BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

De nye vandmålere i Broager er en succes

12-03-2020


Denne boring ved Dyntvej leverer 10 procent af vandet

Drikkevandet til 1.770 husstande i Broager er inficeret af pesticider, men dog ligger forureningen under grænseværdierne.

Det er ikke nogen nyhed. Men det nye er, at analyser har vist, at pesticiderne sandsynligvis stammer fra en magasin-forurening i det øverste lag af boringen, blev det oplyst i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i aften.

Vandværket er af tilsynsmyndigheden opfordret til at overveje nye boringer, og næstformanden for vandværket, Walther Jacobsen, sagde sådan om tilsynets tilbagemelding:

”Vandværket fremstår flot og vedligeholdt. Den hygiejniske og tekniske tilstand er tilfredsstillende.

Vandkvalitet afgang Vandværk har stadig ingen overskridelser af drikkevandsparametrene, men der er stadig BAM og DMS i drikkevandet, men dog under grænseværdi.” og videre hedder det: ”Jeg synes, at I skal begynde at overveje alternative muligheder for indvinding af grundvand som supplement til den nuværende primære kildeplads.”

Tøver med at beslutte nye boringer

Det er selvfølgelig en opgave der skal løses, men man stikker jo ikke bare et rør i jorden, og så kommer der rent vand op. Det er lidt mere kompliceret og forbundet med omkostninger, sagde Walther Jacobsen og tilføjede, at et nyt kontrolprogram er sat i drift, så vandkvaliteten nu kontrolleres hos den enkelte aftager af vand fra Broager Vandværk.

Som en ekstra sikkerhed har kommunen betalt og undersøgt vandværkets boringer for 39 pesticider. Det positive var, at der ikke var andre pesticider til stede end dem, vi var bekendt med i forvejen, oplyste næstformanden på mødet i aften, hvor én af de få fremmødte, Jørn Jensen, stærkt opfordrede bestyrelsen til at prioritere investeringer i nye boringer.

Blødgøring af vores drikkevand

Indenfor blødgøring af drikkevand sker der en del forskning/udvikling med at fjerne kalk i vandet. Selvfølgelig har vandværket også fokus på dette område og holder øje med, hvad andre vandværker gør, og hvad det koster, for gratis er det ikke.

 

Men kan nok ikke komme udenom, at Broager Vandværk på sigt foretage sig noget. Men mon vi ikke skal vente lidt og se, hvordan erfaringerne er med blødgøring hos dem, som har fået det installeret, lød bestyrelsens bud på udfordringen med at blødgøre vandet.

Nye vandmålere

Et stort flertal af brugere i Broager har fået installeret nye målere fra Kamstrup. De er en succes og har lettet arbejdet for vandværket betragteligt både med hensyn til service og driftssikkerhed.

Med de nye målere er der forbedret mulighed for at spore lækage omkring måler og ledningsnet, da den ”lytter” efter utætheder. Hvor langt fra måler den kan lytte er selvfølgelig afhængig af, hvad for rør og jordbundsforhold der er, sagde Walther Jacobsen.

Og apropos vandspild, så er spildet helt nede på 2,03% i 2019 mod et spild på 9,4% i 2018.

Nedgangen skyldes reparation af brud/utætheder og renovering af ledningsnet.

Vi har udført seks reparationer og to renoveringer af vores ledningsnet i 2019.

På Smedeløkke /Mejerivej er vandledningen renoveret og en trykbrønd, som skulle yde konstant tryk til forsyning af Mariehøj er fjernet. Ledningen er også fjernet, da Mariehøj er koblet på ledning på Broagervigvej til Brunsnæs. På Møllebakken er vandledningen udskiftet og gamle ledninger er fjernet og nye målebrønde etableret.

Vandværket holder prisen uændret på 8,15 kr. pr kubikmeter vand.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk