BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Året der gik på Broagerland – 2021 i tilbageblik

01-01-2022Af Kristian Pallesen

Du er netop nu i gang gået i gang med at læse lidt af en jubilæums-omtale om livet på Broagerland. Det er omtale nummer 2.500 på broager.dk – siden jeg åbnede netmediet i april 2017 med det formål at bidrage til sammenhængskraft på Broagerland. Vi bringer stort set kun omtaler, der fortæller om livet i lokalsamfundet – eller betyder noget for lokalsamfundet.

I 2021 har redaktionen offentliggjort 551 historier – eller i gennemsnit 46 nyheder om måneden. Og jeg glæder mig over, at besøgstallet på broager.dk typisk ligger på 6.000-7.000 hver uge.

Et udvalg af omtaler i året 2021 på Broagerland:

 

Januar:

Hvidtjørnen - COVID-19 spænder ben for mangt og meget. Også en behandling af (af)fredningen af den gamle hvidtjørn ve Brunsnæs. Fredningsnævnet har nemlig i dag den 4. januar på nævnets hjemmeside aflyst mødet på torsdag den 7. januar kl. 13 i Sønderborg med efterfølgende besigtigelse på grunden, hvor den gamle hvidtjørn stod – på ejendommen Illervej 43 ved Brunsnæs. Aktuelt her nytårsaftensdag den 31. december 2021 har nævnet endnu ikke afgjort sagen. I december 2020 omtalte vi mødet og sagen om fredningen - som du kan læse ved at klikke HER.

Aktindsigt - I en årelang kamp har Ole Hansen, illerstrandvej, måttet sande, at det holder hårdt med at få Sønderborg Kommune til at behandle en anmodning om aktindsigt korrekt. To gange har Ankestyrelsen givet Ole Hansen, illerstrandvej, ret i, at kommunens afslag på aktindsigt ikke er ok. Og begge gange, 11. august og 9. oktober  2020, har Ankestyrelsen skrevet, at man beder Sønderborg Kommune om at træffe en ny afgørelse. Nu har også Planklagenævnet skrevet til kommunen. Det sker med beskeden: ”Planklagenævnet ophæver og hjemviser Sønderborg Kommunes afgørelse. Det betyder, at kommunen skal behandle sagen på ny.” Altså skal kommunen nu for 3. gang forholde sig til enten at udlevere papirerne eller inden for lovens rammer give et nyt afslag til Ole Hansen om aktindsigt. I skrivende stund verserer sagen fortsat – med ankemyndighedernes opbakning til Ole Hansen.

 

Februar

Royal Run - samler tusinder til løb i Sønderborg. Og datoen er nu flyttet. Til 12. september. Samme dag er der efter planen Gendarmløb i Broager, for 18. gang i år. Så da beskeden i går (2. februar) dukkede op i mailboksen, fik det Lars Lundsgaard Sørensen, BUI Motion, til med beklagelse at notere, at årets Gendarmløb i Broager derfor må udsættes.

Nabohøring - Naboerne omkring Loddenmose får chancen for igen at komme til orde, før ansøgningen om byggetilladelsen sendes til kommunen om at opføre en naturformidlingshytte ved søen. Det er et af de største projekter, som Broager Udviklingsforum har søgt om som led i at virkeliggøre bystrategien. Kommunen har bevilget 250.000 kr. til projektet, og Friluftsrådet støtter med 45.000 kr. til det udstyr, som skolen, børnehaver og andre institutioner på Broagerland har brug for, når børnene skal lære mere om natur og livet i søen.

Stenrev - Kommunen er gået i gang med at lave et nyt stenrev syd for Broagerland. Det nye stenrev skal hjælpe truede fugle med lettere at finde føde. Skibe ankommer fra Norge med stenene til Kragesand. Stenrevene kommer til at ligge i de internationalt beskyttede Natura 2000-områder, hvor kommunen er forpligtet til at forbedre leveforholdene for truede fuglearter, der er i tilbagegang.

Klokkehuset - I det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift, der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, bliver Broager kirke og klokkehus betegnet som ganske enestående. Det sker i en artikel af arkitekt Jørgen Toft Jessen, Haderslev, om de sønderjyske klokkehuse. Der er 14 klokkehuse ved kirker i Sønderjylland. Og Broagers skiller sig ud. Klokkehuset er det største af alle. Enestående er desuden, at der findes regnskaber fra opførelsen i 1650.

Ringrider-gin - Broager Ringridning lancerer igen deres Ringrider GIN for ringrider året 2021, fremgår det af en pressemeddelelse. Salget af GIN´en i 2020 var en kæmpe succes og foreningen måtte melde udsolgt i løbet af sommeren. Vi er taknemmelig for, at der blev solgt så mange flasker. Det har gjort, at vi kom ud af regnskabsåret med et lille overskud. Foreningen har en del faste udgifter, uanset, om der bliver afholdt ringridning eller ej, fremhæver ringriderforeningen.

 

Marts

Medlemsflugt - Første uge i marts oplevede man liv, gode grin og stor koncentration i Motionsklubben Broager på Møllevej. Travlheden skyldes ikke motion med håndvægte eller ved maskinerne. For motionsklubben er jo lukket i lighed med al anden form for indendørs foreningsliv. Det gode humør skyldes en gave fra Velux-fonden. Ugen er nemlig brugt til at klargøre motionsklubben til genåbningen med to helt nye løbebånd og to helt nye cykler. Corona-nedlukningen har nemlig ført med sig, at klubben bløder medlemmer. Knap 100 har meldt sig ud.

Mobning - Den tyske børnehave i Broager skal have ny leder, efter at den tyske skole- og sprogforening for Nordslesvig (DSSV) og lederen af den tyske børnehave i Broager, Elke Sievertsen, har afsluttet deres samarbejde – ”efter fælles overenskomst", som det hedder i en meddelelse fra DSSV. Elke Sievertsen har været leder i ti år, først i Vestergade og nu på Vesterbakke. I de ti år er børnetallet i børnehaven er fordoblet. Forældregruppen mener, at hendes fratræden skyldes mobning. Og for nylig reagerede en gruppe af forældre i et åbent brev med kritik af både DSSV og Sønderborg Kommune.

X-faktor - Rigtig mange seere på Broagerland har de seneste uger fulgt 16-årige Louise Westergaard fra Broager i X Factor. I aftes blev hun og gruppen stemt ud, hvilket dommer Blachman kalder en historisk 'X Factor'-tragedie, skriver TV2.dk. Alle syv gruppemedlemmer var tydeligt berørte efter afgørelsen fredag aften. - Vi har jo boet sammen de seneste mange uger. Vi er blevet så tætte, og det føles forfærdeligt, at vi nu ikke skal have en hverdag sammen mere, sagde 16-årige Louise Westergaard, Broager, til TV 2 efter udsendelsen i aftes.

Stilhedsprisen - Broagerlands Stillegruppe, som har præsenteret de 12 stilleområder på Broagerland, er indstillet til Stilhedsprisen 2021. Det har redaktøren af broager.dk sikret. Og nu er det op til foreningen Vi Elsker Stilhed blandt forslag fra hele landet at udvælge de 10, der er med i selve nominerings-fasen. Stillegruppen blev udvalgt. Og senere på året blev vinderen udpeget. Stilhedsprisen gik til Peter Olesen, København.

 

April

Tilskuere -. Bliv hjemme i dag! Til fodboldkampene i dag 2. påskedag i Broager beder BUI-bestyrelse og trænere om, at Corona restriktionerne inklusive forsamlingsforbuddet bliver overholdt. Ifølge reglerne koster det ikke kun eventuelle tilskuere, men ligeledes spillere og trænere en bøde samt yderligere en bøde til klubben, såfremt reglerne overtrædes. Klubben havde selvfølgelig helst set, at der kunne komme tilskuere til begge opgør, men sådan er virkeligheden desværre ikke pt. Men klubben ser frem til igen at kunne byde publikum velkommen på SUS Park til en god omgang bold krydret med en Ringrider og en øl eller vand fra skuret, fortæring dog for egen regning, når der ændres i restriktionerne.

Handel - Det går rigtig godt for den lokale dagligvarehandel. Takket være en næsten lukket grænsehandel, coronaen og et dygtigt arbejde er omsætningen større end nogensinde. Det gælder ikke mindst i SuperBrugsen i Broager. Når formand Kim Pedersen og uddeler Michael Næsby i morgen aften den 20. april på den digitale generalforsamling aflægger beretning og regnskab, så vil tallene vise, at det går rigtig flot. -Vores omsætning er 6-8 mio. kr. højere end budgetteret. Vores overskud er 1 mio. kr. bedre, end vi havde regnet med. Regnskabet for 2020 viser, at vi har haft den hidtil største omsætning i Brugsens historie – og det bedste resultat nogensinde. Vi er særdeles tilfredse, siger bestyrelsesformand Kim Pedersen.

Kultur - Broager Kultur har virkelig været hæmmet af COVID-19 i 2020. Så meget, at formandens beretning på generalforsamlingen blev usædvanlig kort. Kun ét arrangement lykkedes – afterski-fest i februar 2020! Til gengæld er forventningen og begejstringen for flere kultur-tilbud stor NU og i resten af året, sagde formand Mette Labori.

Kirkeskoven -  Den meget omdiskuterede kirkeskov i Broager skal skæres ned eller fældes, så man igen kan se Broager kirke fra Brovej. Så klar er fredningsnævnets foreløbige afgørelse i spørgsmålet om skovens fremtid. Fredningsnævnet har sendt den besked i dag fredag til menighedsrådet i Broager. Løsningen er enten at beskære eller fælde de største af træner og rydde op på skovarealet. Menighedsrådet vil drøfte en reaktion.

Indbyggertallet - Prognoserne fortæller, at det går tilbage med indbyggertallet på Broagerland de kommende år. Denne trussel er nok til, at nogen må gøre noget for at modvirke fraflytning og øge tiltrækningskraften. Det var en vigtig konklusion på online-mødet om at gøre Broagerland mere attraktiv som et sted at bo og arbejde. Midlet er nye bo- og arbejdsfællesskaber på tværs af brancher, mener styregruppen for projektet Broagerland 3.0.

 

Maj

Mindeplade - Næste gang du er på Parkvej i Broager mellem byparken og kirken, så kig på mindepladen på kirkemuren. Den har i mange år været knækket i to. Nu er den repareret. Takket være en frivillig, som uden vederlag har samlet den, forstærket den, og genskabt den, som den så ud, da den i formentlig 1914 blev sat op på kirkemuren. Kig på billedet. Ernst Schumacher – 1895-1913. Fakta er, at han var præst i Broager. Men ordet pastor eller præst er ikke nævnt. Mindepladen er sat op for at hædre og mindes Ernst Schumacher som manden, der blev formand for den foretagsomme Planteforening for Broagerland fra 1895. Og så valgte sognet respektfuldt at opsætte mindetavlen på kirkegårdsmuren uden at nævne, at han var præsten, men dog at nævne årstallene for, hvornår han var præst i sognet.

Formand - Jeg føler ikke, at jeg har meget mere at bidrage med. Jeg er idé-udbrændt og synes, der skal nye kræfter til, siger formanden for BUI Håndbold, Ulrik Franke forud for generalforsamlingen i morgen onsdag den 12. maj i hallen i Broager. Han trækker sig som formand. Efter en halv snes år på posten – skrev vi. Men det lykkedes ikke. Formanden hedder fortsat Ulrik Franke.

Regler - I mandags blev det næsten en normal hverdag for alle elever på Broager Skole. Samtlige klasser gik fra nød-undervisningsskema til normalskema. Med fysisk fremmøde. Men under corona-reglerne. Disse regler går bl.a. ud på, at klasserne skal holdes adskilt – både i undervisning og i frikvarterer, hvor klasserne ikke må krydse hinanden. Og frikvartererne giver spændinger! - Børnene må mødes om eftermiddagen, spille bold sammen om aftenen på tværs af årgange og alder. Men de må end ikke krydse hinandens veje i et frikvarter på skolen. Det er svært at forklare, siger skoleinspektør Claus Brink Christensen.

Brandværnet - 37 år i Broager Frivillige Brandværn. Otte år som brandkaptajn. Og nu påny almindelig brandmand, måske et par år mere. Ole Nielsen har gjort sit. Og han står fra i dag ikke længere i spidsen for de 30 frivillige aktive brandfolk på Broagerland. -Det har været usigeligt hårdt og taget lang tid at komme til beslutningen om, at jeg skal stoppe. Og det var følelsesmæssigt en stærk oplevelse at aflægge min sidste beretning på generalforsamlingen i fredags. Jeg kommer til at savne opgaverne i brandværnet. Men jeg er bevidst om, at mit helbred ikke holder til både at være brandkaptajn og at være medejer af Elektrikeren i Broager sammen med min søn Jens. Derfor stopper jeg som brandkaptajn, forklarer Ole Nielsen.

Kirkeskov - Menighedsrådet i Broager har ikke råd til at fælde skoven nu. Derfor foreslår rådet, at Fredningsnævnet siger ok til, at kirkeskovens høje fritstående skovtræer over de næste 5-10 år bliver omdannet til en lavt voksende skov. ”Menighedsrådet foreslår i stedet for at omlægge skovens drift til stævningsskov. Det er en driftsmetode som er hjemmehørende i Sønderjylland og som helt naturligt, ad åre, vil udvikle skoven fra fritstående højstammede skovtræer til en mere lavtvoksende skov – af Miljøstyrelsen også benævnt ex. kratskov eller stubhave,” skriver menighedsrådet til Fredningsnævnet.

 

Juni

Springbane - Forholdene for rideklubben i Broager er (igen) blevet forbedret. Ikke kun har kommunen asfalteret vejen til Broager Rideklub. Nordea-fonden og DIF og DGIs foreningspulje har med donationer gjort det muligt for klubben at indkøbe nyt udstyr til klubbens springbane, som får nye lette støtter af aluminium som alle kan håndtere. De erstatter de gamle tunge træstøtter og tages i brug første gang ved springstævnet lørdag den 5. juni. De nye, vedligeholdelsesfrie træbomme med plastik betyder, at klubben har bomme i mange år fremover.

Cykelfærgen - Fra fredag den 25. juni kan man igen sejle med cykelfærgen på Flensborg Fjord på grænseoverskridende udflugter og ture. Fra Egernsund til Langballigau og på enkelte afgange fra Egernsund til Flensborg. Og. Det er en lettet tovholder for cykelfærgen, Gerhard Jacobsen, som følger bookingerne. -Efter coronaen har vi fået vores frihed tilbage i grænselandet. Tyskerne kan nu besøge Danmark uden at skulle i karantæne. Danskerne kan igen frit køre på indkøb i Tyskland. Og bedst af alt, så ser det ud til, at vi som borgere er ved at lægge corona-betænkelighederne til side.

Egnsspillet - Foreningen Cathrinesmindes Venner planlægger i 2022 at opføre som udendørs egnsspil en dramatiseret udgave af Karsten Skovs roman ”Enkeland,” som omhandler livet under første verdenskrig i teglværksområdet ved Egernsund, Broager og Nybøl. Brian Wind-Hansen skriver den dramatiserede udgave, fortæller formanden Carsten Hauerberg. Foreningen ønsker med dette spil, at fortsætte den levende historieformidling på Cathrinesminde Teglværk.

Storskærm - Man kunne høre det på lang afstand. Og man kunne se det på stadion i Broager i aften. Der VAR storskærm, EM og Eriksen og nr. 10 med klapsalver, jubelbrøl, mange gode skål og øøøøøøv, da Belgien udlignede… For rigtig mange var det første gang i lang tid, at man sad nærmest skulder ved skulder, i et fællesskab og oplevede noget - fodbold EM sammen.

Rock - BUI Rock 2021 går over i historien som én af de bedste festivaloplevelser i flere år. Selvom festivalen blev afviklet med corona-restriktioner med max 500 på den indespærrede festplads foran den nye scene. Solen og temperaturen var med hele vejen i går. Og i formiddag, da oprydningen skulle klares, ja da silede regnen ned i stride strømme indtil fem minutter før de frivillige satte sig stævne kl. 10. - Kontrasten er, at 95 procent af de frivillige egentlig ikke har noget med BUI at gøre. Det er inden for BUI-afdelingerne, frivillige i den grad bliver efterlyst, og det er så en anden snak. Men vi er dybt, dybt imponeret, forklarer formanden for BUI Rock, Martin Hansen.

Fredning - Fredningsnævnet offentliggjorde i torsdags, at skriftlige indlæg var velkomne, før fredningsnævnet afgør, om man vil ophæve fredningen af den gamle tjørn ved Brunsnæs. Træet er godt nok gået ud. Men det er ikke nok til, at man kan ophæve den gamle fredning. Ole Hansen, Illerstrandvej, har derfor sendt en stærk anmodning til fredningsnævnet om at bevare den oprindelige fredning i fuldt omfang - og at kræve, at den gamle bænk atter bliver opsat, hvor den oprindelig stod. Fredningsnævnet får dermed chancen for at redde historien for anden gang, eftersom nævnet tilbage i ca. 1965 bestilte en jernkonstruktion, der skulle sikre træets overlevelse.

Afgangselever - Skoleleder Claus Brink Christensen, Broager Skole, har stor ros til overs for afgangseleverne. Jeg håber, at I om mange år kan mindes Broager Skole og sige: her blev kølen til et smukt skib lagt, sagde han bl.a. i en tale med fokus på og ros til eleverne. Som gruppe har I leveret forbilledligt.

Bogpræmie - I 69 år har Broager skole uddelt bogpræmier til udvalgte afgangsklasseelever fra et legat, som skoleinspektør Carl Jensen, Broager, oprettede i 1952 i anledning af sin 60 års fødselsdag sammen med sin hustru. Legatet blev oprettet for at skolen kan præmiere elever i afgangsklasser for den måde, de pågældende har været på over for kammerater og lærere. Ved dimissionen på Broager skole blev to elever i hver af de to afgangsklasser præmieret for deres personlige engagement og gode opførsel. Den ene præmie var indpakket i julepapir. Den skulle nemlig være overrakt ved juleafslutningen, som jo blev aflyst pga. corona restriktioner.Julepapirspræmien blev i 9. a tildelt til Hjalte Pawlik, Østerled 15. Afslutningspræmien tilfaldt Signe Andresen Nygaard, Sct Pauli 23A. I 9. b blev julepapirspræmien tildelt Line S. Bisgaard, Nejs Bjerg 45, og afslutningspræmien tilfaldt Sadaf Niha Jaghori, Højmarken 32.

I.P.Nielsen - I.P. Nielsen fonden og Julemærkehjemmet har indgået aftale om, at børn med ophold på Julemærkehjemmet kan være heldige sammen med deres familie at få tilbudt en uges gratis ophold i I. P. Nielsens hjem ”Hytten” ved Gammelmark Strand Camping. Det oplyste fonden til pressen (25. juni) i ”Hytten”, som I.P. Nielsens oldebarn Anders Caspersen og samleveren Ini det seneste år har sat i stand. Og en halv time senere i formiddag bød formanden for I.P. Nielsen fonden velkommen til årets legatoverrækkelse, hvor prinsesse Benedikte blev budt særligt velkommen.

Årets landsby - Arbejdet med Broagerland 3.0 og andre rigtig gode initiativer har vakt en sådan opmærksomhed, at Broagerland nu er én af tre kandidater til at få titlen Årets Landsby 2021. Kandidaterne Stjær i Skanderborg Kommune, Skovsgård i Jammerbugt Kommune og landsbyklyngen Broagerland i Sønderborg Kommune overbeviste dommerkomitéen med forskellige bud på, hvordan udvikling, bæredygtighed og fællesskab kan gå hånd i hånd. Senere på året blev Stjær udpeget som prisvinder.

 

Juli

Ringridning – Den første fredag i juli i Broager betyder normalt fest, farver, masser af musik og glade deltagere og publikum til Danmarks største og bedste cykelringridning for de voksne. Men som 2020 blev ringridningen igen aflyst. Ringriderforeningen var nødt til at tage højde for de restriktioner der var, da planlægningen skulle til at sættes i gang for alvor. Det var en nødvendig men trist beslutning. Men så kommer de stærkt igen i 2022 om guderne vil.

Teglværk - Det er en ovenud tilfreds projektleder i Museum Sønderjylland, som ser tilbage på fire dages Levende Teglværk på Cathrinesminde. - Det er gået forrygende, med god stemning og opbakning. 45 frivillige er mødt op hver dag, og i gennemsnit over de fire dage har der været 400 gæster. I godt vejr! Rigtig mange familier har været lokale, men vi har også haft gæster fra f.eks. Berlin, Hillerød og Kolding-området. Det er rigtig flot, mener Stefanie Robl, formidlingsinspektør og projektleder for det levende teglværk. Hun varsler, at næste års Levende Teglværk bliver afviklet i august.

 

August

Borgermøde - Et halvt hundrede fremmødte til borgermødet om byudvikling bakker massivt op om Udviklingsforums ønske til byudvikling: At vi får blandet bynært byggeri i Broager Øst. Broager skal gøre det muligt at tilbyde attraktive og tidssvarende boligtilbud til alle livets faser, både for dem, der ønsker at blive boende i området og for tilflyttere, fastslår Broager Udviklingsforums boliggruppe.

Cykelfærgen - Ca. halvdelen af billetterne til cykelfærgen Danmark-Tyskland i sommer er solgt, og det tilfredsstiller både skipperen på færgen og cykelfærgens ophavsmand. -Det er tekniske og praktiske vanskeligheder for tyskerne med at booke – og deres fortsatte corona-tilbageholdenhed, der primært forklarer, at vi ikke har haft fuldt hus, mener skipper Palle Heinrich. Og Gerhard Jacobsen tovholder for færge-projektet tilføjer: - I betragtning af, at vi den 1. maj ikke vidste, om vi overhovedet kom ud at sejle, må vi være ganske tilfredse, siger han.

Molboarbejde – Sønderborg Forsyning er i gang med at grave Mejerivej op for at kloakseparere gaden. Rigtig mange ryster på hovedet, når de ser, at vejen ikke bliver asfalteret. Til foråret i 2022 (om 7-8 måneder) graver Broager Fjernvarme igen op på samme vej for at lægge nye fjernvarmerør. Årsag: Manglen på materialer som følge af coronaen rammer Fjernvarmen i Broager.

Opsigelse - Forældrene på Broager Skole fik den 19. august at vide på Aula, at skoleleder Claus Brink Christensen ønsker at fratræde sit job med udgangen af december. - Jeg har altid været glad og stolt af at have fået mulighed for at arbejde på netop Broager Skole og jeg ser frem til at give stafetten videre. Broager.dk bragte et større interview med skolelederen den 29. august.

Fjernvarme  - Vi er fortsat det grønneste fjernvarmeværk i Danmark. ikke det billigste men absolut godt på vej, oplyste Peer Monger, formand for Broager Fjernvarme, på generalforsamlingen, hvor en snes mødte med stemmeret nyvalgte Kurt Krogh og Asmus Frederiksen til bestyrelsen. Bestyrelsens næstformand, Jørgen Nielsen meldte fra af helbredsmæssige grunde, og Peder Pedersen, som ikke blev genvalgt, blev nyvalgt som suppleant.

 

September

Cykelsti - Endelig. Langt om længe sker der noget. Efter rigtig mange års venten ser det ud til, at cykelstien mellem Broager og Nybøl bliver til noget og kan tages i brug i december 2022. Den kommer til at koste ca. 9 mio. kr., og borgerne inviteres til borgermøde om cykelstien sidst i oktober. Borgerne bliver spurgt til de foreløbige planer for linjeføring m.v., før der bliver sat gang i en detailprojektering. Med cykelstien etableres der direkte adgang mellem de tre byer Vestre Sottrup, Nybøl og Broager. 

Staldbyggeri – En ny staldbygning med tilhørende gylletank skiller vandene på Broagerland. Søren Jensen på ejendommen Roi på Skeldevej 8 købte sidste år i november af sin nabo Rojgaard på Busholmvej 7. Han går snart i gang med at bygge en ny stald med tilhørende gylletank til en årlig produktion på op til 6.000 svin på Busholmvej 7. Det bekymrer naboerne, som har gjort indsigelser. Men. Kommunens konklusion er, at projektet lever op til alle gældende regler og at generne for naboerne er begrænset mest muligt.

Oktoberfest - Endelig må vi feste igen. Uden restriktioner. Og det gør 672 med billet til årets oktoberfest lørdag den 2. oktober med garanti. - Festen er et tilløbsstykke, og alle billetter blev solgt allerede tilbage i 2020. Grundet Corona pandemien blev festen i 2020 jo aflyst. Gæsterne fik muligheden for at beholde billetterne til festen i 2021 eller få pengene refunderet, og der var kun 20 gæster ud af 672 der valgte at få refunderet deres billetter. Disse blev dog allerede gensolgt på ganske få dage, fortæller fest-arrangør Michael Jørgensen.

 

Oktober

Boformer - Broager har brug for byggegrunde – og nye attraktive boformer. Sådan lyder overskriften i et notat, som Broager Udviklingsforum på opfordring har sendt kommunen som input til det videre arbejde med en boliganalyse for hele kommunen. Fakta er, at byrådets bystrategi for Broager by, vedtaget af byrådet 30. maj 2018, forbliver tomme ord uden indhold, hvis Broager ikke får rammebetingelser til det, der er forudsætningen for det gode hverdagsliv, nemlig at virkeliggøre byrådets (og Broagers) målsætning," skriver Broager Udviklingsforum bl.a.

Vælgermøde - Lørdag den 23. oktober hænger valgplakaterne atter i lygtepælene, og valgkampen er sat ind. Men hvad kan vi forvente os af kommunalvalget i november? Hvilke dagsordener vil fylde i vores kommune og helt konkret hos vælgere og kandidater med bopæl på Broagerland? Det får du et første indblik i på Broagerhus onsdag aften. Kl. 19.00. Af de opstillede 105 kandidater til kommunalvalget i Sønderborg Kommune bor seks af dem på Broagerland. De seks lokale kandidater er inviteret til det første af to vælgermøder på Broagerland. Bag invitationen står Broagerhus, Broager Udviklingsforum og netmediet broager.dk.

Bymidten - Som oplyst på broager.dk, så bliver Broager Udviklingsforum tæt involveret i processen, der skal føre frem til en beslutning om, hvordan bymidten i Broager skal se ud og fungere, når kloak-arbejdet er udført. Det er der en naturlig forklaring på. Broager Udviklingsforum er paraply-forening for borgere og foreninger på Broagerland og spiller en aktiv rolle omkring byens vækst og udvikling. Overordnet er Udviklingsforum i en række spørgsmål Broagerlands dialog- og forhandlingspart i forhold til kommunen.

Derfor var Udviklingsforum aktiv, da Broager fik en politisk vedtaget bystrategi i 2018.
Derfor er boliggruppen nedsat for at fremme en proces, så vi får tidssvarende boliger til folk i alle aldre.
Derfor er bymidte-gruppen nedsat for at sikre, at hele torve-området omdannes til at opfylde de forventninger, der er skabt i bystrategien.

Afstemningsfest - Med mindre andre melder sig, så slutter en epoke i Broager. De årlige afstemningsfester lukker ned. For Det Nationale Udvalg for Broagerland har nedlagt sig selv. Det oplyser formand Marianne Tychsen på vegne af Det Nationale Udvalg for Broagerland, i en mail til udvalgets samarbejdspartnere. Udvalget har i 36 år stået bag afstemningsfesterne i Broager og sørget for flagningen ved genforeningsstenen i parken ved fem årlige nationale mærkedage

Drikkevand - Prøveboringen efter rent drikkevand er i gang i Bøffelkobbelskoven. Håbet er, at den nye boring i skoven løser problemet med pesticider i drikkevandet fra Broager Vandværk. Der er fundet vand i 93 meters dybde, og forventningen er, at det 32 meter tykke lag af moræneler sikrer, at vandet er egnet som drikkevand. - Jeg tror, forbrugerne i Broager går højere op i, at vandet er rent end hvad prisen på vand er, siger formanden for vandværket, Walther Jacobsen.

Futsal - Sidste år tabte Broager i futsal (indefodbold) med 8-1 mod Lystrup, et virkelig tophold. I aftes vandt Broager udekampen mod Lystrup med 4-5. Det kan kun beskrives som utroligt, flot, ja sensationelt.

 

November

Byrådsvalg - I en søndagsklumme opfordrede jeg stærkt til, at vi på Broagerland denne gang stemte lokalt og personligt. Og i DR TV’s landsdækkende demokratiudsendelse søndag før valget den 16. november fik jeg lejlighed til at fortælle, hvordan Broager har brug for politisk opbakning til byudviklingen. Heldigvis magede valget sig sådan, at Broagerland fra 1. januar 2022 har fordoblet repræsentationen i byrådet. Vi fik valgt fire kandidater! Lokalområdet står stærkere end nogensinde lokalpolitisk, hvis de lokale kandidater også evner at samarbejde på tværs af partierne.

Ældrerådet - Også et andet valg gik rigtig godt. To lokale kandidater opstillede til ældrerådsvalget, hvor alle 3.601 borgere på Broagerland over 60 år havde stemmeret. Begge blev valgt. Et kuriosum fra valgopgørelsen er, at 40 procent af vælgerne i Broager er over 60 år.

Futsal - Sidste år tabte Broager i futsal (indefodbold) med 8-1 mod Lystrup, et virkelig tophold. I aftes vandt Broager udekampen mod Lystrup med 4-5. Det kan kun beskrives som utroligt, flot, ja sensationelt.

Skoleleder - 30. november fortalte vi, at Ditte Skyum fra Augustenborg bliver ny skoleleder i Broager. Ditte Skyum har skole-dna i blodet. Begge Dittes forældre var lærere og fik for 45 år siden trillinger. Hendes mor er tidligere kredsformand for Danmarks Lærerforening i Sønderborg gennem mange år, og hendes søster – Stine Skyum – er skoleleder på Nydamskolen i Vester Sottrup. Den tredje trilling har valgt anden branche. Indtil jobskiftet her ved årsskiftet var Ditte Skyum leder af børneuniversitet i Lysabild.

December

Selvbetjening - På erhvervssiden varslede Maria Korsholm, at ikke kun Aabenraa og Sønderborg men også Broager kan forvente at få en selvbetjent blomsterforretning. Hvis ting lykkes. - Vi har jo planer om at udvide. Det skal lige falde på plads med at kunne udvide bagtil (Arealet ejes af SuperBrugsen). Vi har for lidt plads, og hvis det går i orden, laver jeg en selvbetjeningsbutik her i Broager også.

Kirkeskoven - En historie, vi havde ventet utrolig længe på at kunne offentliggøre, var Fredningsnævnets beslutning om kirkeskoven i Broager. Ole Hansen, Illerstrandvej, rejste sagen for år tilbage, og den langvarige ”strid” fik et fornuftigt udfald. Fredningsnævnet anerkender den påstand, som Ole Hansen fremførte, da han rejste sagen, nemlig at der ikke har været og fremadrettet skal være indsigt til og udsigt fra Broager Kirke. Nævnet imødekommer også menighedsrådets ønske: At der skal være tid til at omlægge skoven, og at det er ok, at hele planen tager 5-10 år at gennemføre. Ole Hansen og menighedsrådets formand Marianne Tychsen er enige om, at det var en fejl, at kirkeskoven blev fredskov.

Rengøring - En anden historie, vi vil følge op på, er rengøringen på Broager Skole. Skolebestyrelsen i Broager har nemlig i en mail til kommunen rejst en massiv kritik af rengøringen og kræver, at Børn- og uddannelsesudvalget tager politisk stilling til, hvad der skal ske. 

Prisstigning - Fjernvarmen hæver fra nytår aconto-prisen på varme med 16 procent, og Broager Vandværk hæver prisen på vand med 25 procent til en pris på 10,59 kr. pr. kubikmeter. - Så vi bliver ét af de dyreste vandværker i kommunen, forudser formanden for Broager Vandværk, Walther Jacobsen.

Bofællesskab - Foreningen Broagerland 3.0 er stiftet – og medlemshvervningen begynder i det nye år. Foreningen vil etablere en erhvervsdrivende fond og forsøger at rejse de 300.000 kr., der skal til. Konceptet er aftalt for at skabe et bo- og arbejdsfællesskab. Det findes ikke magen til. Og initiativet kan både fastholde og tiltrække borgere.

Redaktionen ønsker alle et fantastisk nytår.