BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Beretningen skaffede BIB titlen som Årets Landsby

07-04-2018


Tak til Lisbeth og Hans Jørgen for den nye ”gl” tjørn

Som omtalt på netavisen i torsdags har Brunsnæs-Iller-Busholm landsbylaug opnået hæderen som Årets Landsby i Sønderborg Kommune. Alle 34 landsbylaug i kommunen blev opfordret til at indsende formandens beretning fra seneste generalforsamling, og det er ud fra beretningerne, at BIB har hentet titlen til Broagerland.

Beretningen lyder måske ikke prangende men siger rigtig meget om, hvad frivillighed betyder for det lokale liv – også når man involveres i en konflikt.

Læs selv, hvad formand Henning Rasmussen, Klør-Fire 4, skrev og sagde til medlemmerne på generalforsamlingen den 26. oktober - og læs på tirsdag om sjællænderen, som står i spidsen for landsbylauget.

Beretningen

”Vi har i årets løb haft 3 bestyrelsesmøder + en del møder omkring vores triatlonarrangement.

Sidste år afsluttede nyttejobberne rydningen af Sandkulen og nogle af lerskrænterne. Vi ville så gerne have rodfræset området i sandkulen, men det vil Skov- og Naturstyrelsen ikke tillade. Vi håber nu på, at vi kan få en ordning igennem i den lokalplan for hele området, der bliver taget hul på til foråret.

Affaldsindsamlingen gik igen fint – og traktementet blev refunderet af kommunen, og efter aftale med dem indkøbte vi ekstra pølser og drikkevarer, der gik videre til Grundejerforeningens strandrensning. Grundejerforeningen har rettet henvendelse til os omkring udveksling af bestyrelsesreferater. Vi har tilbudt dem, at de kan få et link, så de kan lægge deres referater på vores hjemmeside – og der kan de jo også se vores. Det afgør de på næste bestyrelsesmøde.

Vi har igen i år haft 2 fællesmøder for landsbylaugene på Broagerland, hvor vi orienterer hinanden om, hvad der rør sig, og hvad vi evt kan samarbejde om. Den lille arbejdsgruppe (2 fra Smøl +Torben C og jeg) har arbejdet på muligheden for at opføre shelters rundt om på Broagerland. Det er gået fint – kommunen har godkendt vort oplæg og har overtaget projektet. Der er indtil nu opsat 3 af i alt 8 stk. 1 i Sandkulen og der kommer en mere. Vi gik så videre med udskiftning af bænke rundt om, samt udskiftning af bord/bænkesæt. Kommunen betaler bord/bænkesættene, mens vi indhenter sponsorer til bænkene, hvoraf nogen er nye steder som fordybelsesbænke.

Landsbylaugene aftalte sammen med Cathrinesminde Teglværksmuseum, at vi ville lave et event i uge 30 (spejderugen). Det viste sig så, at det kun blev Smøl og os, der i sidste ende deltog. Det blev en stor succes, selv om der ingen spejdere kom. Besøgstallet blev mere end fordoblet og cafeen tjente over 10.000 kr til museumskassen. Vi er blevet enige om, at gentage arrangementet næste år, men kun i 4 dage. Det bliver i uge 29.

Jeg sagde sidste år, at jeg ad omveje havde erfaret, at der i år ville blive udført asfaltarbejde på Slotsvej og Klør-Fire og at vi ville lægge pres på kommunen for få lavet en del på Illerstrandvej. Efter flere henvendelser fik jeg at vide, at der ikke var noget asfaltarbejde planlagt i vores område i år – alligevel har man nu asfalteret den nederste del af Slotvej.

Vi har haft et par enkelte henvendelser vedr vindmøllen i Iller. Man var utilfredse med, at vi ikke havde protesteret imod opførelsen. Torben C og jeg tog et møde med dem og forklarede dem, at vi af kommunen var blevet orienteret om byggeansøgningen, og at bestyrelsen var glade for at kommunen orienterede os. Vi var enige om, at det ikke var noget vi skulle kommentere eller blande os i. For det første er begge parter vores medlemmer og for det andet er sagen kørt efter reglerne med indsigelsesfrister mv. Beboerne var tilfredse med redegørelsen og samtid tilbød vi at arrangere et møde mellem beboerne i Iller og Frode Sørensen (formand for Teknik-og Miljø) omkring trafikforholdene i byen. Mødet er afholdt og vi forventer så et udspil fra kommunen.

Jeg har været deltager i projektgruppen omkring etablering af et medborgerhus i det gamle rådhus i Broager. Det var et stort tilløbsstykke, da det blev indviet den 7. april i år og ved vort sidste fællesmøde for landsbylaugene på Broagerland, som blev holdt i huset, havde vi inviteret formand og sekretær for Broagerhus. De var helt tilfredse med hvordan det foreløbig kører.

Det er ikke kun bestyrelsen, der har været i arbejdstøjet. Henrik fra Iller gl skole fortsætter projekt ”kunsten at lave ingenting”, Fordybelsesprojekt – der nu er blevet til en gruppe, hvor begge vores Torbener deltager. Der er der de tidligere omtalte fordybelsesbænke kommer ind i billedet.

Så har vi jo haft vort triatlonstævne, men da den store drivkraft her er Gerhard, vil jeg bede ham om at tage over for orientering omkring stævnet og status for cykelfærgeprojektet – dog vil jeg forinden takke Lisbeth og Hans Jørgen for den nye ”gl” tjørn, som blev indviet af borgmesteren som opstart til triatlonstævnet. Den ser ikke godt, men den er ikke død, så vi glæder os til foråret, når den springer ud.       

En stor tak til alle i bestyrelsen – og de tilknyttede – for et stort stykke arbejde og jeres måde at være på.

Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Jer. Hermed overlader jeg beretningen til debat.”

Fra triatlon 2017 - som i år afvikles den 2.juni.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk