BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Debat om kirkens skov i Broager: Følelser eller jura?

06-11-2019


Skoven spærrer for indblik til mindehøj og kirke i strid med deklarationen.

I aften onsdag har menighedsrådet i Broager inviteret borgerne til møde om den skov, der ligger nord/nordvest for Mindehøjen og som spærrer for indsigten til Broager Kirke, når man kommer kørende på Brovejen fra Egernsund mod Broager.

Skoven er vokset op/plantet i strid med en deklaration, som menighedsrådet den 22. august 1940 besluttede at tinglyse og hvoraf det fremgår, at arealet ”fredes mod bebyggelse af enhver Art og mod høj Beplantning og andre Foranstaltninger, der kan virke skæmmende overfor Omgivelserne eller hindrende for Udsigten til Broager Kirke…”

Ind til sagens kerne er spørgsmålet derfor: Handler debatten i aften om følelser eller jura?

Ole Hansen, Illerstrandvej 30, undrer sig, og skrev tilbage i juli i år et brev til menighedsrådet, at han ønsker arealet tilbageført, så det fremstår uden beplantninger, som er hindrende for udsigten til kirken. Netop det ønskede menighedsrådet tilbage i 1940, hvor man i deklarationen bl.a. skrev:

”….I erkendelse af Broager Kirkes usædvanlige Betydning for Landskabet og af den betydelige landskabelige Værdi, som maa tillægges det uhindrede udsyn til Kirken, der hæver sig stolt og frit over Egnen og sees viden om, samt i Erkendelse af, at disse værdier bør bevares, træffer undertegnede Menighedsraad for Broager sogn på Foranledning af Natrufredningsnævnet for Sønderborg Amtsrådskreds følgende Fredningsbestemmelser: (som citeret tidligere i denne artikel).

 - Det er min opfattelse, at da fredningsdeklarationen blev tinglyst i 1940, må arealet have været uden bevoksning af træer eller lignende, for ellers havde bestemmelsen ikke haft nogen mening, skriver Ole Hansen i brevet til menighedsrådet og tilføjer, at han som barn i Smøl i 1950’erne cyklede til Broager, og at marken dengang lå hen som en græsmark.

- Jeg holder meget af Broager Kirke og kan fuldt ud forstå og tilslutte mig formålet med og begrundelsen for fredningen, som menighedsrådet anførte i 1940.

Derfor undrer det mig, hvordan skovbeplantningen er kommet op at stå og pålagt fredskovspligt, uden at der fra Naturfredningsnævnet er givet de fornødne dispensationer. Og derfor anmoder jeg om, at arealet tilbageføres, så arealet fremstår uden beplantninger, som er hindrende for udsigten til kirken.

Sidegevinsten er, at Mindehøjen samtidig vil blive frilagt og synliggjort for forbipasserende, påpeger Ole Hansen og bemærker, at frilægningen vil være et godt bidrag til Genforenings-arrangementerne næste år.

Men hvad holdningen er til skoven, der også kaldes hundelufter-skoven, vil vise sig i aften i Menighedshuset, Storegade 1, kl.19.

Læs mere om menighedsrådets invitation til mødet i aften ved at klikke her


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk