BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Coronaen gik op i røg i Brunsnæs

27-06-2021


Sct. Hans bålet i Brunsnæs samlede et usædvanligt stort publikum i år, hvor coronaen gik op i røg.

Aftenens hovedtaler var Kirsten Bachmann, byrådsmedlem for Slesvigsk Parti, som indledte med at sige, at lange lyse nætter inviterer til ferie, hyggeligt samvær og udendørsarrangementer.

- Når vi synger Drachmanns Midsommervise forekommer Skt. Hans som en ærkedansk tradition. Alene navnet klinger af dansk historie, men i virkeligheden er Skt. Hans en katolsk helligdag til ære for Johannes Døberen, og et af de eksempler på, at kirken med succes har forstået at overtage en hedensk midsommerfest og gøre den til en kristen tradition, som vi i Danmark nu har gjort til vores egen.

Heksene har vi tyskere i øvrigt bidraget med, og ifølge overleveringen flyver heksene stadig til Bloksbjerg i Harzen. Det vi fejrer i dag er således en hedensk fest, overtaget af kirken og tilsat elementer fra blandt andet Tyskland, men fejret på dansk måde med båltale og sang.

Vi hylder landet med Holger Drachmann smukke sommervise, som han skrev for over hundrede år siden.

”Den skønneste krans er dog din sankte Hans, den er bunden af sommerens hjerter så varme så glade”

Det spændende er, at Skt. Hans er en god blanding af forskellige traditioner, der har udviklet sig over tid og som også fremover vil udvikle sig.

Sankthansaften er de lyse tiders sejr – optimismens sejr over de mørke kræfter. Derfor glæder jeg mig også over over at have oplevet det sammenhold, som coronakrisen også har kastet af sig. En sejr skabt gennem fællesskabet og af fællesskabet.

Jeg skal lige love for, at vi her på sankthansaften i 2021 trænger til at samles – om end på afstand – for at jage det onde bort!

I gennem jeres fællesskab udvikler I området historien til trods. Stedet her har emmet af liv og af to spisesteder, men tidens tand har sat sine spor og spisesteder er der ikke mere.

Alligevel er det i Brunsnæs-Iller-Busholm udvikling.

Jeg lod mig inspirer af foreningens formål.

Varetage foreningens interesser ved kommunale forhandlinger og gennemførelse af sager der har betydning for såvel fastboende  og sommerhusejere

Gennemførelse af sager

Som næstformand for landdistriktsudvalget ved jeg at mange landsbylaug kommer med projekter og der er højt til loftet i landdistriktsudvalget, hvor man kan søge penge.

Man må sige i kan noget herude. Der er nogle mennesker, der tror på en sag, så skør den måtte være. Bygget op på barndomserindringer og troen på at man kan noget helt særligt her i Iller/Brunsnæs. Og det kan i. I formår at gribe en bold og driple den videre til handling. Nu har i en unik attraktion der ikke findes mange steder og nej der stopper i ikke. Der søges da også om bord- bænke – cykelstativer og lign.

Hver i sær kan vi meget og sammen kan vi alt.

Varetagelse af interesser

Det gælder også samspillet mellem foreningslivet og den politiske verden. Det gælder om at etablere mødesteder, hvor kultur, politik, foreninger, virksomheder og vi som borgere kan mødes.

Vi alle har brug for gode vilkår og fleksible rammer, der giver tryghed og byder på perspektiver. Derfor er det vigtig, at vi i hele den kommunale forandringsproces etablerer en god dialog mellem den politiske verden og foreningslivet, ildsjæle og vandbærere.

Kultur og fritidsliv - med alle dets ildsjæle - er en del af det kit, som får en kommune til at hænge sammen. Den frivillige indsats skal være med, når kommunen udvikles. I en forening er der både brug for ildsjæle og vandbærere blandt deres medlemmer. Ildsjælene er dem, der sætter tingene i gang, og vandbærere skaber rammerne for, at de bliver en succes.

Fællesskab.

Vi skal satse på forskellighed, for kun i mødet med det, der er anderledes, udvikler vi os. Kun når vi er åbne, kan alt ske.

For at bevare et frodigt lokalliv gælder det om at finde den rette balance mellem lokale initiativer og større projekter, der fortsat kan sætte Sønderborg på landkortet.

Takket være denne forskellighed tør I i tænke stort og ud over grænserne. Udfordringer med cykelfærgen har vist at der er både ildsjæle, vilje og tro på at i har gang i noget rigtigt. Som næstformand i landistriktsudvalget glæder det mig at se at der fortsat er udvikling trods modstand. Både pandemien og gratis færgelejde sidste år satte en stopper for sejladsen.

I slesvigsk parti er vi kendt for at bygge bro mellem forskellige partier og projekter. Det er i også her i jeres fællesskab. I bygger bro henover vand og kommunerne Sønderborg og Aabenraa. Og jeg glæder mig til at tage turen med cykelfærgen igen.

At være ude

Det er en god anledning til at være sammen ude i det fri igen efter en lang tid med afstand og begrænsede sociale aktiviteter. Ligesom det vi er samlet om i aften.

Skt, Hans markerer at Det er nu, solen går så sent ned og står så tidligt op, at det nærmest virker som om det aldrig bliver rigtig mørkt. Det er i aften, hvor året er halvvejs – og hvor vi går mod jul!

Vi går nu en forhåbentlig varm, god og fredelig sommer i møde.

Sankt hans er indbegrebet af sommer. Den tid på året vi drømmer os hen til, når årstiden er en anden og hvor blomster og havet dufter himmelsk af sommer.

I sommeren ligger mulighederne - mulighederne for at være udenfor, afslapning, hygge med børnene og samværet med venner.

Det er også i aften, Sankt Hans aften ved bålet, hvor vi lige tænker lidt over tilværelsen: hvad er gået godt - og hvad skulle gerne gå bedre i fremtiden? Og jeg kan ikke lade være med – netop i aften – at sige en sætning, som enhver af jer har forholdt jer meget positivt til i jeres liv. ”Fortiden kan du ikke ændre, men du kan ødelægge nutiden ved at bekymre dig om fremtiden”

Tak for opmærksomheden og god sommer til os alle.