BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broager taber terræn

30-04-2019


Indbyggertallet falder i Broager by

Bolius har i går offentliggjort en statistik over, hvordan det går med til- og fraflytning, fødsler og dødsfald og i et tilbageblik ser på indbyggertallet i de tre byer, der er på Broagerland.

Det er Broager by, der taber terræn, hvorimod Egernsund har en lille fremgang på 12 fra 2016/17 og på 8 fra 2017/18. Også Skelde vokser i indbyggertal, mens Skodsbøl ikke længere er defineret som en by.

Statistik for Broager
Laveste tal: 3.276 (2018)
Højeste tal: 3.423 (2012)
Gennemsnit: 3.349
Største ændring: -44 (2017/2018)

Statistik for Egernsund
Laveste tal: 1.471 (2016)
Højeste tal: 1.564 (2010)
Gennemsnit: 1.523
Største ændring: 12 (2016/2017)

Statistik for Skelde
Laveste tal: 267 (2006)
Højeste tal: 304 (2011)
Gennemsnit: 283
Største ændring: 10 (2017/2018)

Som nævnt figurerer Skodsbøl ikke længere på listen over byer i Danmark efter at have mistet 8 indbyggere i 2016 og dermed kom ned under 200 indbyggere.

Statistik for Skodsbøl
Laveste tal: 0 (2017)
Højeste tal: 237 (2008)
Gennemsnit: 185
Største ændring: 0 (2017/2018)

Danmarks Statistiks definition af en by:

"En by defineres som en naturligt sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere. At bebyggelsen er naturligt sammenhængende vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter medmindre afbrydelsen skyldes større gennemgående veje (uden direkte adgangsveje mellem bebyggelserne) kirkegårde, sportspladser, parkerings- og parkanlæg, jernbane- og lagerarealer, jorde under udstykning og lignende. Spredt bebyggelse langs en landevej henregnes ikke som hørende til en by - også selv om afstanden imellem der er mindre end 200 meter. For at 2 byer kan klassificeres som vokset sammen forudsætter det både, at afstanden mellem dem er under 200 samt, at de ud fra et topografisk skøn hører naturligt sammen udover de begrænsninger nævnt ovenfor".


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk