BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

60 punkter på dagsordenen i Lokalhistorisk Forening

06-03-2019Lokalhistorisk Forening for Broagerland har i 2018 holdt fem bestyrelsesmøder med ialt 60 dagsordenpunkter. Derudover foregår megen kommunikation via nettet, og i denne artikel ser formanden, Carl Jürgen Bock tilbage, på året der gik:

Torsdag den 15 marts 2018 var der indkaldt til ordinær generalforsamling her i disse lokaler. 50 personer var mødt op. Der var genvalg til alle med følgende konstitueringsmøde på et senere bestyrelsesmøde:

Formand: Undertegnede,
Næstformand: Hans Valdemar Moldt
Kasserer: Poul Larsen,
Sekretær: Kaj G Østergård.

Generalforsamlingen var efterfølgende krydret med et yderst interessant indlæg af dyrlæge Højlund Carlsen alias Kiddo, som fortalte om sin mangeårige dyrlægegerning, dels her i Broager men især fra sin tid i Kenya. Meget spændende.

 

En kirkegård fortæller historier

Onsdag den 16. maj havde foreningen inviteret til en historisk vandring på kirkegården. 50 personer havde fulgt invitationen. I strålende majaftensvejr kunne vi se på kirkegården, som den i de seneste år har udviklet sig og ændret karakter, har ændret udseende, på godt og ondt. - Nogen mener, det er grænseoverskridende at foranstalte en kirkegårdsvandring. Men det er altid en oplevelse. En kirkegård kan fortælle så meget om egnens historie, dets mennesker, og dets familier. Det kan fint forenes med respekt for stedet og dets anvendelse. Jeg havde selv glæden af at guide gruppen; da Christian Kronika havde lagt sig syg. Der var kaffebord efterfølgende på Broagerhus.

Turist i dit eget område

Den 7.6 var vi to fra Lokalhistorisk Forening, Christian Frederiksen og undertegnede, som var blevet engageret af de lokale landsbylaug til at være guide om bord i en bus. "Vær turist i dit eget område." lød overskriften for en to timers tur på Broagerland. Bussen var fyldt op.

Man undrer sig over, hvor lidt folk egentlig ved om den egn de lever på, og i og med. Selv om de har boet samme sted måske hele deres liv. 60 km i timen på Broagerland, så kniber det altså at gå i dybden de forskellige steder. Det var her både Christian og jeg blev lidt frustreret. Vi ville så gerne have fortalt noget mere ved de forskellige destinationer, men så var vi allerede et andet sted.

Sommertur til Blåvand

Til søndag den 17. juni havde foreningen berammet sin sommertur, som skulle gå til Blåvand, til det nye Tirpitz Museum. 36 personer kunne vi samle til denne yderst vellykkede historiske tur, som startede på flygtningekirkegården i Oksbøl. En kirkegård som altid får følelserne op i det røde felt. 1675 tyske flygtninge og 121 tyske soldater har her fundet deres sidste hvilested. Bussen fortsatte til det nye museum i Blåvand. Et arkitektonisk mesterstykke. Museet er skabt på resterne af tyskernes kanonstilling-  og skal være en håndsrækning til moderne kulturforståelse i Danmark og Tyskland. Vi fik en dejlig frokost i museet og efterfølgende kaffe på hjemvejen i Quedens Gård i Ribe. I Ribe havde vi desforuden mulighed for at se på Kannikegården, som i de senere år er blevet flot restaureret med bl.a. Kolumba sten fra Petersen Tegl.

"Hvo bløv de enle aw?"

Efterårsturen til Flensborg den 9 september i forbindelse med "Tag Des Offenen Denkmals" måtte vi aflyse, da flere af de objekter, vi havde udset os, ikke var med i projektet.

Lørdag den 27. oktober "Hvo bløv de enle aw?" Vi havde i år inviteret to damer fra en lidt yngre generation. Rita Jacobsen, født Hansen fra Vemmingbund. Bibliotekar ved Centralbiblioteket i Flensborg. Winnie Møller, datter af glarmester Peter Møller, nu kunstner i Vojens. To vidt forskellige profiler fra samme halvfjerdser generation.

200 til markering ved mindehøjen

Den 11.11. kl.11 -- 100 år for afslutningen af første verdenskrig.--  Lokalhistorisk Forening var gået sammen med Det Nationale Udvalg og Menighedsrådet om at markere dagen på en festlig måde. Startende med en mindegudstjeneste i en propfyldt kirke, herfra gik man kl. 11 under klokkeringning ned til mindehøjen, hvor sognepræst Stefan Klit Søndergård holdt en tale, (som civilist).

Herefter blev der lagt tre kranse, samtidig, til ære for de 192 faldne fra Broagerland. Mariannne Tychsen for Det Nationale Udvalg, Birgit Brockhattingen for Menighedsrådet og undertegnede for Lokalhistorisk Forening. Det skønnes, at der var ca. 200 personer i kirken og ved mindehøjen.

Mange fulgte med til Broagerhus, hvor arkivet åbnede udstillingen om 1. verdenskrig. Der var ærtesuppe og efterfølgende foredrag ved Christian Frederiksen om de lokale forhold under første verdenskrig.

100 mødte til bogpræsentation

2019 var året, hvor der igen skulle udgives en Broagerlandbog. Broagerland XX. Efter at bogudvalget igen havde præsteret et flot stykke arbejde med samling og redigering af en lang række spændende artikler, så kunne bogen præsenteres den 16. november. Helt overvældende var det, at 100 personer mødte op til præsentationen, som blev musikalsk ledsaget af 1-2-3 trio. Bogen er blevet særdeles godt modtaget. Der var tak og blomster til de afgående bogudvalgsmedlemmer, Frede Simonsen, Helga Ihle Simonsen, Jørgen Thomsen og Birgit Christensen.

Året 2018 i ”Erindringsværkstedet" 

I 2018 har vi afholdt 6 fortælle eftermiddage i Broagerhus, der er deltagere der er faldt fra, nye er kommet til. Der har været spændende emner, med gode historier, til stor fornøjelse og diskussion. I december skrev vi: ”en julehistorie, relateret til fortælling for plejehjemsbeboere”, på opfordring af Frede Ihle Simonsen.

Den 14. december var vi 5 fortællere på Vesterdalen i Broager for at fortælle, det var en dejlig oplevelse. Efterfølgende ønskede personalet, at få historierne på tryk, så de kunne blive fortalt for andre beboere. Erindringsmappen der ligger til fri gennemsyn/læsning i Cafe ”kik ind”, bliver hver gang forsynet med nye historier, der er ca. 17 forskellige emner, der er skrevet historier om.

Erindringsværkstedet vil være med ved Åbent hus Arrangementet på Broagerhus d. 11.04.2019., med historier og udstilling. Nye deltagere er velkommen, man behøver ikke skrive, det er fint med fortællinger, eller blot komme for at lytte med. Hver deltager får 10 minutter til at fremlægge.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk