BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Borgermøde om den nye tyske børnehave

04-09-2018


I går havde kommunen indkaldt til borgermøde vedrørende en ny lokalplan for den nye tyske børnehave i Broager. Det var borgere fra Vesterbakke-området, som bliver naboer  til den nye børnehave der havde fået invitationen fra kommunen.   

Repræsentanter fra kommunen, udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget,  DSSV (repræsentanter fra den tyske børnehave) og bygherrerådgiver var mødt op.

Formand for Teknik-og Miljøudvalget bød velkommen og kunne starte med at sige at det er en rigtig ”træls” sag for alle parter, at sagen nu er landet med, at færdiggørelsen af børnehaven er stoppet.

Medarbejdere fra kommunen gennemgik sagsforløbet og med udgangspunkt i svaret fra Planklageankenævnet som ikke har opsættende virkning, kunne oplyse at er byggeriet er

blevet stoppet, dog med det i udsigt at byggeriet af børnehaven kan færdiggøres.

Inden byggeriet kan fortsætte skal der udfærdiges en lokalplan. Efter at der har været offentlig høring frem til 13. september vil sagen blive behandlet i forvaltningen og

går videre til politisk behandling d 3.10. Herefter vil lokalplanen skulle ud i offentlig høring i 8 uger.

 

Der var en god og saglig debat under mødet og det helt store emne var trafik- og parkeringsforhold når børnehaven bliver taget i brug, mange af de fremmødte var bekymret og utrygge ved den øgede trafikbelastning der kommer i Vesterbakke-området. Kommunens medarbejdere noterede flittig alle de forslag og ideer der kom fra beboerne fra Vesterbakke. Det blev ligeledes aftalt repræsentanter fra kommunen og Teknik- og Miljøudvalget  kommer ud og besigtiger vej forhold m.v. på Vester-bakke snarest muligt.   


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk