BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

BUI Håndbold indkalder til ekstraordinær generalforsamling

29-10-2019


Da vores kasserer har valgt at stoppe med kort varsel pga. arbejdsmæssige forhold. Indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i BUI Håndbold i

Broager-Hallens Mødelokale den 13/11 kl. 19:00

Dagsorden iht. vedtægter §5:

Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere (vælges hvis kamp valg)
Valg af bestyrelse.

Kasserer for 2 år i lige år

Eventuel

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ulrik Franke Andersen
Formand BUI Håndbold


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk