BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Bredt Broager-samarbejde markerer 100 års jubilæum

02-07-2019


Det stærkeste symbol på Genforeningen - kongens ridt over grænsen.

Genforeningen er i fokus i Broager allerede fra efteråret i år takket være et stærkt og bredt lokalt initiativ, der får kommunal støtte

2020 er for de lokalhistoriske og kulturbærende foreninger et skelsættende år, som byder på en enestående chance for at få overleveret viden om områdets historie til den yngste generation.

Med relativt få virkemidler, og et lokalt samarbejde, vil lokale foreninger i Broager (Menighedsrådet, Det Nationale Udvalg, Lokalhistorisk Forening for Broagerland og Broagerlands Lokalarkiv) sammen med Broager Skole sætte fortællingen om Genforeningen på dagsordenen og på skemaet i skoleåret 2019/2020. Kommunen støtter projektet med 32.500 kroner, og det er af administrative grunde, at lokalhistorisk arkiv står som modtager af pengene. De er i lige så høj grad tiltænkt samarbejdspartnerne.

Projektet indledes til efteråret, hvor skolens mellemtrin ved et arrangement med en kendt gæsteunderviser kickstarter processen i klasserne, der hen over vinteren arbejder med Genforeningen som kreativt og historisk fagligt tema.

Det hele kulminerer i ugerne op til selve afstemningsdagen 10.2.2020, hvor Broagerlands Lokalarkiv på Broagerhus åbner en udstilling om afstemningstiden i 1920, og udbygger udstillingen med skolebørnenes fortolkning af temaet, som er produceret i løbet af vinteren.

Udstillingen vil blive åbnet med en fernisering, hvor klasserne og arkivet i fællesskab står for værtsskabet. Udstillingen vil have åbent i ugerne omkring den 10.2.2020. Der er tale om et afprøvet koncept, som Lokalhistorisk Arkiv har gennemført før med stor succes bl.a. i forbindelse med Våbenstilstandsdagen.

Ud over det mange historisk interesserede besøgende, så der det håbet, at skolebørnene vil lokke deres familier med ind og se udstillingen, en målgruppe, som måske ikke er vant til at besøge den slags udstillinger.

 

Supplerende arrangementer i løbet af 2020.

 

Stjerne”løb”

Arkivet peger på 5-6 steder i eller nær ved Broager by, hvor der findes et element eller en tidligere hændelse, der kan danne grundlag for en autentisk historie fra tiden omkring Genforeningen. Fx Mindehøjen, Blodbøgen Jørgensby…… Der træffes aftaler med en person for hvert sted, der vil modtage mellemtrinnets klasser i en slags stjerneløb og fortælle historien fra stedet. Arrangementet kan evt. udvides med en offentlig del også.

 

Blodbøg som symbol:

Skolebørn fra mellemtrinnet registrerer i løbet af foråret 2020 alle markante blodbøge på Broagerland. Blodbøgen blev en måde at vise, at man var dansk under det tyske herredømme.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk