BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Det summer af aktivitet

06-10-2022


Af Erik Krogh, formand for Broagerhus

Nu er vi nået til efteråret og dermed er der nu gang i mange aktiviteter på Broagerhus.

De arbejdes i de kreative værksteder og de faste brugere er i fuld gang med deres  aktiviteter, herunder kortspil, strikkehold med mere. Ældresagen og Pensionistforeningen er også startet med deres arrangementer.

Bestyrelsen har nu færdiggjort programmet for ”de 5 onsdage” som starter i oktober måned og slutter i marts 2023. Ligeledes arbejdes der derudover med koncert- og musik-arrangementer, mere følger når disse er ligger fast.

Broagerhus oplever stadig medlemsfremgang og det glæder bestyrelsen at over 600 medlemmer støtter op om huset, det fortæller os, at det er et aktiv for Broager og Broagerland.

I weekenden har Sundeved Husflid og Broagerhus lige afviklet en stor udstilling, hvor der var over 30 udstillere inden for kunsthåndværk, design, kreativitet og hobby, mange kom forbi og så de mange udstilleres resultater.

Det er bestyrelsens håb, at vi ikke får problemer med en ny Corona-periode hen over vinteren, derfor husk at bruge de desinfektionsflasker der er placeret i huset og ved begge indgange. Se mere om aktiviteterne på Broagerhus på www.broagerhus.dk   

For yderligere oplysninger: Mobil 26738130 mail: erik@ekrogh.dk

 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk