BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Bagmændene fik bøde for nødpenge fra Broager sparekasse

15-02-2021


I weekenden kunne vi have holdt afstemningsfest i Broager, hvis ikke corona-restriktionerne havde spændt ben. Nedlukningen har bestemt også med penge at gøre. Så apropos afstemningsdagen og 101 året for Genforeningen bringer vi i dag et tidsbillede om nødpenge, fra en artikel i den nyeste udgave af Sønderjyske Årbøger fra Historisk Samfund for Sønderjylland.

Artiklen bringer uddrag af en meget grundig analyse om, hvordan nødpenge, også i Broager, blev brugt i valgkampen op til afstemningen den 10. februar for nu 101 år siden.

Analysen er skrevet af Klaus Tolstrup Petersen. Han redegør for, hvordan nødpengesedler i starten var et betalingsmiddel men i takt med at valget nærmere sig – og blev gennemført – udviklede sig til mest at være et samleobjekt. Og en indtægtskilde for udstederne.

Broager Spare- og lånekasse spillede en aktiv rolle ved allerede i januar 1917 at udgive nedenstående neutrale nødpengeseddel, uden illustrationer og dermed ment som et middel til at betale med. Men.

Teksten var på dansk, og det blev i visse tyske kredse opfattet som en provokation. Muligvis var det grunden til, at sedlen kom i myndighedernes søgelys.

Nødpengeseddel fra Broager Spare- og Laanekasse, udstedt januar 1917. Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (ADCB)

 

Med henvisning til at sparekassen i Broager ikke havde fået den fornødne tilladelse til at trykke nødpenge og, at dette var forbeholdt offentlige forvaltninger, forbød myndighederne sedlen og beslaglagde dem de kunne få fat i.

Samtidig blev de ansvarlige bagmænd bag sedlen idømt bøder på 360 mark. Da der imidlertid fortsat var mangel på pengesedler, valgte kommunen at overtage restoplaget, som blev påtrykt kommunestemplet og atter sat i cirkulation, skriver Klaus Tolstrup Petersen.

Kommunens nødpenge blev også inddraget

De nationalt prægede nødpenge blev i 2019 snarere normen end en nødforanstaltning i det fattige Slesvig, og Broager Kommune besluttede den 8. december 1919 at sende en seddel i omløb, altså på det tidspunkt hvor Broager fortsat var underlagt de tyske myndigheder.

Nødpengeseddel fra Broager, udstedt december 1919. Foto: ADCB

 

Som det fremgår, var sedlen med et motiv, hvor man i skumringstiden kigger ind fra havet mod Broager Kirke. I højre hjørne ses en mast på et skib, hvor Dannebrog er hejst. Nederst på sedlen står titlen på den danske nationalsang, ”Der er et yndigt land”.

Denne seddel, der blev trykt i et oplag på 51.000, blev kort efter forbudt med henvisning til, at teksten var på dansk samt, at Dannebrog var hejst i et område, der stadig var tysk. Det betød dog ikke at nødpenge med danske motiver forsvandt, bemærker Klaus Tolstrup Petersen i sin 19 sider lange analyse med fokus på folkeafstemnings-penge som propaganda eller pengemaskine. Han inddeler nødpengene i fire kategorier.

-

Læs mere i Historiske Årbøger. Kan købes ved at skrive til hssdj@hssdj.dk. Prisen er 225 kr. for ikke-medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Denne nødpengeseddel udstedt på valgdagen fejrer resultatet af afstemningen 10. februar 1920: Foto: Fra Historisk Arkiv for Haderslev Kommune.

 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk