BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Dieter Jessen og Ole Hansen deler ikke synspunkter

16-04-2020


To læserbreve: 

Dieter Jessen, medlem af Sønderborg Byråd for Slesvigsk Parti, Illerstrandvej 27, Broager, og Ole Hansen, Iller Strandvej 30 deler ikke synspunkter i spørgsmålet om byrådets fokus på udvikling i Broager. 


Dieter Jessen, medlem af Sønderborg Byråd for Slesvigsk Parti, Illerstrandvej 27, Iller Strand, Broager, har i Gråsten Avis skrevet:

Der er i læserbreve blevet spurgt, om Broager er et uland i forhold til Sønderborg by, og om byrådet ingen udvikling vil have i Broager.

Byrådet har netop godkendt en bystrategi for at sikre, at Broager udvikles i overensstemmelse med byens identitet, rolle og funktion, og som valgt byrådspolitiker fra Broager Land lægger jeg meget vægt på, at der ikke kun sker udvikling i Sønderborg by, men i hele kommunen.

Således er der igennem de seneste år sket meget i Broager og opland, hvoraf jeg bare kan nævne følgende:

Bygning af Hal 2, etablering af Broagerhus, anlægning af en legeplads i Vemmingbund, anlægning af cykelstien fra Skelde til Dynt, planlægningen af cykelstien mellem Nybøl og Broager, indretning af en turistinformation i Superbrugsen, renovering af stien ved Loddenmosen og sagt god for, at der må bygges en scene ved idrætscenteret.

Jeg glæder mig også hvert år over de gule farver fra de mange forårsblomster i parken, samt de flotte staudebede rundt omkring i kommunens byer – det er virkelig en fryd for øjet!

Jeg vil også gerne rose de medarbejdere, der hurtigt fik ryddet vejene for snavs på blandt andet Illerstrandvej og Brunsnæs Fjordvej efter oversvømmelsen den 29. marts!

Alle disse tiltag er for mig et bevis på, at byrådet støtter byerne uden for Sønderborg by.

I Slesvigsk Parti vil vi også fremover arbejde for, at der sker noget i hele kommunen.

 

Ole Hansen, Illerstrandvej 30, Broager skriver i en kommentar i dag til Dieter Jessens indlæg:

En lokalpolitiker fra Slesvigs parti, mdl. Af Teknisk Udvalg, brød mange års tavshed og udtrykte, og fremhævede om ”Udvikling i Broager”  nedenstående punkter som bevis for, at byrådet støttede  udvikling, udenfor Sønderborg:

1.  Hal  nr. 2, Broager -   2.  Broagerhus. -  3. Legeplads, Vemmingbund.-  4. Cykelsti  Dynt/Skelde. - 5. Cykelsti Broager/Nybøl.-  6. Indretning af ”Turist Info” i Brugsen,Broager.-

7. Renovering, sti Loddemosen.- 8. Sagt god for scene ved Idrætscentret. -9. Glæde over gule blomster i Parken. -10. Glæde over staudebede i Broager. – 11. Rose medarbejdere for rengøring af Illerstrandvej efter højvande.

Kommentarer vedr. ovennævnte:

11.  Rengøring af veje, efter højvande. Udvikling? Nej, det er ganske almindelig vedligehold. -

10.  Staudebede, Broager. Disse har eksisteret, siden ”Anders And lå i ægget”.  Udvikling? Nej, det er ganske almindelig vedligehold. -

9. Gule blomster, Parken. Udvikling? Flot at se på, og det giver et lyst sind. Men blomster blomstrer, og blomster visner år for år!  -

8. Scene, Idrætscentret. Udvikling? Der er lavet lokalplan, og på ansøgning fra Kultur i Broager, er der bevilget 300.000 kr. til Scenen. Broager Kultur har afviklet div. koncerter i mange år.  -

7. Renovering, sti Loddemosen. Udvikling? Det var et faktisk behov, efter mange års misligholdelse fra kommunens side. -

6. Indretning af ”Turist Info” i Brugsen. Udvikling? Måske er det at sammenligne med tidligere års cykelguider -

5. Cykelsti Broager/Nybøl. Udvikling? Her har man kun snakket, men endnu ikke brugt en eneste krone på anlægsarbejde efter 4 år -

4. Cykelsti Dynt/Skelde. Udvikling? Nej, det er blot en genåbning, endda i en discountudgave, uden lys og asfalt. Prisen er endnu ikke opgjort, men ca. 4 mill. kr.  -

3. Legeplads i Vemmingbund. Udvikling? Det var et ønske fra sommerhusområdet i Vemmingbund. -

2. Broagerhus. Udvikling? Byrådet burde takke for at en gruppe frivillige og arbejdsomme borgere har lettet kommunen for at have en tom og ubrugelig bygning stående, som var begyndt at gå i forfald. I samme forbindelse opfandt byrådet en form for brugerbetaling, 10 kr., pr. besøg for at entrere i en offentlig bygning, betalt af skatteyderne i Broager.  -

1. Broager Hal 2. Udvikling? Også her er en frivillig og  arbejdssom bestyrelse, der via sponsorater m.m. har skaffet en stor egenbetaling. - Kommunens bidrag 3 mill. kr., resten egenbetaling.

Punkterne 1 – 4 har vel kostet kommunen ca. 10 mill. kr., men samtidig har kommunen afviklet og solgt ud af ”Arvesølvet”  i Broager, f.eks.: ”Annas Minde” 1.6 mill. kr. + legatbolig, Østergade 1.195 mill. kr., samt legatbolig, Vestergade  0.6 mill kr.  Salgssumme i alt ca. 3.4 mill. kr. Hvor blev pengene af?

Så spørgsmålet er: Har byrådet udviklet Broager? Næppe. Vel snarere afviklet, samtidig med, at man kun har holdt det mest nødvendige ved lige.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk