SuperBrugsen Broager/Løjt og sommelier Kim Bach fra Aabenraa. De giver os vinoplevelser fra mange spændende vinområder samt smagsprøver og en let menu, der passer dertil. - Husk sidste frist for tilmelding og betaling er tirsdag d. 13. februar og kr. 150,00 pr. deltager kan indbetales på konto 9797-0001333992 på Broager Sparekasse eller via Mobilepay nr. 65610 husk at opgive navn og adr. i.f.m. indbetalingen!! - (tilmelding til: e-mail Broagerhus@Broager.dk el. til mob. tlf. 26738130.) Her gælder først til mølle princippet!

 

Broagerlands Lokalarkiv har også fået sig rigtig godt indrettet i deres lokaler på Broagerhus! Se mere på www. Broagerlandsarkiv.dk

N.B. Husk kontingent for 2018 skal betales senest d. 1. februar enten til kto. i Broager Sparekasse el. via Mobilepay – se ovenfor*! 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske et rigtig godt nytår!

På gensyn på Broagerhus!

Bestyrelsen for Broagerhus    

Åbner INFO-CAFÉ for alle 4. december 

Fra den 4. december i år vil der være to dage om ugen, hvor Broagerhus’ nye INFO-CAFE bliver åben for alle, og det bliver i første omgang mandag og onsdag fra kl. 9.30 -12.30. Læs mere ved at klikke her.

 

En daglig åbningstid er nu rykket tættere på

06-10-2017

Efter møde nr. 2 for interesserede frivillige hjælpere til Broagerhus den 26. september på Broagerhus, har vi nu ca. 30 frivillige som har meldt sig til at hjælpe med forskellige opgaver i huset! Et af vores ønsker om at få en daglig åbningstid i huset er nu rykket tættere på. Det er vi rigtig godt tilfredse med, fortæller næstformand for Broagerhus, Vagn Peter Petersen.

- Vi kan nu gå i gang med at planlægge yderligere tiltag på Broagerhus, herunder hjælpere til større arrangementer og andre aktiviteter. 

Sidst i oktober måned samler vi alle de frivillige for planlægge yderligere, oplyser Vagn Peters Petersen.

 

"De fem onsdage"

Bestyrelsen for Broagerhus afvikler i efteråret og vinteren "fem onsdage". Nu er der sat navne på alle fem foredragsholdere. De er:

Onsdag d. 20.september 2017 kl. 19.30
Foredrag v/Teglværksejer Christian A. Petersen (Nybøl Nor), som vi tidligere har omtalt. Han fortæller om sit virke som teglværksmand, om sin virksomhed og familiens historie og nuværende succes.  
Entré incl. kaffe og kage kr. 45.00.                                

Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 19.30
Foredrag v/Sven Ruder (Broager) + musikalsk underholdning! Fra Sao Paolo til Broager.   Sven Ruder fortæller om sin spændende rejse i erhvervslivet fra reservedelssælger i Brasilien over chefposter i Danfoss-koncernen til selvstændig virksomhedsrådgiver! Aftenens musikalske underholdning leveres af kvintetten fra Broager Skole: The true drue Crew.                                             
Entré incl. kaffe og kage kr. 45.00                                 

Onsdag d 15. november 2017 kl. 19.30
Foredrag v/ Vibeke Fonnesberg (Sønderborg). Fortæller om Broager Profilerne der nu hænger på Broagerhus og kunst i nærområdet!
Entré incl. kaffe og kage kr. 45.00

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 19.30
Foredrag v/ Rasmus Juhl (Ravsted). Rigtige mænd – Version 2,0                         
Entré incl. kaffe og kage kr. 45.00                                 

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00
To vinspecialister Bent Moldt, Broager og Ove Nielsen, Løjt samt sommelier Kim Bach fra Aabenraa. En verden af gode vine og smagsoplevelser!  
Entré incl. et let traktement og vin kr. 150.00  

Tilmelding til ovennævnte aftener kan ske til e-mail: Broagerhus@broager.dk senest 5 dage inden arrangementet!   


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk