BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broager Torv og midtby

12-03-2021Kommentar - af Christel Leiendecker, formand for Broager Udviklingsforum

Jeg bemærker mig kommentarfeltet på Facebook til omtalen af, hvordan Daniel Staugaard har engageret sig, også i Torvet og kommunens engagement i at få beskrevet et projekt for Torvets fremtidige indretning.

Jeg synes, vi skal huske på, at når man vil have noget ændret, sat i værk i vores område - er det meget vigtigt, at vi har lokale politikere, som vil sætte sig ind for vores sag. 

Broager Udviklingsforum er meget glad for, at der er lokale politikere der understøtter os og privat engagerer sig i Broagers udvikling. Daniel Staugaard er én af dem. Han har deltaget i vores møder de sidste tre år og er tovholder på vores store projekt ved Loddenmose med naturformidling. Det er et super vidensprojekt til vores unge som bliver til noget – takket være Daniel Staugaards indsats.

Det er prisværdigt, når vi kan stå sammen om at få ting til at ske, og gode ideer sætter vi gerne på vores to do liste.

Det er meget vigtigt, at I som borger i Broager giver os et praj om, hvad der ikke fungerer i byen, hvad vi måske gerne vil have sat i gang i byen, så vi kan give det videre til kommunen og vores lokale politikere. De kan være med til at få ført det videre i de forskellige politiske udvalg og følge op på det ved forvaltningen.