BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broagerhus holder generalforsamling 21. juni

08-06-2021På grund af Coronaen har vi ikke kunnet holde vores generalforsamling i februar som vi plejer. Men nu er datoen og dagsordenen på plads, og der er inviteret til generalforsamling for Medborgerhuset Broagerhus' medlemmer  mandag den 21. juni kl. 19.30 oplyser formand Erik Krogh og minder om, at alle skal huske opdateret/gyldigt Coronapas. 

Dagsorden

Valg af dirigent og protokolfører
Bestyrelsens beretning
Regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

                (på valg er Vagn Peter Petersen, Gerd Bargum Petersen og Orla Kristensen             

               - suppleant til bestyrelse Chresten Matthiesen er på valg.)  

Valg af revisor samt 1 suppleant

                (på valg er Birthe Brink Sørensen og suppleant Elin Lunding)

Indkomne forslag - (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde  senest 2 dage inden.)
Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Broagerhus vært ved kaffe og kage.