BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Barske tal viser, at det går den forkerte vej med sundheden

07-03-2018


Borgerne i Sønderborg Kommune har været flittige til at svare på Sundhedsprofilundersøgelsen 2017. Med en svarprocent på 70,7 indtager Sønderborg Kommune en fin fjerdeplads i Region Syddanmark, når det handler om at svare på Sundhedsprofilundersøgelsen 2017.

1.767 borgere i kommunen har svaret på spørgeskemaet, de fik sidste forår. Resultatet for Sønderborg Kommune følger overordnet den nationale tendens: Danskerne er blevet mere usunde.

For kommunerne er undersøgelsen et vigtigt værktøj, når der skal udpeges områder, hvor der er behov for at sætte ind med forebyggelse og tilbud, der fremmer sundheden.

- Jeg synes, det er tankevækkende og paradoksalt, at vi ved mere og mere om sundhed - og alligevel går det den forkerte vej. Det er fx bekymrende, at antallet af rygere er stagneret efter en periode med fald, at færre motionerer, og at flere lever usundt - til trods for al den viden og information, der findes om konsekvenserne af tobaksrøg, manglende motion og usund kost. Vi informerer og tilbyder megen forebyggelse, men tallene fortæller mig, at vi skal tænke nyt og gå nye veje i vores indsats, siger formand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, Helge Larsen.

Udvalgsformanden er også bekymret over, at sundhed har så stor en social slagside: Undersøgelsen fortæller, at borgere med lav uddannelse lever mere usundt, har dårligere trivsel og er mere syge end højtuddannede.

Færre drikker for meget

- Det er godt, at der er færre, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger for alkoholindtag, ligesom det glæder mig meget, at flere siger, at de har nogen at tale med. Der er også flere, der oplever at have bedre økonomi.

Men på den anden side er der udfordringer nok at tage fat på. Fx er der flere, især unge kvinder, der føler sig stressede, flere er langvarigt syge, har smerter og ubehag, flere spiser usundt, færre er fysisk aktive, flere er overvægtige og der er flere, der ikke sover nok.

Man kan sige, at tendensen overordnet er, at borgernes sundhed og trivsel bevæger sig i negativ retning.

- Det er vi nødt til at se alvorligt på, når vi prioriterer indsatsen fremover, siger næstformand i sundhedsudvalget, Didde Lauritzen.

 

 

 

NØGLETAL

+ Færre overskrider alkoholgrænser: 5,9 pct. af borgerne i Sønderborg Kommune overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse - mod 7,7 pct. i 2010 (14/21 genstande M/K pr. uge). Tallet for Region Syddanmark er 6,2 pct.

+ Flere har nogen at tale med: 3,7 pct. har aldrig/næsten aldrig nogen at snakke med, når de har brug for støtte. I 2010 var det 5,6 pct. Tallet for Region Syddanmark er 4,9 pct.

+ Flere oplever bedre økonomi: 5,6 pct. vurderer deres egen/familiens økonomi som dårlig/meget dårlig - mod 7,7 pct. i 2013. Tallet for Region Syddanmark er 7,8 pct.

- Flere føler sig stressede: 17,1 pct. af borgerne føler sig ofte/meget ofte nervøse/stressede - mod 12,5 pct. i 2010. Tallet for Region Syddanmark er 16,6 pct.

- Andelen af rygere er stagneret: 18,5 ryger dagligt. Tallet var ellers faldet fra 22,1 pct. i 2010 til 17,5 pct. i 2013 i Sønderborg Kommune. Tallet for Region Syddanmark er 18,5 pct.

- Flere har et usundt kostmønster: 18 pct. har et usundt kostmønster mod 13,7 pct. 2010. Regionsgennemsnittet er 17,8 pct.

- 57,1 pct. af borgerne overvægtige (BMI på og over 25) mod 52,1 pct. i 2010 - heraf er 19,9 svært overvægtige (BMI på og over 30) mod 15,6 pct. i 2010. Tallet for Region Syddanmark er 54,8 pct.

 

 

 

FAKTA

Sundhedsprofilundersøgelsen, der i foråret 2017 blev gennemført for tredje gang, er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark.

Der udtrækkes resultater på nationalt, regions- og kommuneniveau.

Undersøgelsen er også gennemført i 2010 og 2013, hvorfor der nu kan foretages sammenligning af data over en længere periode. Undersøgelsen gennemføres næste gang i 2021.

Link til undersøgelsen: https://www.regionsyddanmark.dk/dwn665474


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk