BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Egernsund-rettelse

12-03-2021


Lene Neumann Jepsen, Sundgade 6, Egernsund, gør på vegne af Egernsund Borgerforening opmærksom på, at der foreligger en misforståelse i artiklen på broager.dk om lokalplan i Egernsund og skriver:

Det Teknik- og Miljøudvalget har godkendt, er at igangsætte arbejdet med en lokalplan. Det skal ske primo 2022.

Først når den er udarbejdet, tager udvalget stilling til om den kan godkendes. Og derefter skal den sendes i høring. Og som en del af processen, skal der inviteres til et Borgerinformationsmøde.

Så det er ikke rigtigt, at Egernsund “har fået” en lokalplan. Og udvalget har heller ikke “godkendt" den.

Vi venter ligesom mange, med spænding på hvad forvaltningen udarbejder og hvilke punkter deres forslag til en lokalplan vil indebære. 

Ligeledes ser vi frem til borgerinformationsmødet, hvor vi vil opfordre alle til at deltage og give deres input til planen.

Vi ved endnu heller ikke, hvorfor det skal være en “lokalplan for bevaringsværdigt miljø” og ikke en “bevarende lokalplan”. Vi håber forvaltningen vil uddybe denne forskel.

--

Tak til borgerforeningen for at gøre opmærksom på misforståelsen, som redaktionen da ærgrer sig voldsomt over og stærkt beklager.