BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

180 ældre elever har første skoledag på mandag

15-05-2020


Claus Christensen:Alle har ydet en fantastisk indsats

Sjældent har elever med flere år på bagen i den danske folkeskole været så forventningsfulde og glade for at komme i skole som nu. Efter to måneders digital hjemmeundervisning siger Broager skole velkommen til alle 180 elever i 6.-9. klasse på mandag - til deres første skoledag efter nedlukningen af samfundet i marts.

-I afdeling A har vi ikke håndvaske i klasserne, så 7.-8.-9. klasse møder med et kvaters interval og bliver sluset gennem madkundskabslokalet for at vaske hænder. De skal igennem håndvask, når de møder ind, og det tager ca. 1 minut pr. elev at få vasket hænderne ordentlig, fortæller skoleinspektør Claus Christensen. 7. klasse møder kl. 8.

En del faglokaler, madkundskab og idræt må vi stadig ikke åbne, og vi kan ikke gå i bad og på den måde være tæt. Heller ikke musiklokalet kan bruges.

Nødundervisning

-Da skolen åbnede for 0.-5. klasse, var det for at give forældrene mulighed for at komme på arbejde.  Nu skal vi have eleverne tilbage til skolen for at undervise dem, og de får fem lektioner pr. dag. Det er nødundervisning, men også en nødundervisning vi kan fortsætte med til sommerferien, sådan håber jeg, det bliver, siger skoleinspektøren.

Især 8. og 9. årgang vil nok føle, at de bliver en smule begrænset i deres udfoldelser. - Normalt kan 8.-9. forlade skolen i frikvartererne. Det kan de ikke nu. Det kan vi ikke håndtere. Vi har ansvaret under hele forløbet.

Claus Christensen er tilfreds med, at afstandskravet er lempet, fra 2 til 1 meter. -Det er én af grundene til, at der er plads til eleverne. Og samtidig har Sundhedsstyrelsen jo markeret, at børnene godt må lege lidt tættere sammen.

Håber stadig på dimensionsfest

Skoleinspektøren håber, at samfundet i juni åbnes så meget op, at forsamlingsforbuddet lempes, så skolen får mulighed for at lave en form for dimensionsfest for eleverne, så de oplever, at de bliver sendt på ferie på en ordentlig måde – og for en del elevers vedkommende får sagt skolen ordentligt farvel. At også skolen får sagt farvel på den gode måde.

Vigtigst er, at jo, at vi når frem til at leve i en virkelighed, hvor vi bare lever med coronaen og kan sige god sommerferie. Vi skal lære at leve med corona, som vi har lært at leve med influenza, hvor også mange bliver syge uden at dø.

Claus Christensen forventer, at alle møder, men forholder sig forholdsvis afslappet omkring et fravær de første dage.

Da vi startede med 0.-5. klasse, havde vi i starten 84-84 procent, der dukkede op. Jeg havde kontakt med alle forældre, som holdt deres barn hjemme, fordi de var utrygge. Jeg sagde til dem om så at vente en uge, tage det stille og roligt. Og derefter bad jeg dem snakke med deres læge, ”for utrygheden har du jo også om 14 dage”.  Det var ekstrem vigtigt, at lægen kom ind over, og i dag møder 96 procent. Kun dem, der virkelig ikke har helbred og som er i lægebehandling for alvorlige lidelsen, bliver hjemme, som Sundhedsstyrelsen påbyder dem.

Ubetinget stor ros til medarbejdere og børn

 - Jeg er en megastolt skoleleder, benovet over, hvor omstillingsparate alle er. Lærerne sadler om og sadler om, laver nye skemaer, nye konstellationer og ændrer opgaver. Vi møder simpelthen ikke nogen, der er mere omstillingsparate. Det er helt vanvittigt. Det gælder også børnene. Det er vildt, så mange mange gange de har fået nye beskeder om, hvad de må og ikke må i processen. Senest fra 2 til 1 meter. Jo, der er godt nok trukket store veksler.

Det er som om, at virussen som en form for ydre fjende har bidraget til, at vi alle er enige om, at vi bare skal have tingene til at fungere. Alle har spillet med. Imponerende.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk