BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

”Hvordan har du det”

27-03-2021


Midtvejs-status på sundhedsanalysen

Ros til dem, der har svaret. Og en opfordring til jer, som ikke har. Kig i jeres mailboks fra 5. februar og se, om I er blandt de 5.000 i kommunen, som kan deltage i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det”.

Det er en landsdækkende undersøgelse, og en høj svarprocent er vigtig for både regioner og kommuner, der bruger undersøgelsen til at navigere efter og prioritere indsatserne lokalt.

Det er Danmarks største undersøgelse af befolkningens fysiske og psykiske sundhedstilstand. Fristen for at deltage er 12.maj. Og måske påsken kan bruges til at få svaret, hvis det ikke allerede er sket. En midtvejsstatus på svarprocenten viser, at Region Syddanmark fører på nationalt niveau med 52.3 %, og at Sønderborg Kommune fører intern i regionen med 56,9 %.

Formanden for Sønderborg Kommunes Sundhedsudvalget, Helge Larsen, glæder sig over, at så mange borgere i kommunen allerede har valgt at svare:
 
- Sundhedsprofilundersøgelsen er et af de vigtigste redskaber, vi har, i forhold til at prioritere hvilken retning vi skal i, og hvilke tilbud, der kan gøre en forskel for netop vores borgere lokalt. Jo flere der svarer, jo mere brugbart og retvisende bliver dette redskab, og vi gør derfor en stor indsats, for at få flest muligt til at deltage.
 
Næstformand i Sundhedsudvalget Didde Lauritzen glæder sig også over den flotte statusplacering:
- De tilbud og indsatser, vi har i gang lige nu, udspringer i vidt omgang af den undersøgelse, der blev lavet i 2017. Det glæder mig rigtig meget, at vores borgere bakker op om den igangværende undersøgelse, og at der her halvvejs tegner sig et billede af, at vi er godt på vej mod en rigtig fornuftig svarprocent. Det er så vigtigt for det arbejde, der ligger foran os i de kommende år.
 
Resultatet af sundhedsprofilundersøgelsen 2021 offentliggøres i marts 2022 på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor det også er muligt at læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.
 
Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen ”Hvordan har du det?” gennemføres. Undersøgelsen er den største af sin art, og den giver et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu.