BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broager markerer 100-året

11-10-2018


DKS’ere holder flagparade i 1942. Museum Sønderjylland – Institut for sønderjysk lokalhistorie.

Broager markerer 100-året for afslutningen på 1. verdenskrig den 11. november med et stort arrangement, som Broager lokalhistorisk Forening, kirken og Det nationale Udvalg er gået sammen om at tilrettelægge. Der bliver lavet en udstilling på Broagerhus med forskellige effekter, bl.a. den sidste DSK-fane, som i midt-firserne blev indleveret til Museet på Sønderborg Slot. Udstillingen åbner den 11. november, hvor dagens program begynder i kirken og fortsætter med kransenedlægning ved mindehøjen og sammenkomst på Broagerhus med et historisk indslag og et let traktement.

Mere om arrangementet følger senere, bl.a. med oplysning om, hvordan man tilmelder sig til sammenkomsten på Broagerhus. Det øvrige program kræver ikke tilmelding.

Èn af tilrettelæggerne, Helga Ihle Simonsen, kommer ikke selv med til det store arrangement i Broager. Hun har nemlig nu besluttet - med fuld opbakning fra lokalhistorisk arkiv - at sige ja tak til at deltagere i markeringen i Århus, hvor Dronning Margrethe er til stede og har bedt om at komme til at tale med de sønderjyder, der er inviteret.

Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere

Siden DSK stoppede som forening i slut-80’erne har der ikke været kransenedlægning ved mindehøjen i Broager, med undtagelse af 2014, hvor 100-året for første verdenskrigs udbrud blev markeret. Og historien om DSK følger her - skrevet af jørgen Buch i bogen Sønderjylland A-Å, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere dannede den 11. november 1936 på våbenstilstandsdagen efter 1. Verdenskrig foreningen DSK. Denne dag blev af medlemmerne, der alle havde gjort krigstjeneste, opfattet som en frihedsdag, hvor de slap ud af verdenskrigens rædsler.

Oprettelsen af DSK var en reaktion på tyske soldaterforeninger, der var præget af nazismens fremmarch. Initiativtager var skræddermester Wilhelm Hansen fra Aller. Foreningen bestod af en lang række lokalforeninger i Sønderjylland samt nogle øvrige, bl.a. i Flensborg, Ribe, Fredericia og Århus. Medlemstallet toppede i 1944 med 7.844, og antallet af lokalafdelinger toppede i 1955 med 94 afdelinger.

DSK fik stor betydning for mobiliseringen af de danske vælgere, når der var valg, ikke mindst ved folketingsvalget i 1939.

I perioden 1941-72 udgav foreningen en årbog, hvori medlemmerne skildrede deres oplevelser i 1. Verdenskrig. Foreningen blev nedlagt i 1988, hvorefter protokoller og arkivalier blev afleveret til Landsarkivet i Aabenraa og faner til Sønderborg Slot. Den sidste DSK’er døde i 2004.

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk