BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

BIB er kåret som årets landsby

05-04-2018


På landsby-topmødet i Svensgtrup Forsamlingshus i aften torsdag for kommunens 34 landsbylaug blev årets landsby kåret. Og Årets Landsby ligger på Broagerland og består af tre landsbysamfund, nemlig Brunsnæs-Iller-Brusholm forenet i landsbylauget BIB, som var repræsenteret ved Jan Jessen og Torben Christensen. De modtog et beløb på 5000,- kroner, et skilt med den fornemme titel og en buket blomster.

Kommunen siger om valget af årets landsby, at valget i år er faldet på et landsbylaug, der har formået at tilbyde aktiviteter, der på tværs af generationer har skabt et stærkt sammenhold og samtidig har rakt ud over lokale grænser og dermed skabt positiv omtale af virkelysten og sammenhængskraften i landdistrikterne i Sønderborg.

- Det bliver år for år vanskeligere at udvælge ét landsbylaug frem for et andet. Aktivitetsniveauet er højt mange steder, og retningen er sat i forhold til landsbyernes lokale udviklingsplaner og lokale ressourcer. For at begrænse det ekstra arbejde med at lave ansøgningsmateriale til titlen "Årets landsby" har vi bedt landsbylaugene om at sende os formandsberetningen fra den årlige generalforsamling. Det er så ud fra dem, valget faldt på én, der stak lidt ud i forhold til de andre, fortæller byrådsmedlem Kristian Beuschau, der har været med i dommerkomiteen, er medlem af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og samtidig den, der overrækker prisen til den vindende landsby i morgen.

Komitéen bestod ud over ham af Peter Christiansen, Stolbro/Stolbrolykke Landsbylaug og bestyrelsesmedlem i Landsbyforum, samt byrådsmedlem Claus Klaris, tidligere medlem af Landdistriktsudvalget. Landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg er sekretær for gruppen.

Kåringen af Årets landsby var blot ét af punkterne på dagsordenen på årsmødet (landsbylaugenes generalforsamling) og Landsbytopmødet, der er stedet, hvor de fleste af Sønderborg Kommunes 34 landsbylaug og -råd mødes med byrådspolitikere og forvaltningen for at sætte retning på de næste fire års samarbejde.

 

 

- Overordnet er Landsbytopmødet den årlige anledning til, at landslaug og -råd, politikere og forvaltning ser hinanden i øjnene og aftaler nye spilleregler for, hvordan de kan støtte hinanden i arbejdet med at skabe levende landsbyer med attraktive bo- og levemiljøer med høj livskvalitet og sammenhold, fortæller landdistriktskoordinator, Connie Skovbjerg.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk