BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Åbner værksted og info-tavle i Broagerhus

27-02-2018


Formanden - Erik Krogh

Med økonomisk støtte fra flere sider er Broagerhus nu i gang med at skabe et værksted i underste etage. Værkstedet ventes færdiggjort i løbet af marts. Også i de to indgangspartier i medborgerhuset sker der noget. Der bliver opsat informationstavler, så gæsterne kan se, hvad der sker, og hvor møder holdes.

Det oplyste formanden for Broagerhus, Erik Krogh, på aftenens generalforsamling i Broagerhus.

Flere medlemmer er meget velkomne

- Broagerhus har nu ca. 530 medlemmer. Det er vi meget glade for. Det fortæller os, at der er mange der støtter op om vores nye medborgerhus, men vi vil jo gerne have flere medlemmer, se mere på vores hjemmeside under www. Broager.dk  

Vi har mange frivillige, som har meldt sig til at hjælpe på Broagerhus, bl.a. tovholdere for de forskellige aktiviteter i de kreative værksteder, info-caféen og hjælpere i forbindelse med diverse arrangementer på Broagerhus - de frivillige udgør er en uvurderlig hjælp for vores medborgerhus, understregede formanden.

 I et tilbageblik omtalte han indvielsen den 7. april 2017 og den store interesse, der er for huset.

- Vi har fået mange faste brugere og foreninger med flere, der bruger vores lokaliteter til mange formål og det er positivt. Det lover godt for fremtiden.

Af nye tiltag siden åbningen kan vi blandt andet nævne opstart af de kreative værksteder, åbning af info-café i december måned.  ”De 5 onsdage”, er et nyt tiltag fra bestyrelsen, hvor vi har haft besøg af Teglværksejer Chr. A. Petersen, tidligere direktør hos Danfoss Sven Ruder, kunstneren Vibeke Fonnesberg, Rasmus Juhl fra rigtige mænd ver. 2 og som den sidste af ”de 5 onsdage” havde vi et vinarrangement i samarbejde med SuperBrugsen i Broager.

Måske besøg af den lokale ”kulturminister”

Det første Åbent hus arrangement løber af stablen d. 7. marts 2018. I tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 vil Broagerhus summe af aktivitet, næsten alle faste brugere vil være i huset og fortælle om deres aktiviteter, der workshops og de kreative værksteder er fuld gang.

I forbindelse med Åbent hus arrangementet vil vi muligvis få besøg af kulturudvalgsformanden, som vil markere færdiggørelse af udsmykning af Broagerhus (de sidste billeder fra kunstfond m.m. er da ophængt.)

Broagerlands Lokalarkiv har også fået sig rigtig godt indrettet i deres lokaler på Broagerhus, og der er øget aktivitet, fortæller de! Se mere på www. Broagerlandsarkiv.dk

En stor tak

Jeg vil hermed gerne benytte lejligheden til at takke alle de faste brugere af Broagerhus, alle de frivillige hjælpere som er med til at få dagligdagen til at fungere og ikke mindst stor tak til bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde, sluttede Erik Krogh årets beretning.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk