BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

15 nye ældreboliger i Broager er udskudt

17-06-2022


Den tidligere tyske børnehave i Vestergade.

Forklaringen er, at politikerne i Teknik-, By- og Boligudvalget har besluttet, at det er vigtigere at bruge forvaltningens ressourcer til at forberede planer for en bådehal i Nordborg, end det er at bruge ressourcerne til at lave en lokalplan, så der kan opføres plejeboliger (ældreboliger) i Broager.

Denne oplysning kom frem på topmødet med de fire byrådsmedlemmer valgt på Broagerland onsdag på Broagerhus, hvor de fortalte om arbejdet i det nye byråd siden 1. januar.  Erik Krogh, medlem af Teknik-, By- og Boligudvalget for Venstre, og Erik Lorenzen, Socialdemokratiet fortalte om sagen.

Og det gjorde Erik Lorenzen i en lydoptagelse til mødet på Broagerhus, som han var forhindret i at deltage i på grund af et temamøde i et af de tre udvalg, han er indvalgt i.

- Erik Krogh sidder i Teknik-, By- og Boligudvalget og har i valgkampen været meget opsat på, at der skal ske noget i Broager. Vi skal have udvikling i Broager. Men udvalget har fremmet et kommuneplanstillæg og en samtidig lokalplan til en bådehal i Nordborg.  Når man læser dagsordenspunktet, og de har vedtaget, som de har gjort, imod forvaltningens anbefaling, er omdannelsen af børnehaven til ældreboliger udsat. Og der er jeg nødt til at prikke lidt til Erik Krogh. Hvorfor nu lige det, når vi har et projekt, der kan rumme 14-15 ældreboliger og frigøre 14-15 parcelhuse, måske.

Det havde måske været det første skridt til en udvikling i Broager. Men den beslutning er taget i udvalget, og lokalplanarbejdet for ældreboligerne er udskudt, sagde Erk Lorenzen.

Før vi kommer til Erik Kroghs udlægning af sagen, dykker redaktionen lige ned i kommunens sagsbehandling. Af sagsfremstillingen om planarbejdet (for bådehallen), som udvalget har godkendt, står der:

”Ansøger (en erhvervsdrivende. red.) ønsker planlægningsprocessen fremmet, så det sker via kommuneplantillæg og sideløbende lokalplanlægning. Hvis dette ønske imødekommes vil det betyde, at forvaltningens ressourcer skal omprioriteres. Det vil konkret betyde, at en kommende lokalplan for omdannelse af børnehave til plejeboliger på Vestergade 38 i Broager udskydes.”

Erik Krogh:

-Udvalget har prioriteret ønsket om en bådehal, fordi det er to år siden, at ønsket blev fremsat. Så Vestergade 39 i Broager er udskudt lidt til 3. kvartal, hvor man så kan gå i gang (med lokalplanarbejdet. red.). Med de prisstigninger, vi har set på det seneste, er projektet jo også blevet dyrere, så måske Boligforeningen B42 også tænker – vent lidt, sagde Erik Krogh i omtalen af udskydelsen.

Boligforeningen overrasket

Michael Jensen, adm. direktør i Boligforeningen B42, oplyser efter mødet på Broagerhus, at nok er priserne steget, men han vurderer, at ældreboligprojektet fortsat hænger sammen. – Og vi er klar, når kommunen er klar, understreger han.

- På et møde i Broager onsdag har to byrådsmedlemmer fortalt, at ældreboligerne er udskudt?

-Det er nyt for mig. Jeg har ikke blevet orienteret af kommunen. Men fakta er, at kommunen jo afgør, hvornår lokalplanen skal laves. Før kan vi ikke komme videre. Og boligforeningens tomgangstab ved manglende leje fra Vestergade 39, der står tom, er begrænset, oplyser direktøren.

Beslutningen i Teknik-, By- og Boligudvalget om at udsætte lokalplanarbejdet i Broager til fordel for bådehallen vil betyde, at der tidligst kan ligge en lokalplan klar til byggestart i Broager i efteråret 2023. Og at indflytning tidligst kan ske i 2024 - fire år efter beslutningen er taget om at bygge i Broager.

Forløbet indtil nu

I oktober 2020 gav byrådet grønt lys til, at Boligforeningen B42 købte den tyske børnehave på Vestergade for at omdanne børnehaven til 15 centernære ældreboliger i Broager. Sådan blev det meldt ud for nu halvandet år siden.

Nu fremgår det af kommunens sagsfremstilling, at ordet ”ældreboliger” er ændret til ”plejeboliger”. Da byrådet vedtog budgettet i oktober 2020, var der afsat 7,3 mio. kr. til den kommunale udgift, fordelt ligeligt mellem 2021 og 2022.