BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Drikkevandet er forurenet mere end tilladt, men en løsning er på vej

14-11-2022


Nye vandrør er i jorden - og pesticid-fri vand årets julegave.

Drikkevandet fra Broager Vandværk har i flere år været forurenet med pesticider, og derfor er der nu lavet nye boringer i Bøffelkobbelskoven. Årets julegave til alle aftagere af drikkevand fra Broager Vandværk bliver derfor, at der leveres rent drikkevand til alle.

Den nye boring i Østerskov (Bøffelkobbelskoven) er nemlig nu godkendt og kan tages i brug, så de nuværende pesticidramte boringer kan lukkes af.

Men vandværket har fået en udfordring, indtil de nye boringer kan tages i brug.

Det viser sig nemlig, at også boringen ved Dyntvej/C.H. Clausens Vej er blevet forurenet. Altså lever drikkevandet hos forbrugerne ikke op til kvalitetskravene. Det afslører den nyeste analyse fra oktober i år. Derfor har vandværket fået påbud fra Kommunen om at forbedre drikkevandskvaliteten.

Det sundhedsmæssige

Derfor har Sønderborg Kommune anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere det sundhedsmæssige i at drikke det vand.

Det fremgår af det påbud, vandværket i morges (den 15. november) modtog fra Sønderborg Kommune, at Styrelsen for Patienssikkerhed er taget med på råd om det sundhedsmæssige i at drikke det vand, som vi tapper fra hanerne i dag.

Styrelsen beroliger med, at drikkevand indeholdende pesticidet DMS i de koncentrationer, der er fundet, ikke udgør en akut sundhedsmæssig risiko.

Kravene skal overholdes

I boringen på Dyntvej er der ikke tidligere fundet pesticider, indtil den nyeste boringskontrol fra 7. oktober 2022.

Det er helt ny viden, at det dermed nu er 3 ud af vandværkets 4 boringer der er ramt af pesticider. Det er dog kun i den ene boring ved Vemmingbundvej, at grænseværdien for pesticidet DMS er overskredet. Derfor har Kommunen i deres påbud stillet krav om, at den pågældende boring bruges mindst muligt og at Broager Vandværk skal sikre sig, at råvandet fra deres boringer blandes, så kravværdien for DMS atter er overholdt.

Men fordi vandværket meget snart kan tage den nye boring fra Bøffelkobbelskolen i brug, kræver kommunen ikke, at vandværket laver en egentlig handleplan.

- Alligevel tager vi straks skridt til at blande vandet fra de nuværende boringer på en anden måde. Og det gør vi ved nu at sætte produktionen af drikkevand op i den eneste tilbageværende rene boring (i Vemmingbund. Red.) På den måde får forbrugerne påny drikkevand, som opfylder kravene. Om få dage er vi atter på den rigtige side af grænseværdierne, oplyser formanden for vandværket, Walther Jacobsen. Og som nævnt. Til jul er alle problemer med vandkvaliteten løst med vand fra den nyeste boring.

Den første boring i Østerskov (Bøffelkobbelskoven) blev lavet i efteråret 2021, og den anden boring er netop lavet og prøvepumpet. Der mangler at blive etableret råvandsstationer til boringerne, men disse vil blive etableret over de næste par uger.

Sønderborg Kommune har givet indvindingstilladelse til boring nr. 1, men der mangler at bliver søgt og givet tilladelse til boring nr. 2. Det forventes dermed at boring nr. 1 kan tages i brug før jul. Boring nr. 2 kan tages i brug, så snart der er givet indvindingstilladelse til denne.

Krav til information

Det kræves i påbuddet,

1. at alle forbrugere bliver orienteret om påbuddet,

2. at alle får viden om, at det ikke er sundhedsfarligt at drikke vandet, selvom grænseværdierne er overskredet i prøverne fra oktober, og

3. at vandværker reagerer ved at ændre blandingsforholdene frem til lukningen af de forurenede boringer ved juletid i år.

- Vi har forklaret om de tre forhold til broager.dk og offentliggør i øvrigt hele påbuddet på vandværkets hjemmeside, oplyser Walther Jacobsen.  Læs mere ved at klikke HER


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk