BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

11,7 mio. kr. til at ansætte flere i dagtilbuddene

08-04-2022


(Foto: Sønderborg Kommune)

Dagtilbuddene på Broagerland kan se frem til at få penge til at ansætte mere personale. 11,7 mio. bliver nemlig nu fordelt  ligeligt til alle kommunens daginstitutionsområder, børneuniverserne, samt de private institutioner. Fordelingen sker ud fra antallet at børn i institutionen. Samtidig ønsker politikerne, at man i dagtilbudsområderne har en særlig opmærksomhed på at alle får ansat personale, så man opnår minimumsnormering. 

Regeringen besluttede tilbage i 2020, at ”Danmark skal være verdens bedste land at være barn i”. Siden den beslutning, har kommunerne hvert år fået en pose penge fra regeringen, øremærket til at løfte normeringerne i daginstitutionerne. I år skal Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune fordele 11.719.000 kr.

Fundamentet for et godt liv anlægges i den tidlige barndom. Flere voksne med den rette uddannelse pr. barn i vuggestuer og børnehaver skaber de bedste betingelser for et godt og trygt børneliv, hvor det enkelte barn bliver set og hørt, og kommer ind i en god trivsel og udvikling. 

Pengene stammer fra staten, som hvert år sender en pose penge øretmærket til at løfte normeringerne i daginstitutionerne.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på deres møde i denne uge besluttet, at de 11,7 mio. skal fordeles ligeligt.

- Vi har besluttet, at pengene skal bruges på at løfte normeringen bredt i hele kommunen, og at der skal være et særligt fokus på at skabe minimumsnormeringer på institutionsniveau. Pengene er godt givet ud, den bedste investering vi kan gøre er i vores børn, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling.
 
- Med gode normeringer og en høj faglighed blandt personalet, kan vi tilbyde meningsfulde læringsfællesskaber for børnene. Vi er allerede rigtig godt med ifølge statistikken, men det betyder ikke, at der i hverdagen sagtens kan være brug for mere personale, og det vil vi imødekomme med pengene for 2022, siger næstformand Jesper Larsen.

Når loven om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024, skal der i alle landets daginstitutioner være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver. Sønderborg Kommune opfylder allerede disse mål, når man måler på gennemsnitsnormeringen i kommunen. Her har Sønderborg Kommune ifølge Danmarks statistik, 1 medarbejder pr. 2,8 vuggestuebarn og 1 medarbejder pr. 5,2 børnehavebarn.

Sønderborg Kommune arbejder derudover hen mod en målsætning om, at personalesammensætningen i kommunens dagtilbud skal bestå af 80% pædagoger, 10% pædagogiske assistenter og 10% pædagogmedhjælpere, hvilket efterstræbes, når de ekstra midler omsættes til rekruttering af mere personale. Medarbejderfordeling på dagtilbudsområdet er i dag 74% pædagoger 12 % pædagogiske assistenter og 14 % pædagogmedhjælpere.

Sønderborg Kommune modtog i 2020 5.489.000,00 kr. og i 2021 8.246.000 kr. Børne- og Uddannelsesudvalget har over de seneste 3 år prioriteret at sende alle statslige midler ud til institutionerne.