BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Det flotte punktum for stillegruppens arbejde

22-10-2019


Fra receptionen. (Foto: Torben Wridt)

Med en indbudt reception på Iller Slot satte stillegruppen på Broagerland et punktum for arbejdet med 12 stilleområder og udgivelsen af en pjece, som turister og lokale kan bruge som inspiration til at læse mere på broager.dk og gå stilleturene. Læs om alle 12 ved at klikke her.

- Vi kan fejre, at brochuren om stilleområder på Broagerland nu er trykt.

Det var den ikke blevet uden en indsats fra os, der er til stede her i dag, sagde Henrik Wengel i sin velkomst.

- Brochuren har sat et punktum. Og jeg synes, at vi kan tillade os at være stolte over dette flotte punktum. Lad os dvæle et par sekunder, inden vi haster videre. Se billederne. Se kortet. Se vores vurderinger af områderne, læs teksterne ---- og gå turene, når lysten melder sig. Det er stillegrupen, der har lavet arbejdet. Os vender jeg tilbage til.

Den der var en, der samlede og forløste arbejdet. Så lad os så takke Dennis Paulsen for hans store arbejde med at trykke brochuren, og for et rigtig godt og frugtbart samarbejde undervejs med materialet.

Det er da en ren fornøjelse at stå her i dag.

Brochuren er et punktum, sagde jeg.

Et punktum for en lang rejse, der startede helt tilbage i november 2015, hvor landsbylaugene for Broagerland havde indbudt til møde, og hvor vi skulle finde tiltag for Broagerland. Planerne for Broagerhus blev drøftet husker jeg, shelters blev drøftet. Og i dagene efter fik jeg så en ide.

I bakspejlet tror jeg, at drivkraften var, at  finde – hvad det var, der var så dejligt ved Broagerland, og hvad det var, vi havde her, som var så godt for os.

At det var drivkraften, stod i perioder vagt for mig. Mildest talt.

Tillad mig at citere fra mit første oplæg. Det var til bestyrelsen for vores lokale landsbylaug BIB i januar 2016. Her fortalte jeg om en meget stresset kvinde, som jeg foreslog at falde til ro ved at fotografere …. INGENTING.

Torben og Torben var der, og de vil medgive mig, at det må have været en underlig oplevelse at høre dette oplæg.

Stillegruppen (i starten hed vi ”ingenting gruppen”) blev dannet ved et senere møde i landsbylaugene i marts 2016.  Vi var Sussi, Torben, Torben og jeg. Senere kom Irene, Niels og Ingebeth med.

Så rejsen i stillegruppen startede altså i ….    ingenting, og sluttede med denne brochure over stilleområder på Broagerland.

Så I kan nok forestille jer, at rejsen har ført os vidt omkring.

Opbakning mødte vi fra starten i bestyrelserne for de fem landsbylaug på Broagerland, samt  f.eks. fra generalforsamlinger i BIB. Tak for det.

Hvad har vi så konkret arbejdet med?

1. Vi har interviewet ca. 35 lokale om deres forhold til stilheden her på Broagerland, og om det at bo netop her.

2. Vi har været med omkring fordybelsesbænkene, der er stillet op på Broagerland (Sussi).

3. Vi har været med omkring opstilling af shelters. Begge initiativer har fået god støtte fra Johanne Burgermann fra kommunens afdeling for projekt og anlæg. Tak til hende.

4. Vi har fundet forslag  til, hvilke stille aktiviteter man kan foretage sig i stilleområderne. Nåede vi frem til 50?

 

Men vi har også været i mere filosofiske dybder:

a. Kan der produceres yderligere stilhed og ro på Broagerland.

b. Hvad sker der, når ydre stilhed møder indre stilhed, som det sker i kunst, i fiskeri, i spil, i sport.

Så har vi lavet slogans: F.eks. Broagerland har den nødvendige ro – søg den.

Det har mest været en fornøjelse og en berigelse at arbejde sammen –men det har også været arbejdsomt i perioder, ellers får man ikke lavet en brochure, skal jeg hilse og sige.

Men som sagt har vi mødt megen indirekte og direkte støtte undervejs.

Landsbylaugene og generalforsamlingerne har jeg nævnt. Dennis Paulsen og Johanne Burgermann ligeså.

Dernæst vil jeg nævne Kristian Pallesen, der satte vore 12 beskrivelser af stilleområder på hjemmesiden broager.dk. i december 2018

Han lavede også nogle fine interviews med mig. Han er desværre fraværende i dag pga. møder i København. Men tak til ham.

Helle Johanssen introducerede os  til kommunens afdeling for natur og bæredygtighed Ebbe Enøe og Jane Frellesen.  Her fik  vi bl.a. fik kontakt med Helle Bojsen, naturvejleder og Susanne Horn, der er Yogalærer. Det har været værdifuldt.

 

Sammen med Helle Bojsen og Susanne Horn fik Torben W. og jeg gået en inspirerende stilletur med god introduktion og vejledning sammen med 25 andre borgere. Tak til jer alle.

I marts 2019 begyndte der at komme virkelig fart over feltet. Vi fik kontakt til Connie Skovbjerg fra kommunens sekretariat for landdistrikter. Sikken en energi og sikken en opbakning. Og så  fandt hun midlerne bl.a. fra Energiministeriets ”Landdistriktspulje” til brochuren. Det blev til et arbejdsomt og givtigt samarbejde. Tak for det.

Her kom der så yderligere støtte fra Carl Erik Maae, som arbejder sammen med Connie. Han gennemgik vores materiale og fandt rettelser. Også min hustru, Elisabeth, har læst korrektur på materialet, og har også gennem hele forløbet givet mig med- og modspil i arbejdet.

 

Tilbage er der Camilla, (Iller S.lot) som er værtinde for arrangementet i dag. Du har været med ved nogle af vore møder, og har bakket godt op om projektet. Tak til jer alle tre.

 

Til slut kan jeg ikke nære mig for at give jer endnu et lille indblik i vores lange rejse.

 

Vi der er samlet her i dag, har den ting til fælles, at vi har troet på dette projekt.

Ellers var det simpelthen ikke blevet til noget.

Nu er der ud af ingenting blevet peget på nogle stilleområder.

Hvis vi prøver at koge hele forløbet sammen, så har vi ved at tro på det - ud af ingenting fundet stilhed.  Herligt.

Husker I spørgsmålene i indledningen? Hvad er det, der er så dejligt på Broagerland og hvad er det, vi har, der er så godt for os?

Stilheden og roen er i hvert fald med til gøre Broagerland dejligt, og det er med til at gøre det godt for os at være her.

Håbet er, at vi med denne brochure over disse stilleområder åbner muligheder for oplevelser af stilhed og ro i naturen. Til glæde for fastboende og for turister. Det vil nok samtidig styrke interessen for at passe på disse muligheder, der nu er her på Broagerland.

Endnu engang: Tak fordi I også i dag bakkede op. Denne gang ved at komme til dette punktum.

 

Vigtigt med opbakningen

Ingebeth Clausen, Smøl, understregede i sin tale vigtigheden af, at landsbylaugene bakker op om gode initiativer. Da Henrik Wengel første gang til et fællesmøde (for landsbylaugenes bestyrelsesmedlemmer) snakkede om et af Broagerlands kendetegn - stilheden og den oplevelse man har, hvis man er en del af den, var alle enige om at det var et projekt der skulle bakkes op om

Landsbylaugenes rolle var at søge midler til opsætning af fordybelsesbænke og kontakt til kommunen, om vi måtte sætte dem op og hvor. Vi fik midler til 11 bænke fra Broager Sparekasse og Sønderborg Kommunens pulje til borgerinitiativer, oplyste Ingebeth Clausen.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk