BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Dagsordenen i aften onsdag

25-02-2020


Dagsorden til generalforsamling i foreningen Broagerhus i aften  onsdag d. 26. februar 2020, kl. 19.30 på Broagerhus.

 Valg af dirigent og protokolfører

 Bestyrelsens beretning

 Regnskab til godkendelse

 Fastsættelse af kontingent

 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

 (på valg er Erik Krogh, Gunnar Glindvad Kristensen, Karin Gerber og Wilma  Klein Lenderink,  - suppleant til bestyrelse Bent Moldt er på valg.)   

 Valg af revisor samt 1 suppleant

 (på valg er Frede Weber Andresen og suppleant Elin Lunding)

 Indkomne forslag

 Eventuelt


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk