BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Afbrændingsflorbud fra onsdag morgen

03-07-2018


Husk at grillen skal stå på en ikke-brændbar belægning som fx betonfliser.

Sønderborg Brand & Redning indfører forbud mod afbrænding i hele Sønderborg Kommune. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder fra onsdag den 4. juli 2018 kl. 8.00 og indtil videre, oplyser Sønderborg Kommune. Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Heller ikke ukrudtsbrændere må bruges erhvervsmæssigt. Pas også på brug af grill!!

Forbuddet gælder ikke:

Anvendelse af gasgrill og andre gasdrevne forbrændingsapparater på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag.
Anvendelse af kulgrill i private haver på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag.
Anvendelse af kulgrill i erhvervsmæssig sammenhæng på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag. Grillen skal være under opsyn og der skal forefindes en trykvandslukker af typen 21A.
Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, dog ikke ukrudtsbrændere.

Sønderborg Brand & Redning følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på kommunens hjemmeside.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk