BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Av, nu er det fjerde gang!!!

03-10-2018


En skidt sag for byrådet i Sønderborg.

Sagen om byggeriet af den nye børnehave på Vesterbakke i Broager står ikke alene. Det er ikke første gang, at kommunen må bide i det sure æble og lave en lokalplan for et byggeri, der allerede er opført, oplyste byrådsmedlem Peter Hansen på byrådsmødet i eftermiddag.

- Måske skal vi overveje at nedsætte et ”Broager-udvalg”, når vi igen har en byggesag i Broager, hvor der kan være tale om en lokalplan. For det er fjerde gang siden kommunesammenlægningen, at vi skal lovliggøre et byggeri, sagde Peter Hansen med et glimt i øjet. De tre andre dårlige eksempler er hytterne i Brunsnæs, Gammelmark Camping og Broager Torv, mener han.

Det var et splittet byråd, som sidste år besluttede, at der ikke var brug for at lave en lokalplan. Stefan Lydal (DF) stod sidste år den 3. maj i byrådssalen og argumenterede for, hvorfor der skulle laves en lokalplan, når man vil bygge en børnehave i et område udlagt til parcelhuse.

- Jeg vil ikke sige ”Hvad sagde jeg”, men i stedet sige: Nu står vi her igen. Heldigvis var der vakse borgere på Vesterbakke i Broager som klagede – og fik ret. Nu ærgrer det mig, at vi ikke laver en lokalplan sat i forhold til det samlede boligområde men i stedet kun forholder os til matriklen. Tilmed har vi skullet haste sagen igennem i dag på 15 minutter i teknisk udvalg, fordi sagen skulle videre til økonomiudvalget, sagde Stefan Lydal bl.a. i sit indlæg.

 

Evaluerer trafikken efter et halvt år

- Jeg tager ansvaret for, at sagen er fremskyndet, fastslog Aase Nyegaard, formand for udvalget. – Jeg sagde på borgermødet i Broager, at man ikke må forvente af os, at vi river en børnehave ned. Men jeg har lovet, at vi vil se på trafikken, og vi har i dag besluttet, at trafikken skal evalueres seks måned efter ibrugtagningen. Og det tyske mindretal har bygget i god tro, tilføjede hun.

Tage Petersen (V) finder det pinligt, at kommunen ikke har været rollemodel i denne sag. Det er jo som udsagnet at det skal være lettere at få tilgivelse end tilladelse. - Sagen har ingen vindere. Alle parter i sagen er tabere, mener Tage Petersen og bemærkede, at mindretallet i byrådet som ønskede lokalplan sidste år nærmest blev hånet af den tidligere udvalgsformand.

Dieter Jessen (S) glædede sig over, at byggeriet kom i gang, og at lokalsamfundet nu får en ny børnehave uden at kommunen har skullet betale til den og mindede om, at en række placeringer blev undersøgt, før tilbuddet om at købe Vesterbakke 9 blev realiseret.

 

Støj og trafik bekymrer

 

Især to forhold er beboerne på gaden betænkelige ved. Det ene forhold handler om støj fra børnehaven. Kommunen har indskrevet i lokalplanforslaget, at derskal oprettes og vedligeholdes et beplantningsbælte mellem Vesterbakke og parkeringspladsen på børnehavens grund. Beplantningsbæltet skal ved fuld tilvoksning holdes i en højde på minimum 3 meter, for at skærme for indblik til parkeringspladsen og børnehavens udearealer. Hvis beplantningsbæltet fældes eller lider skade, som gør det ulevedygtigt, skal det genplantes. Desuden er støjmuren, som allerede er sat op, omtalt.

Det andet forhold handler om trafikken på Vesterbakke, når 50 børn ankommer og skal hentes igen. Kommunen henviser til, at beboernes viden og ønsker er inddraget i vejmyndighedens vurdering omkring trafikregulering og sikkerhed på det offentlige vejareal. Konklusionen på høringen er, at Sønderborg Kommunen vil afvente udviklingen efter børnehaven er gået i drift, for at kunne vurdere omfanget af de konkrete udfordringer, og udarbejde løsninger til disse.

I sagsfremstillingen til dagens møde om lokalplanen står der: ”Forvaltningen kan ikke, på det foreliggende grundlag, vurdere, hvorvidt stigningen i trafikken vil betyde, at der opstår behov for trafikregulering på Vesterbakke. Forvaltningen vil derfor følge situationen og vurdere behovet for tiltag efter ibrugtagning. Eventuelle tiltag vil blive gennemført i dialog med de berørte beboere og børnehaven.

I tilfælde af at der opstår behov for trafikregulering, vil dette skulle prioriteres sammen med øvrige trafiksikkerhedsprojekter.”

 

 

 

 

 

Brunsnæs hytter

Gammelmark camping

Broager torv. Mener jeg.

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk