BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Æblesorter reddet i sidste øjeblik

28-11-2018


Rikke Lock Harvig er projektansat. Foto: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune

Vi gør en undtagelse og bringer en historie, som har sit udspring på Als men på én eller anden måde vedkommer os, også på Broagerland. Historien er skrevet af Herdis Thomsen.

Til enhver alsisk gård hørte tidligere en stor frugthave med især æbletræer. Mange af frugthaverne og dermed lokale æblesorter er forsvundet igen de senere år, men Sønderborg Kommune redder nu nogle sorter, som man troede var forsvundet.

Volmers Æble, Stødageræble, Tidlig Gråstener, Alsisk citronæble, Vinsur fra Als og Volsk Krigsæble.

Det er æblesorter, som formentlig tidligere har været almindelige i alsiske frugthaver. Det var dengang, mange husholdninger var selvforsynende, og de kreative husmødre på gårdene selv lagde jord til nye sorter ved at lægge kerner eller ved at pode kviste fra naboers eller andre bekendtes frugttræer.

De seneste årtier er æbletræer i hundredvis forsvundet i takt med, at gårdmandskonerne blev udearbejdende, og gårde blev nedlagt eller lagt sammen med nabogårde.

Salg af gården var betinget af redningsaktionen

Det er dog netop lykkedes at identificere og redde en række sorter, som man ellers troede var gået tabt. Det er det, fordi Sønderborg Kommune i forbindelse med salget af en gammel ejendom i Sønderborg har sikret sig mulighed for at registrere og redde nogle af æblesorterne fra grundens store frugthave.

- Vi er rigtig glade for fundet af de gamle træer og for, at vi takket være et godt samarbejde med de nye ejere har fået lov til at sikre os skud og podekviste. På den måde får vi tilført helt unikke sorter til den historiske frugthave, som vi vil etablere i det kommende naturformidlingscenter på Kær Vestermark. I centret bliver borgerinvolvering en hjørnesten, og på den måde kan alle involvere sig i arbejdet med de historiske frugtsorter. Det er et stykke levende lokalhistorie, som det er lykkedes at redde, og samtidig spiller det så fint ind i vores ambition om at fremme produktion og forbrug af lokale råvarer, siger Charlotte Riis Engelbrecht, formand for udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune.

Det er støtte fra dette udvalg, der har gjort det muligt at sikre registrering og bevarelse af de gamle sorter fra frugthaven ved Sønderborg.

Rikke har fået opgaven

- Der er faktisk projekter i gang flere steder for at sikre gamle æblesorter, bl.a. i tilknytning til Museum Oldemorstoft i Bov, men ingen af dem havde ressourcer til en ekstra opgave lige nu. Derfor er det meget prisværdigt, at Sønderborg Kommune har valgt at afsætte penge til et projekt, hvor sorterne undersøges, registreres og bevares, fortæller Rikke Lock Harvig, der er blevet tilknyttet som leder af projektet.

Rikke er civilingeniør, men har selv på sin gård på Nordals en stor samling på næsten 1000 træer af gamle danske æblesorter på et- til toårige træer og fordelt på over 50 forskellige sorter.

I den gamle frugthave ved Sønderborg vil der i januar blive sikret kviste fra dårlige træer og "forsvundne" arter. Til marts skal der podes og plantes nye træer, og i æblesæsonen næste år skal de resterende træer identificeres.

- Da kommunen satte ejendommen med frugthaven til salg, blev det tilføjet i udbudsmaterialet, at kommunen skulle have mulighed for at sikre og bevare fund. Og Vej og Park har siden været i gang med at rydde en enorm underskov af brombærkrat, så arbejdet med at undersøge frugttræerne blev muligt, fortæller Rikke Lock Harvig, som allerede har registreret flere af sorterne.

Andre sorter er dog ikke med sikkerhed identificeret endnu. Det vil kræve DNA-tests at få bekræftet, hvorledes de alsiske sorter er beslægtet med andre sorter. Resten af haven er pga. træernes dårlige stand ikke bestemt endnu, men Rikke Harvig er overbevist om, at de kan reddes næste år, selv om det er i sidste øjeblik.

Der foregår stadig et arbejde med at sikre sunde podekviste og med at beskære en række af træerne. Dette arbejde har siden, da omfanget af sjældne træer stod klart, vakt interesse, og det er lykkedes Rikke Lock Harvig at inddrage eksterne samarbejdspartnere som Oldemorstoft, Pometet ved Københavns Universitet og genprojektet Danske Æblers Stamtræ ved Ph.d. Bjarne Larsen ved Institut for plante- og miljøvidenskab.

FAKTA

Det er ikke tilfældigt, at landets mest omfattende værk om danske frugtsorter er skrevet af en mand fra Als, Claus P. Matthiesen. For øen har traditionelt haft et væld af frugthaver, formentlig fremmet af fed jord og mildt klima.

Alsisk frugtavl har allerede i 1700-tallet været på et højt udviklet stade i forhold til det øvrige Danmark. En af grundene har uden tvivl været hertugernes store interesse for havebrug og frugtavl. Den Slesvigske Folkeskolelov fra 1814 krævede således, at eleverne skulle undervises i havebrug, frugtavl og podning - noget, der nord for Kongeåen var op til den enkelte landsbylærer.

Sønderborg blev i 1726 hjemsted for kongerigets første planteskole, da Peter Vothmann etablerede sig på et areal øst for byen

I Matthiesens barndom kunne en driftig alsisk bonde opnå halvdelen af sin indtægt fra frugthaven. Matthiesen var født i 1841 på gården Veesbæk i Ulkebølskov (hvor lufthavnen ligger i dag), og han udgav i henholdsvis 1913, 1915 og 1923 sit hovedværk i tre bind: Dansk Frugt. Med udgangspunkt i sin store interesse og en stor frugthave med omkring 1800 træer i Gundsømagle, hvor han arbejdede som lærer, beskrev han hele 500 sorter, også enkelte der kun var registreret med et eneste træ. Identifikation af de sjældne sorter, der er fundet ved Sønderborg, foregår til dels på baggrund af hans optegnelser, dels på baggrund af DNA-tests.

 

FAKTA

I den gamle frugthave ved Sønderborg er der foreløbig registreret Volmers Æble, Stødageræble, Alsisk citronæble, Tidlig Graastener fra Sønderborg, Volsk Krigsæble og Vinsur fra Als. Derudover har Oldemorstoft tidligere på Als registreret Alsisk Melonæble, Ulderupæble, Alsisk Voksæble og Vinsur fra Als.

Sorter, der ikke er fundet endnu, er Silles Æble, Saksgaardsæble, Honningæble fra Als, Jagtæble fra Als og Farbror Hanses Æble.

 

Foto:

Rikke Lock Harvig er projektansat til at identificere og redde de gamle æblesorter, som er fundet i en gammel frugthave ved Sønderborg. Flere af sorterne frygtede man var gået tabt. Fotos: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk