BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broagerhus ønsker alle et godt og bedre nytår

30-12-2020


Billedet er fra mødet om affaldssortering i september på Broagerhus.

Årets nytårshilsen fra medborgerhuset i Broager gør status, nu hvor corona-året 2020 kun skal tælles i timer, før det er slidt helt ned. Heldigvis.

Et bedre nytår ligger forhåbentlig foran os alle.

”Vi har endnu ikke planlagt aktiviteter og arrangementer på Broagerhus i det nye år, men vi er klar, så snart det er muligt, at vi må være sammen igen uden forbud og alt for mange restriktioner - det glæder vi os til -😊 ” skriver Erik Krogh, på vegne af bestyrelsen for Broagerhus.

”Vi har i år ændret på værkstedsområdet i forbindelse med, at der bliver etableret et keramikværksted i kælderen i det nye år. Det er lykkes os få kr. 230.000,00 fra div. fonde, som har gjort det muligt at opgradere vores male-værksted, som nu er flyttet til stueetagen. Ligeledes har vi lavet forbedringer i det lille køkken på stueetagen. Vi forventer, at vi kan tage vores nye keramikværksted i brug i februar/marts måned, lidt afhængig af Covid19-udviklingen.

Vores samarbejde med Brian O´Driscoll omkring musik, sang og koncerter er blevet sat på standby. Når vi ikke mere er begrænset af forsamlingsforbud m.m., vil vi planlægge nye musikarrangementer i 2021, varsler formanden.

De sidste af ”de 5 onsdage” h.h.v.  Jens Peter Kolbeck i januar, DammVine-vinsmagning i februar og Mark og Christoffer koncert i marts bliver alle flyttet til efteråret.

De 3 arrangementer bliver en del af ”de 5 onsdage” i sæsonen 2021/2022. Der er nogle, som har betalt entre til ovennævnte arrangementer, og de kan vælge at få pengene tilbage ved at sende en mail til broagerhus.adm@broager.dk eller ringe til 51231272 vores kasserer. Ønsker man at deltage i de tre arrangementer i efteråret, bliver det indbetalte beløb overført til disse.

Så jo.

2020 har været et noget anderledes år. Vi startede så fint med planlægning af genforeningsarrangementer i forbindelse med 100 året for genforeningen samt mange andre tiltag, der skulle foregå på Broagerhus. Vi nående at åbne en udstilling, som Broagerlands Lokalarkiv m.fl. var initiativtager til. Den 7. februar åbnede borgmester Erik Lauritzen udstillingen, og der var mange besøgende. Vi nåede også lige en vinsmagning d. 19. februar, den sidste af ”de 5 onsdage” i sæson 2019/2020.

11. marts blev Danmark lukket ned på grund af Covid19. Det samme gjorde Broagerhus d. 13. marts, og alle aktiviteter lukkede.  Først d. 8. juni kunne vi så genåbne Broagerhus. Siden den dato har meget kørt på lavt blus, også på Broagerhus. Vi har naturligvis efterlevet retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne med hensyn til forsamlingsforbud, afstandskrav, mundbind, afspritning og ekstra rengøring samt et maks. antal personer i de forskellige lokaler. Alle brugere har efterlevet dette, og vi vil derfor gerne rette en stor tak til tovholdere og brugere samt besøgende på Broagerhus for at passe på sig selv og hinanden.

Anden nedlukning kom så fredag d. 18. december og varer foreløbig til søndag d. 17. januar 2021. (Jævnfør den seneste udmelding fra regering og sundhedsmyndigheder). Hold jer orienteret på broager.dk. og ved opslag i huset, om vi kan genåbne fra d. 17. januar.

Frem til nedlukningen har der været 2 udstillinger på Broagerhus, nemlig ”Natur på Broagerland” v/Kaj Østergaard og ”Foto og fortælling” v/Asta Flyvholm Kjær, det er ikke muligt at besøge disse udstillinger under nedlukningen.  

Kontingentet 2021

Alle kan blive medlem af Broagerhus og aktivt støtte medborgerhusets drift.  

Kontingentet er beskedne 50 kr. for hele kalenderåret og skal gerne betales senest d. 1. februar enten til konto nr. 9797- 0001333992 i Broager Sparekasse el. via Mobilepay nr. 65610. Husk at opgive medlems-nummer eller navn og adresse i forbindelse med betalingen.

Generalforsamling på Broagerhus er ikke fastsat endnu, vi afventer ændringer i forhold til forsamlingsforbud med mere.

Lokalarkivet

Broagerlands Lokalarkiv på Broagerhus har også kørt på lavt blus p.g.a. Covid 19. Se mere om deres aktiviteter på www. broagerlandsarkiv.dk.

”Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige for det store arbejde, de har ydet i året, der er gået, også en stor tak til alle, der bruger medborgerhuset i Broager.

Vi vil hermed gerne benytte lejligheden til at ønske alle et rigtig godt nytår 2021!

 

Bestyrelsen for Broagerhus


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk