BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Direktør gæster Cathrinesminde

31-10-2018


Henrik Harnow, Museum Sønderjylland

Direktør for Museum Sønderjylland, Henrik Harnow holder foredrag i forbindelse med årsmøde for Cathrinesmindes Venner onsdag den 7. november kl. 19.  Alle er velkomne. Foredrag + kaffe, 50 kr. for ikke medlemmer. Medlemmer 25 kr. Foredragets tema er Danmarks industrielle miljøer, oplyser museet i dag tirsdag i en forsinket pressemeddelelse til broager.dk

 

Selv om mange stadig opfatter Danmark som et landbrugsland, er det længe siden, at industrien overtog rollen som drivkraft bag samfundsudviklingen, inden den klassiske industri blev afløst en nye samfundsmønstre. Danmark har lige fra 1700-tallet været påvirket af den industrialisering, der først tog form i England, og siden bredte sig ud over Vesteuropa. Danmark fik sin egen variant over industrialiseringen, men også med mange typiske træk. Industrisamfundet var en bærende kraft i samfundsudviklingen fra midten af 1800-tallet til 1970’erne og er det i en vis forstand stadig. Den industrielle udvikling har sat sit tydelige præg på vores landskaber og byer og er en vigtig, men truet del af vores kulturarv. Henrik Harnow udgav i 2011 bogværket Danmarks industrielle miljøer, der på en lysrejse rundt i hele landet lokaliserede og dokumenterede levn efter industrialiseringen – naturligvis også Cathrinesminde Teglværk.

Henrik Harnow vil både berette om arbejdet med bogen og det omfattende projekt, der førte forfatter og fotograf rundt til mere end 300 lokaliteter landet over og vise eksempler på de fantastiske miljøer, som der stadig er spor efter, og som beretter om den tid, da industrialiseringen var den drivende kraft bag samfundsudviklingen.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk