BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

217 kvm solceller på ladens tag

07-04-2018


Frode Lehmann, Stensigmose 4, nord for Broager Strand Camping, vil den 17. april kunne gå i gang med at opsætte 217 kvm solceller på den sydvendte del af taget på laden, der ligger ca. 170 meter fra kysten. Betingelsen er blot, at der ikke kommer indsigelse fra borgerne til den tilladelse, kommunen har givet og som nu er i offentlig høring.

Solcelleanlægget placeres plant med taget på en eksisterende bygning og er antirefleksbehandlet, så de ikke generer naboerne. Kommunen vurderer i den konkrete sag, at anlægget har en udformning, placering og anvendelse der gør, at det ikke strider mod kommunens praksis og de hensyn, der skal tages i henhold til landzonebestemmelserne. Endvidere vurderer kommunen, at placeringen af anlægget ikke påvirker landskabet eller oplevelsen heraf negativt. Solcellerne er en vedvarende energiform, som Sønderborg Kommune gerne vil fremme.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk