BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broager Udviklingsforum ønsker alle et godt nytår

30-12-2018


Dennis Kinastowski

Nytårstale for Broager 2018

Af Dennis Kinastowski, formand for Broager Udviklingsforum

Med endnu et år der går på hæld, er det tid til endnu engang at gøre status for Broager Udviklingsforum.

Siden vi i sommers afleverede vores ansøgninger om midlerne til igangsættelsen og udviklingen af bystrategien, har det været lidt af en op og nedtur for Broager by.

Da bystrategien blev søsat og vedtaget af et enstemmigt byråd, var entusiasmen næsten euforisk. Der var ingen grænser for, hvor meget man kunne nå, når frivillige kræfter fik frie tøjler til at udvikle deres eget lokalområde. To borgermøder, efterfulgt af bestyrelsesmøder, dialogmøder, udviklingsmøder og ikke mindst utallige timer der blev lagt i at søge midler og nedsætte arbejdsgrupper.

 

Ansøgningerne endte i at Broager fik tildelt midler til følgende projekter:

Parkunderholdning i Broager, ansøgt 47.000,00 kr. til udb. kr. 12.000,00

Byvandring (fortællerstokke), ansøgt 40.500,00 kr. til udb. kr. 40.500,00

Julebelysning i Broager, ansøgt 76.000,00 kr. til udb. kr. 76.000,00

Kreativt mødested på Broagerhus, ansøgt 58.000,00 kr. til udb. kr. 58.000,00

Scene ved Broager Idrætsanlæg, ansøgt kr. 300.000,00 kr. til udb. kr. 300.000,00

Den efterfølgende proces om at få udbetalt midlerne har vist sig at være noget af en genstridig affære, hvor man for alvor mærker bureaukratiets lange tunge gang hen over forvaltningens glatte gulve.

 

Aftaler bliver lavet, ført til referat og dernæst ændret eller ikke overholdt, hvilket igen resulterer i flere møder og flere aftaler, og så kører toget.

Det er en træg proces, og til tider kan man fristes til at søge trøst i analogier om David og Goliath, hvor David til sidst besejrer Goliat med simpelhed, vilje og mod, eller om Sisyfos der triller stenen op ad bjerget igen og igen.

 

I frivilighedens tegn

Netop her kommer der andre grupper og foreninger i spil. Vi har heldigvis en Erhversforening med Jørgen Horne i spidsen, som har sørget for, at vi i år både har haft markedsdage, juletorv og ikke mindst julebelysning i vores by.

Erhvervsforeningen har løftet en kæmpe stor opgave, og vores by har nydt godt af det. Deres kræfter og arbejdsindsats har i den grad bidraget til liv og udvikling i byen, og personligt er jeg stolt og glad for, at medlemmerne har arbejdet så hårdt og, at de har lagt så mange timers arbejde i byen for os andre. Også her har der været regler, retningslinjer og ikke mindst et bureaukrati der skulle overvindes igennem timer af frivilligt arbejde.

 

De mange gode kræfter

Vi har også Broagerhus med Erik Krogh som formad, hvor de frivillige i den grad bidrager til byens udvikling og trivsel. Huset har hurtigt manifesteret sig som en institution for byen, hvor man kan mødes, snakke sammen, hygge sig og lære en masse nyt, mens man knytter nye bånd og skaber nye venskaber.

For vores by er huset i min optik uundværligt, for folk i alle aldre. Der løftes virkelig i flok, og der lægges mange timer i huset for at få det til at køre så godt som det nu gør.

 

Vi kan også glæde os over Broager kultur, hvor Mette Labori og hendes team af utrættelige folk arbejder for at skabe liv og kultur i byen, senest med et brag af en koncert, julefrokost og ikke mindst diskotek for de små.
 

Vi har også hele BUI som på så mange fronter arbejde for byen, at det næsten er umuligt at takke dem alle.

 

Vi har også Ældresagen, Pensionistforeningen, Økolandsbyen, Broagerhallen, løbeklubber, gå klubber og alle de andre frivillige, som alle sammen arbejder og gør noget for byen.

 

Vores samarbejde med Landsbylaugene med Ingebeth Clausen i spidsen, har i den grad vist sig, at Broagerland og Broager by kan stå sammen om at skabe udvikling, fornyelse og oplevelser.

Ikke kun med bænkene rundt omkring, men også med innovationsarbejdet og visionsarbejdet for hele Broagerland. Det er et beundringsværdigt arbejde der igen kommer os alle til gode.

 

Om at stå alene i spidsen – vilje og mod!

Det kan til tider føles, at vi står lidt alene i Broager, men jeg synes, at sammenholdet i byen er beundringsværdigt. Det i sig selv viser, at vi som by kan skabe ting, søsætte nye projekter der gavner byen som helhed, og det er netop her, hos hinanden, at vi skal og kan finde energien til at fortsætte arbejdet for vores by.

Vi i Broager, har i løbet af året bevist, at vi både kan og vil, og det er kommet til udtryk ved at flere Udviklingsforummer i Sønderborg kommune har kopieret vores vedtægter og visioner. Senest har Augustenborg og Guderup fulgt efter i vores fodspor, og det siger ikke så lidt i min optik.

 

Vi kan være stolte af vores by, og vi kan være stolte af de mennesker der bor i byen. Broager er et bevis på, at vilje og mod kan bane vej for nye tiltag. Vilje og mod kan også skabe nye relationer. Vilje og mod er svært at komme op imod. Vilje og mod er det der skal bære Broager og Broagerland ind i det nye år, hvor vi fortsat vil arbejde for at skabe nyt, men også for at bevare vores smukke by og land.

 

Med ønsket om et rigtig godt og glædeligt nytår.

Venligst
Dennis Kinastowski

Formand for Broager Udviklingsforum

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk