BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

COVID-19 vaccine: Hvornår bliver det min tur

06-01-2021Når borgerne i Sønderborg Kommune kan blive vaccineret mod Covid-19, så er det ikke Sønderborg Kommune, der bestemmer, hvem der skal vaccineres først. Den beslutning ligger ved Sundhedsstyrelsen, der løbende prioriterer og fordeler vacciner og dermed også i hvilken rækkefølge, de enkelte målgrupper i samfundet skal tilbydes vaccinen. 

Når borgere i Sønderborg Kommune tilbydes vaccine mod Covid-19, så er det Sundhedsstyrelsen, der bestemmer hvilke borgere og i hvilken rækkefølge, det skal have et stik med vaccinen.
 
Det fortæller sundhedschef i Sønderborg Kommune, Michael Skriver Hansen i en pressemeddelelse i formiddag.
 
- Det er Sundhedsstyrelsen og kun Sundhedsstyrelsen, der prioriterer og fordeler vacciner og dermed også i hvilken rækkefølge de enkelte målgrupper skal tilbydes vaccinen i forbindelse med udrulningen af vaccinationsindsatsen i hele landet. Det er en national prioritering, og det er vi i Sønderborg Kommune naturligvis også underlagt. Kommunens rolle er udelukkende at koordinere og planlægge vaccinationsforløbet, og så er det læger, der gennemfører selve vaccinationen, siger han. 

Det var også derfor, at de første borgere i Sønderborg Kommune, der blev vaccineret mod Covid-19, var beboere på plejecentre. Det var Sundhedsstyrelsen, der bestemte, at alle beboerne på landets plejecentre skulle vaccineres som de første. Sønderborg Kommune var den første kommune i Sønderjylland, hvor der blev vaccineret, fordi kommunen havde de højeste antal smittede borgere på det tidspunkt.
 
Sundhedsstyrelsen har lavet en prioriteret rækkefølge for, hvornår hvilke målgrupper skal tilbydes vaccinen, og den oversigt kan man se herunder. For hver enkelt borger gælder dog, at de får direkte besked fra Sundhedsstyrelsen om, hvornår de kan blive vaccineret.
 
Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige prioriterede rækkefølge for udrulningen:
 
1: Personer, der bor i plejebolig mv
2: Personer med alderen 65 år eller over, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
3: Personer på 85 år eller over
4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved Covid-19 samt udvalgte pårørende
6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
7: Personer med alder 80-84 år
8: Personer med alder 75-79 år
9: Personer med alder 65-74 år
10: Personer med alder under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved Covid-19
11: Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
12: Øvrig befolkning f.eks. segmenteret efter alder
 
I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv.
 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk