BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

32.000 på Gendarmstien siden midten af februar

15-06-2018


Gendarmstien ved Skeldebro blev også ramt af stormen

Lokalt på Broagerland har vi mange gange snakket om, hvor mange der går på Gendarmstien, og ofte er der stillet spørgsmålstegn ved tallene. Nu har kommunen i 16 uger talt trafikken på stien ved fire tællestationer. Fakta er, at ca. 32.000 har vandret på den 84 km lange sti stien siden midt i februar – og antallet er stigende. Det kan tænkes at hænge sammen med certificeringen som Europæisk Kvalitetsvandrerute og det gode forsommervejr.

Gendarmstien blev i 2015 som den første danske rute certificeret som Europæisk Vandrevej - både på grund af dens beliggenhed, natur og standard. Men den smukke, kystnære beliggenhed har også ulemper. Stormen i marts anrettede således store skader på strækninger, hvor højvande og bølger slog ind.

Som vi fortalte på broager.dk den 8. juni så skal stien repareres, og der skal kystsikres. Det skriver kommunen om i en pressemeddelelse i dag, hvor formand og næstformand i Teknik- og Miljøudvalget udtaler sig:

- Vi mener, den investering er nødvendig for, at Gendarmstien forbliver den ekstraordinære turistoplevelse, der skal til for at beholde certificeringen som Europæisk Kvalitetsvandrevej, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

- Lige efter stormen blev der spærret af og repareret nødtørftigt de steder, hvor skaderne var værst. Men vi er nødt til at reparere bedre, især ved Gammelmark, Stensigmose, Skeldebro og Skeldekobbel, Sandager og Dalsgård. Samtidig er det nødvendigt at foretage kystsikring nogle steder, så vi forhåbentlig kan forebygge, at fremtidige storme anretter lige så meget skade. Gendarmstien er et trækplaster i vores turismearbejde, og derfor er investeringen nødvendig, siger udvalgets næstformand, Stefan Lydal.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk