BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broager-borgermøde om midtbyens fremtid

10-05-2022


Midtbyen i Broager - hvordan skal den fungere fremadrettet?

Broager Udviklingsforum inviterer borgerne i Broager til at give deres besyv med om kommunens udspil til midtbyens fremtid. Det sker med en udstilling af skitserne til midtbyens indretning og funktion på Broagerhus mandag i næste uge, den 16. maj kl. 16.30-18.00 og med et borgermøde på Broagerhus tirsdag den 17. maj kl. 19.

-Det er utrolig vigtigt, at alle med en interesse og en mening om midtbyens fremtid i Broager møder op, så synspunkterne kan sendes ind til kommunen og blive en del af grundlaget for den beslutning, som politikerne træffer mht. midtbyen og Torvets udformning, når Forsyningen er færdig med kloakarbejdet om et par år, siger Christel Leiendecker, formand for Broager Udviklingsforum.

Hun er enig i, at det kan synes som lidt af en hastesag, at kommunen ønsker sagen fremmet allerede nu, eftersom det vil vare et par år, før kloak-arbejdet er færdigt.

- Vi håber bare på, at vi med en så lang tidshorisont også kommer til at se både et gennemarbejdet forslag for selve Torvet og en langtidsplan for hele midtbyen, forstået som området afgrænset af Storegade, Borgergade, Vestergade og Møllegade, hvor det er tydeligt, at der skabes rammer til at virkeliggøre bystrategien, tilføjer formanden.

Borgermødet indledes med, at Sønderborg Forsyning fortæller om og besvarer spørgsmål om kloakeringen, tidsplan, priser m.v., før skitserne til midtbyens fremtid bliver kommenteret. Det er disse skitser, borgerne kan se på på Broagerhus kl. 16.30-18.00 dagen før borgermødet.