BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Året der gik 2020 – med ønsket om godt nytår

03-01-2021


Formanden for Broager Udviklingsforum, Christel Leiendecker.

Af formanden for Broager Udviklingsforum, Christel Leiendecker

Jeg ønsker godt nytår til alle i vores lokalområde.

2020 har ikke været som det plejer: Covid-19 har fyldt meget, og vi har fået meget tid til at se indad, på familie og ens værdier.

Mange af os, også jeg, har reflekteret og øget bevidstheden om, hvad der virkelig betyder noget i ens liv.

Året har vist, hvor sårbare vi alle er, og hvor vigtigt det er, at vi står sammen. For kun i fællesskab vil vi kunne besejre Covid-19, og hvad der ellers for trusler der måtte komme af udfordringer i 2021.

Det gælder også i lokalsamfundet, hvor jeg håber, at borgere og foreninger i højere grad vil opleve værdien ved Broager Udviklingsforum.

For selvfølgelig har 2020 også haft en indflydelse på arbejdet i Udviklingsforum. Men vi har prøvet at komme videre med vores projekter i Broager. Og heldigvis er der så meget i støbeskeen, at projekter bliver til virkelighed i 2021.

Broager Udviklingsforum                                 

Vi får i 2021 for første gang økonomi til at sætte gang i aktiviteter, der er med til at udvikle lokalsamfundet.

Kommunen har tildelt Broager Udviklingsforum 100.000 kr. På et bestyrelsesmøde planlagt til 11. januar, vil vi drøfte Forums rolle, og hvad vi kan gøre til gavn for os alle.

 

Broager udvikling forum/broager.dk

Vi er bevidste om værdien af, at Broagerland har en fælles hjemmeside, en nyhedsside der giver en oplevelse af, hvad der sker i lokalsamfundet. Vi har igangsat arbejdet med en relancering, hvor forenings-Broager får en stærkere profil. Der også udarbejdet en projektbeskrivelse, som elever fra Erhvervsakademi vil kunne arbejde med i undervisningen.

 

Loddenmose Naturformidling                         

Vi er på rette vej i forberedelserne af et byggeri ved søen, hvor børn og skoleelever kan få et ganske anderledes naturværksted. Vi er ved at få lavet skitsetegninger, som vi så kan sende ind til kommunen til Screening.

 

Legeplads projektet ved Hallen                       

Vi har fået lavet projektbeskrivelse og sendt til Kommunen, hvor man også vil foretage en Screening, inden vi kan gå videre med de planer, Forum har og som er muliggjort takket være Broager Hallen, som vil stille arealet til den nye legeplads til rådighed. Når kommunen har nikket ok, kan vi gå videre og søge fonde om midler til at realisere planerne.

 

Fortællestokke                                                   

Vi vil gerne, at de tusinder af turister, der gæster vores kirke, bliver lidt længere. Og får en ekstra oplevelse i Broager. Det skal projektet med en kort tur rundt i byen med fortællestokke hjælpe til med. Vi har allerede lavet turistkortet, som ligger i SuperBrugsen. Nu skal det praktiske arbejde med at få skiltning og stokkenes nøjagtige placering godkendt, forhåbentlig så projektet er afsluttet til påske.

 

Aktørudvalget                                                      

Broager Udviklingsforum var medlem af kommunens nedsatte Aktørudvalg, som er opløst her ved årsskiftet, og der lægges op til, at Udviklingsforum i f.eks. Gråsten, Augustenborg og Broager indgår i et tættere samarbejde om spørgsmål af fælles interesse, f.eks. kommunens opbakning til indsatsen lokalt.

 

Broager Bymidte                                                 

Her er vi stadig i kontakt med kommunen i henholdt til anvendelsen af de 250.000 kr. der er blevet afsat til at udarbejde planen for Broagers bymidte, så det er aftalt, hvordan bymidten skal være, før Forsyningen går i gang med kloakseparering.  

 

Boliganalysen

I 2021 vil der blive igangsat en boliganalyse i hele Sønderborg kommune. Man vil starte med at se på situationen i Broager. Dejligt er det jo, at der kommer ældreboliger på grunden, hvor den tyske børnehave har været – men det er jo ikke nok.

--                          

Vi går forhåbentlig en lysere tid i møde, eftersom vaccinen er kommet til Danmark. I går den 2.januar blev beboerne på Broager Plejehjem vaccineret, så det er da en glædelig start på 2021 her i Broager. Nu håber jeg, der vil komme nok vaccine til os alle, og vi kan få styr på covid-19.

Vi har behov for at få en normalitet igen, med knus – kram - socialt samvær.

Jeg ønsker jer alle et fredeligt, lykkebringende og helbredende 2021.

-

Og til bestyrelsen i Broager Udviklingsforum: Tak for det gode samarbejde. Jeg glæder mig til at udvikle Broager sammen med jer.

Hilsen
Christel Leiendecker
formand

 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk