BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Du kan nå det endnu

25-02-2019


Det er gået rigtigt fint med gentegning af medlemmer til Broagerhus, og op til generalforsamlingen på onsdag gør  bestyrelsen opmærksompå, at både nye og gamle medlemmer, som endnu ikke har betalt det beskedne kontingent på 50 kr., kan nå det før generalforsamlingen på onsdag. Det kan ske ved at betale på MobilePay 65610 eller i Broager Sparekasse nr. 9797 0001333992.

Generalforsamlingen på onsdag kl. 19.30 på Broagerhus har denne dagsorden:

 Valg af dirigent og protokolfører
 Bestyrelsens beretning
 Regnskab til godkendelse
 Fastsættelse af kontingent
 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (på valg er Vagn Peter Petersen, Gert Bargum Petersen og Orla Kristensen. Også suppleant til bestyrelse Chresten Matthiesen er på valg.   

 Valg af revisor samt 1 suppleant (på valg er Walter Jacobsen og suppleant Elin Lunding)

 Indkomne forslag
 Eventuelt


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk