BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

BUI Rock generalforsamling 23. maj

08-05-2021


Afspærringerne bliver markant anderledes 19. juni i år.

På dagen, hvor bestyrelsen har besluttet at afvikle BUI Rock den 19. juni i år meddeler foreningen BUI Rock også, at man holder generalforsamling den 23.05.2021 kl. 10.00 på/ ved BUI Rock scenen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning – hvad er der sket i det forløbne år?

4. Kassererens beretning – fremlæggelse af regnskabet for 2020 og budgettet for 2021. Desuden fastsættelse af kontingentsatser.

5. Valg af medlemmer til bestyrelse, samt bilagskontrollant.

a.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår:

Henrik Nygaard (modtager genvalg)

Henrik Hilmer (modtager genvalg)

Dan Grau (modtager genvalg)

6. Behandling af indkomne forslag.

Skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen, senest 16. maj Vil i givet fald udsendes senere

7. Eventuelt.

Bestyrelsen sørger for drikkelse til generalforsamlingen.

Corona og restriktioner kræver, at vi skal vide på forhånd med hvor mange deltager. Tilmelding sker til info@buirock.dk med fulde navn.