BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Byrådets nytårskur 2019

04-01-2019


Borgmester Erik Lauritzen

Af borgmester Erik Lauritzen

Velkommen til nytårskur og velkommen til Alsion. Jeg er glad for at se jer alle her. Erhversledere, foreningsledere, byrødder, den kommunale direktion og alle andre gode samarbejdspartnere. Jeg er glad for, at I er her. For jeg ved, at vi alle deler samme ambition - nemlig at udvikle og gøre Sønderborg Kommune til det allerbedste sted at vokse op, være ung, arbejde, etablere og drive virksomhed - og først og fremmest leve et godt og indholdsrigt liv.

Ser vi tilbage på 2018, så ser vi, at en meget positiv udvikling fortsætter. Byggekraner og gravemaskiner har ikke holdt stille. Jeg glæder mig over stor byggeaktivitet både kommunalt og privat. Ja, og ikke at forglemme Regionens store investeringer på ”vores” sygehus. I Gråsten er et sundhedshus snart færdigt, og et næsten nyt Ulsnæscenter er skabt. Gråsten trækker borgere til, og vi skal have flere byggegrunde udstykket ligesom plejecenteret er attraktivt og derfor under udbygning. I Nordborg er en hel bydel under fornyelse. Boligforeningen har fjernet overflødige boligblokke, og nye lækre rækkehuse er opført. Byens havn skrider frem. Center Øst vokser, og der bygges både på Tech 21 – eller Sønderborg Nord som det hedder nu - og i Ragebøl. Boligforeningerne renoverer, og det markante byggeri på Teknikumgrunden står snart færdigt. Sidst men ikke mindst så er der CIE-bygningen, der kommer til at huse nye og stærkt efterspurgte ingeniøruddannelser.  Sammen har vi gennem de seneste år løftet, moderniseret og forandret kommunen. Tak for alle initiativerne og for samarbejdet om at realisere projekterne.

I Sønderborg kommunes forvaltninger er der ansat cirka 6400 medarbejdere, som er stolte over at arbejde for det fællesskab, som vores kommune er. De er også stolte over alt det, vi kan gennemføre af projekter og arrangementer. Tit involverer projekterne dem. Men oftest passer de i gåseøjne bare butikken. Men det gør de til gengæld godt. Jovist, der kan være en enkelt svipser, men jeg kan garantere, at de hver dag yder en kæmpeindsats og de gør det med stolthed og nidkærhed. Hvis I er enige i at sende dem et skulderklap, så er direktionen her, og de bringer det gerne videre.

Det går godt i de fleste brancher. Men det går også stærkt med strukturudviklingen, og ikke alle klarer den. Fødevareproduktionen forandres og der bliver færre landmænd, men de leverer de kvalitetsråvarer, der er grundlaget for eksport og mange arbejdspladser. Vi stiller store krav til erhvervet, og det skal vi. Men jeg kunne ønske, at vi der har råd, også betalte en anstændig pris for fødevarerne.

Kan ikke genskabe detailhandelen

Også i detailhandelen er det hårdt for nogle. Vi kan ikke genskabe detailhandel i alle vore mindre byer. Vi må tilpasse. Andre har givet Sønderborg by prædikatet ”Landets flotteste handelsby”. Det er jo ikke os selv, men nogle kloge mennesker, der har analyseret sig frem til, at Sønderborg er den sønderjyske by, der har forudsætningerne for at forblive en stærk handelsby. Vi renoverer gågade og vi kommer til at tage andre initiativer for at sikre, at den forudsigelse bliver virkelighed. Et spændende handelsliv er en forudsætning for tiltrækning både af arbejdskraft og turister.

Når det går godt for især industrien og byggefagene, så er det naturligvis fordi konjunkturerne er med os.

Men jeg er også glad og stolt over, at vi sammen har forbedret erhvervsklimaet. Vækstrådet arbejder stabilt og godt - og vi har i den butik jeg har ansvaret for - optimeret og forenklet sagsgange og fjernet byrder. Det har i hvert fald DI-medlemmer honoreret, og jeg håber, at vi sammen kan gøre det endnu bedre.

Også i 2018 er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet. Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er på arbejdsmarkedet, er steget markant. Faktisk fordoblet. Det er flot og kan kun lade sig gøre, fordi vi løfter i flok. Tak til de virksomheder, der tager aktivt del når Jobcenteret beder om hjælp.

 

Bekymrende med de unge

Bekymrende er det imidlertid, at alt for mange unge ikke kommer i gang med en ordentlig uddannelse. Vi ved, at der er og bliver brug for de unge mennesker. Vi ved, at uddannelse er adgang til det gode liv, men vi ved også at kompetencerne skal være i orden. Vi har en stor fælles opgave sammen med forældre, pædagoger, lærere, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder. 

De unge mennesker skal bevare den medfødte lyst til at lære, og vi skal motivere de unge til at tage en uddannelse: Erhvervsuddannelse eller akademisk - men først og fremmest en uddannelse. Og så skal de helst gøre det her, for vi har brug for de unge mennesker! Derfor er det også vigtigt at have rammerne til det gode ungeliv.

Nu opføres Ungehuset i centrum. Biblioteket og kollegiet på havnen er attraktive, og udbyderne af kulturtilbud er utrættelige. Så igen – står vi sammen, vil det lykkes. Befolkningstallet holder stort set status quo, men fødselstallet er groet fast på et alt for lavt niveau. Så flere unge mennesker er ønskeligt.

 

Kæmpe stor tak til frivillige

Jeg har brug for i dag at sige en kæmpe stor tak til alle de mange frivillige, foreninger og jer foreningsledere, der hver dag sørger for aktiviteter for ældre, for indfødte danskere og fremmede, der er kommet hertil som flygtninge samt for børn og unge med udfordringer, handicappede og ensomme. Alle skaber I liv og livskvalitet for os andre i alle hjørner af kommunen. I er flødeskummet og det ekstra, der giver det gode samfund.

Derfor handler dagens oplæg også om frivillighed og samarbejde mellem ansatte og frivillige. For der er et kæmpestort potentiale når kommunen og foreningerne går sammen. Derfor gør vi også hele tiden i vores kulturafdeling og andre forvaltninger, hvad vi kan for at støtte jer frivillige, når I udtænker og skaber aktiviteter og udvikler tilbud til unge som ældre.

Jeg håber, at vi i de kommende år sammen bliver bedre til at samtænke frivillig indsats med kommunal service. At vi udvikler rammer og aftaler, der gør det muligt for alle de, der har noget at give til andre, også kan gøre det uden at det bliver til udnyttelse men er til glæde for alle parter.

 

Svært at få folk nok til beredskabet

Jeg vil på denne dag også hejse et - nej to - flag for vores beredskab. For det første et hurra-flag som anerkendelse af den indsats – ofte ulønnet - som brandmænd, Hjemmeværn og redningspersonel yder, når naturens kræfter raser.

Vi så det i går, hvor det heldigvis ikke gik så galt, men hvor mange var kaldt ud for at beskytte os og vore værdier. Tak for det.

Men jeg hejser også et varselsflag og beder om hjælp. Vores lokale beredskab har gennem årene været bygget op omkring en styrke af frivillige værn og brandmænd. I dag er det rigtig svært at få folk nok, der kan rykke ud i arbejdstiden. Jeg må på det kraftigste opfordre alle jer fra virksomhederne: Overvej om I ikke kan indrette jer så de medarbejdere, der måtte have lyst, kan få fri til at rykke ud - selvom det er i arbejdstiden. Vi kan alle få brug for beredskabet en dag.

 

Klimaet – vi har evnen!

Og naturen vil udfordre os i fremtiden. Der er nogen, der har forsøgt at benægte det længe. Men ingen kan mere være i tvivl om, at vi har misbrugt og stadig misbruger den jord vi lever af og på. Klimaforandringerne kan ikke længere benægtes. Ikke desto mindre er der fortsat langt fra ord til handling hos dem, der for alvor har magt til at gøre noget ved tingene. I det lys kan man forledes til at tænke: ”Ak, hvad nytte gør det, at vi i lille Sønderborg tager opgaven på os - eller hvad betydning har det hvad vi gør som enkeltperson.

Forkert! De der har evnen har forpligtigelsen. Vi har evnen! Virksomhederne i vores kommune har evnen og heldigvis viljen. Vi har gennem 11 år vist vejen for mange andre, og vi anerkendes for det. Jeg har det sådan, at vi som kommune og som borgere i denne kommune skal bruge vores evner og holde øjnene stift rettet mod målet om CO2-neutralt område i 2029.

Byrådet har netop godkendt den næste køreplan frem mod 2025. En plan, som rigtig mange har bidraget til – tak for det. Det handler ikke kun om vindmøller i Lillebælt. Det gør det også, og Byrådet er besluttet på at realisere dem. Men der skal etableres biogasanlæg – og det første starter snart og der kommer formentlig nok et til lidt senere. Der skal også flere solceller til end det store anlæg i Vollerup, og der skal grøn fjernvarme til Nordals.

Og så skal vi fortsætte det, som alle burde gøre: Reducere forbruget i vore virksomheder, forretninger og hjem. Jeg er stolt over det samarbejde, der har bragt os så langt, og vil bringe os i mål.

 

2019 bliver ikke kedeligt

Hotel Alsik åbner. På Kasernen går Castra snart i gang. Vi bygger Ungehus. I Gråsten går projektet med Den Kongelige Køkkenhave i gang. Ahlmannsparken skal ombygges og moderniseres for 22 mio. kr., og vi skal påbegynde et nyt topmoderne børnehus på Møllegade. Snart begynder den nye ejer af JF-grunden med nedrivning, så en ny bydel kan vokse op. På Nordals har Sønderborg Kommune, Linak og BMC indtil nu investeret 24 mio. kr. i udvikling af Nordals Ferieresort. Jeg har et begrundet håb om, at der i løbet af nogle måneder kan laves endelig aftale med investorer. Og her på havnen er der sikkert nogen, der havde håbet på fred og ro – men nej, den næste grund er solgt, og kranerne bliver vist bare flyttet. Samtidig er planen ved at være klar for en stor udbygning og modernisering af vores lufthavn. Et stort projekt, hvor kommunen igen rækker ud efter gode lokale sam-investorer.

Vi skal opleve den første kæmpe-koncert på det der nu hedder ”Slagmarken” på Kær Vestermark når Kultur i Syd igen hæver barren et par meter med Bon Jovi-koncerten. Og så barsler vi i september med første udgave af en bæredygtighedsfestival, der skal underbygge og synliggøre kommunens målrettede arbejde som Unesco Learning City og med FN’s 17 Verdensmål.

Og så har jeg sikkert glemt en hel masse

Jeg glæder mig til at tage fat på et nyt mega-spændende år sammen med jer.

Godt Nytår!

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk