BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Du kan få mere at vide om biogas

07-03-2018På et borgermøde den 15. marts kan alle kommunens interesserede borgere blive informeret om det kommende biogasanlæg på Glansager. Det er selskabet NGF Nature Energy, som i samarbejde med lokale landmænd, ProjectZero og Sønderborg Kommune arbejder med at etablere et biogasanlæg på Glansager.

Tidligere var en placering ved Blans på tale, men placeringen på Glansager foretrækkes nu - både fordi adgangsforholdene, når landmænd skal levere gylle, er bedre, og fordi placeringen her påvirker færre naboer.

Anlægget skal efter planen behandle op til 600.000 tons organisk biomasse pr. år - med et forventet udbytte på ca. 21 mio. kubikmeter bionaturgas. Udbyttet svarer til over 15.000 boligers årlige varmeforbrug.

- Biogas er et vigtig bidrag i indsatsen for, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029. I vores energiplan vurderer vi, at kommunens naturgasforbrug kan dækkes med 30 mio. kubikmeter biometan i 2029, så et biogasanlæg er et afgørende skridt i den rigtige retning mod bæredygtighed, siger Aase Nyegaard, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Borgerne kan høre om projektet og stille spørgsmål direkte til de fagfolk, der ved besked om biogasanlæg. - - Jeg håber, at naboer og andre interesserede borgere vil møde op og spørge, og at de også vil benytte muligheden for at komme med høringssvar, hvis de har noget på hjerte i forhold til anlægget, siger udvalgsformanden.

Sønderborg Kommune har et mål om at være et CO2-neutralt vækstområde senest i 2029, hvilket er 20 år før resten af landet. Et delmål for Sønderborg er, at der er reduceret med 50 pct. i 2020.

 

FAKTA

Borgermødet holdes torsdag den 15. marts kl. 17 på Vollerup Vandrerhjem, Mommarkvej 22, Vollerup, 6400 Sønderborg. Alle er velkommen, og der serveres sandwich og vand

Repræsentanter fra NGF Nature Energy, Niras og Sønderborg Kommune forklarer på mødet om processen og myndighedsbehandlingen, og de svarer på spørgsmål

Forslaget til lokalplan inkl. kommuneplantillæg samt miljørapport og VVM er i offentlig høring fra 7. marts til 2. maj 2018 - se beskrivelse og høringsadgang på www.sonderborgkommune.dk under høringer

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en redegørelse, der skal udarbejdes i tilfælde, hvor et anlæg ventes at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad Redegørelsen skal i offentlig høring, inden en bygherre kan få lov til at gå i gang med et projekt.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk