BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Alt tyder på et nej til tre forslag fra Broager

17-03-2019


Tidligere beregninger om vandstand ved Vemmingbund dokumenterede behov for en indsats.

Else Bonde og Ole Hansen, Iller Strandvej, er de eneste på Broagerland, som har benyttet chancen for at påvirke, hvad der skal indarbejdes i den kommende kommuneplan. Men meget tyder på et nej til de tre forslag, som de har fremsendt.

På økonomiudvalgets møde i den kommende uge vil Sønderborg Kommune med stor sandsynlighed afslå at arbejde videre med forslagene, bl.a. fordi forslag to og tre ikke kræver en kommuneplan for at blive til virkelighed.

Else Bonde og Ole Hansen foreslår som forslag ét, at Gammelgab fastholdes som omdannelseslandsby, men forvaltningen påpeger, at beslutningen om at lave lokalplan for Soleng har som konsekvens, at Gammelgab mister status som omdannelseslandsby.

Forslag to går ud på at at genoprette en vejforbindelse på Broagerland, så mange landbrugskørsler kan undgå at skulle gennem Broager, altså en slags landbrugskorridor. Men, lyder argumentet fra forvaltningen til politikerne: Kommunen har ikke hjemmel til at pålægge lodsejere, at andre landmænd skal køre på deres marker. Forslaget er tidligere blevet undersøgt.

Forslag tre handler om at sikre bygninger i forbindelse med højvande ved at klimasikring af Iller Strandvej på Broager land fra Cathrinesminde Teglværk og ca. 1500 m. mod Brunsnæs til en minimumshøjde på 2,25 m. over dansk normal 0.

Forslaget kræver ikke nogen ændring af kommuneplanen. Men. I Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014 er området ved Cathrinesminde teglværk og Illerstrandvej behandlet. Området er ikke givet så høj prioritet, og en evt. sikring af området vil ligge nogle år ud i fremtiden, da der er større problemer ved Sønderborg, Gråsten, Vemmingbund og nogle områder på Kegnæs. Indenfor de kommende år, mener vi, at der må anvendes individuelle løsninger.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk