BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

45 mødte op til generalforsamlingen i Broagerhus

27-02-2018


45 mødte op til generalforsamlingen i Broagerhus trods frost og snevejr. Tage Jørgensen blev valgt som dirigent og førte foreningen gennem generalforsamlingen på sin stille og rolige måde.

Der var indkommet et forslag om at anskaffe et klaver og nogle sangbøger til Broagerhus, og forsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til arbejde videre med disse anskaffelser og økonomien dertil.

Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer og der blev valgt 2 nye suppleanter. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituere bestyrelsen sig således:

Formand: Erik Krogh
Næstformand: Vagn Peter Petersen
Kasserer: Gunnar Glinvad Kristensen
Sekretær: Karin Gerber
Medlem: Gerd Bargum Petersen
Medlem: Orla Kristensen  
Medlem: Carl Jürgen Bock

2 Nye suppleanter
Wilma Klein Lenderink
Chresten Mathiesen


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk